blog placeholder

Asinotherapie is de therapeutische inzet van ezels bij kinderen met mentale of fysieke problemen. Ezels zijn hier uitermate geschikt voor, omdat ze heel rustig zijn en er van houden om geaaid te worden. Al meerdere jaren wordt van deze dieren gebruik gemaakt om kinderen te stimuleren om sociale relaties en nieuwe uitdagingen aan te gaan. 

In Nederland zijn er enkele bedrijven te vinden die asinotherapie toepassen. Dit zijn De Balkende Hoeve, Ezelspoor en Ezelstal Hans & Grietje. Door de jaren heen is gebleken dat asinotherapie een erg positieve uitwerking heeft op probleemkinderen en op deze manier hopen zij een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van deze groep kinderen. 

Uit onderzoek is gebleken dat vooral kinderen met mentale en fysieke belemmeringen gestimuleerd worden in hun handelingen, wanneer ze gebruik maken van asinotherapie. Kinderen met autisme worden bijvoorbeeld rustiger wanneer ze een poosje in contact zijn geweest met ezels. Dit wordt gerealiseerd door te beginnen met het aaien van de ezels. In de natuur doen de ezels aan wederzijdse vachtverzorging en bij asinotherapie wordt dit nagebootst door de ezels te aaien, borstelen en krabben. Hierdoor ontspant zowel de ezel als het kind. Ook leggen ezels vaak hun kop op de schouder van een andere ezel, om hun sympathie te laten blijken. De kinderen kunnen dit nadoen door hun armen om de nek van de ezel te slaan. De ezel zal dit opvatten als blijk van liefde en bied dan zijn vriendschap aan. 

Knuffelen met een ezel

Ook kinderen die bijvoorbeeld niet goed kunnen lopen worden gestimuleerd om hun grenzen te verleggen. Ze kunnen rustig met de ezels gaan wandelen omdat ze een kalm tempo hebben. Wanneer je een ezel vaak verzorgd gaan ze je als een maatje zien en heb je er een trouwe kameraad aan. Dit is erg positief in de ontwikkeling van kinderen met problemen. Ze komen volledig tot rust en geven zich over aan de ezel. Op het laatst worden de kinderen op de ezel gelegd en zijn ze helemaal tot rust gekomen. Zo wordt op een speelse  manier de ontwikkeling bevorderd. 

Hoewel ezeltherapie het vaakst toegepast wordt bij kinderen, kunnen volwassenen er ook baat bij hebben. Zo worden ezels met hun gevoelige aard gebruikt in rouwprocessen. Hoewel de ezel het verdriet niet kan wegnemen, kan het dier wel troost bieden en het verdriet draaglijker maken. Ook mensen die gestresst zijn door drukke werkomstandigheden kunnen van ezels gebruik maken door een aantal dagen met ze op pad te gaan. Hierdoor kom je volledig tot rust en kun je daarna je werk weer beter aan. 

Misschien herken je één van deze problemen in je eigen gezin. Wie weet kan ezeltherapie dan uitkomst bieden.