blog placeholder

Alle kinderen zijn gek op een bezoek aan de dierentuin. Natuurlijk vinden ze de olifanten, de tijgers, de giraffen, de tropische vissen en heel veel andere dieren heel mooi maar één diersoort is verreweg het populairst en dat zijn de apen. Het is dan ook geen toeval dat in 1838 de eerste uitheemse dieren in de  oudste dierentuin van Nederland, Artis, apen waren. De apen waren meteen vanaf het begin al de grote publiekstrekker van Artis en vooral als er jonge aapjes zijn geboren staat het publiek zich te verdringen voor het glas van de apenkooien.

apen liefde

De aantrekkingskracht van aapjes:

Waarom zijn de apen en dan vooral de kleine aapjes zo mateloos populair bij het publiek? Het antwoord is heel eenvoudig, omdat apen in het algemeen maar vooral apenmoeders en apenkindjes zo verschrikkelijk veel op ons lijken.

De apen in het algemeen zitten net als ons heel beheerst, ze hebben net als ons heel veel verschillende gezichtsuitdrukkingen, ze grijpen net als ons hun voedsel heel goed vast en sommige apensoorten gebruiken zelfs gereedschappen om hun voedsel, zoals keiharde noten, te bewerken en soms zitten ze, net als ons, in gedachten verzonken voor zich uit te staren. Apenmoeders wiegen hun kinderen net als wij om ze in slaap te krijgen of te troosten.

apen liefde

Zijn apen wel dieren:

Steeds meer wetenschappers verbazen zich steeds meer over het steeds maar toenemende aantal ontdekte overeenkomsten tussen apen en mensen. Langzaam maar zeker bekruipt zich bij veel  wetenschappers zelfs het onaangename gevoel dat apen eigenlijk geen dieren zijn maar mensachtigen.

apen liefde

Ze krijgen dit onaangename gevoel omdat ze terugdenken aan vroeger tijden toen men in Engeland in de dierentuin de eerste Afrikaanse inboorlingen in een dierentuin tentoonstelden. Ook toen kwamen de wetenschappers na talloze tests en onderzoeken tot de conclusie dat de gevangen Hottentotten geen primaten waren maar mensachtigen. Ook toen kregen ze daar zulke onaangename gevoelens over dat ze de directie van de dierentuin uiteindelijk wisten te overtuigen van hun bevindingen.

apen liefde

Ook nu weten de wetenschappers eigenlijk diep van binnen wel dat het eigenlijk onethisch is om apen in een dierentuin gevangen te houden omdat de bewijzen zich steeds meer opstapelen dat apen meer op ons mensen lijken dan op een dier.

apen liefde

Apen bevrijden:
Eigenlijk zouden al deze wetenschappers zich in willen zetten om de apen uit de dierentuinen te bevrijden maar… het is momenteel zo dat de apen in hun natuurlijke leefgebieden dusdanig bedreigt worden dat het voor hen geen vooruitgang zou zijn als ze in deze natuurlijke leefgebieden zouden worden teruggebracht. Er worden wel apen bevrijd maar deze worden bevrijd uit de handen van particulieren. Voor dit doel hebben biologen en niet deskundige symphatisanten de Stichting AAP opgericht.

apen liefde

De stichting AAP biedt deze apen een opvang in een zo natuurlijk mogelijke omgeving op grote eilanden met veel groen en klimmogelijkheden. De stichting AAP is gevestigd aan het Kemperhaanspad 1, 1358AC in Almere, Flevoland. De apeneilanden zijn gratis toegankelijk voor jong en oud. Ook het parkeren is volledig gratis. Ook worden er op vaste tijdstippen uitleg gegeven door diverse medewerkers.

apen liefde