blog placeholder

Dit artikel is een aanvulling op de uitzending van het programma kassa van 22 april jl. waarin de massale bijensterfte in Nederland wordt behandeld. 

HABITAT (biodiversiteit):
Het aantal bijen op wereldniveau is de laatste 50 jaar met 45% gestegen. De bijenpopulatie in Europa en Noord- Amerika is door verregaande monocultuur van voedingsgewassen die geen bijen nodig hebben voor hun bestuiving echter teruggelopen en de bijenpopulatie in landen als China, Argentinië en Turkije is door de toenemende productie van luxegewassen, zoals cacao, frambozen, bessen, kersen, mango’s en cashewnoten sterk toegenomen. Bron: http://www.konvib.eu/artikels/ziekten-en-bedreigingen/bijensterfte/2305-vraagtekens-bij-de-crisis-in-de-bijenwereld.html

VARROAMIJT:
De varroamijt (Varroa destructor) is een parasiet die zich alleen kan voortplanten op het broed van honingbijen. Een bijennest dat besmet is met de varroamijt sterft meestal binnen 3 jaar uit doordat de larven van de varroamijt de bijenlarven en de bijenpoppen van binnen uit opeten (waardoor er minder levensvatbare bijen uitkomen) en de volwassen varroamijt  (door het opzuigen van het hemolymfe van  volwassen bijen) de volwassen bijen verzwakt en er door de ontstane wonden ziektekiemen kunnen binnendringen waardoor de levensduur van de bij tot de helft wordt bekort.

NEONICOTINOÏDEN:
De verdelgingsmiddelen die onder de Neonicotinoïden vallen zijn, Imidacloprid, Thiamethoxam, Clothianidine, Thiactoprid, Acetamiprid, Dinotefuran, Nitepyram.

De zogenaamde Neonicotinoïden zijn niet direct dodelijk voor de bijen maar ze verzwakken  de bijen  waardoor ze vatbaarder worden voor allerlei infectieziekten.

Door de manier waarop de Neonicotinoïden worden toegepast zijn ze echter niet alleen schadelijk voor de bijen maar zijn ze funnest voor het gehele insectenleven. De Neonicotinoïden worden namelijk door middel van een Neonicotinoïden bevattend laagje om het zaai- en pootgoed tijdens het planten of zaaien mee gegeven. Tijdens het groeiseizoen wordt echter maar 20% van de Neonicotinoïden opgenomen door de plant. De overige 80% komt in het de grond en het grondwater terecht waardoor op sommige plaatsen in een paar jaar tijd tot 70% minder insecten in de grond en het water voorkomen.

Om deze reden komt er waarschijnlijk een verbod op Imidacloprid, Thiamethoxam, Clothianidine hierdoor verdwijnen er echter maar ongeveer 10 van de 1000 gewasbeschermingsmiddelen die Neonicotinoïden bevatten. (N.B. Dat ze de directe aanleiding zijn voor de massale bijensterfte is alleen voor Imidacloprid nog niet wetenschappelijk bewezen zie: http://resource.wur.nl/wetenschap/detail/studie_pleit_bijengif_imidacloprid_vrij/ )

Volgens de producenten van de middelen negeren de wetgevers een grote hoeveelheid bewijs dat de achteruitgang van de habitat en het daaruit voortvloeiende voedselgebrek en de varrao-mijt die virusziektes overbrengt, de belangrijkste oorzaken voor de zwakke bijengezondheid zijn.
Met de habitat bedoelen de producenten de leefomgeving van de bij. Een sterk afnemende diversiteit in de leefomgeving van de bij is een hele belangrijke oorzaak van de achteruitgang van het aantal bijen.