koeien

00 little girl with cow

Zoals bij zoveel dingen denken mensen dat exotische therapieën beter helpen. Een goed voorbeeld hiervan is zwemmen met dolfijnen. Uit recent onderzoek blijkt echter dat regelmatig  knuffelen met koeien in bepaalde gevallen nagenoeg hetzelfde effect heeft als een  dure 10 daagse dolfijnen therapie in een exotisch oord.

Koe

Een koe is een vrouwelijk rund. De belangrijkste koeienrassen die in Nederland gehouden worden zijn de Fries Roodbont koe, de Brand rode koe, de MRIJ koe(Maas,Rijn en IJssel), de Fries-Hollandse koe, de Witrik of Witrug koe, de Groninger Blaarkop en de Lakenvelder. Verreweg het bekendste koeienras is de Fries-Hollandse koe.

de Fries-Hollandse koe

Het houden van koeien

Het houden van koeien is voor meerdere uitleg vatbaar. Je kunt het uitleggen als het houden van koeien voor bijvoorbeeld de melkproductie, je kunt het uitleggen als houden van koeienvlees en je kunt het uitleggen als het houden van koeien zoals je bijvoorbeeld van een hond kunt houden. De eerste twee betekenissen spreken voor zich, de laatste betekenis, het houden van koeien zoals je van bijvoorbeeld een hond houdt behoeft enige toelichting.

02 girl and cow

Kun je houden van een koe?

Houden van een koe is het is zorgen voor de koe en, daaruit voortvloeiend, (mede-)verantwoordelijkheid nemen voor haar welzijn en haar accepteren en door dik en dun beschermen. Een boer die koeien houdt als melkvee houdt dus net zoveel van zijn koeien als de meeste mensen van hun hond. Dit weerhoudt ze er echter niet van om een melkkoe, die onder normale omstandigheden ±20 jaar oud wordt,  na een jaar of 6, als haar melkproductie afneemt, naar de slacht te brengen.

Is koe knuffelen goed voor een mens?

Het koe knuffelen begon als therapie voor gestreste managers met burn-out verschijnselen. Tegenwoordig wordt het naast mensen met burn-out verschijnselen ook geadviseerd voor mensen met slaapproblemen, mensen met adhd, mensen met angsten, mensen met ouderdom ziekten. Vooral de laatste groep is een sterk groeiende doelgroep. De mensen die regelmatig met een koe knuffelen geven aan dat hun creativiteit toeneemt en ze meer nieuwe ideeën en inzichten krijgen, ze zich beter kunnen ontspannen. Een kleine groep geeft aan ook zijn angsten kwijt te raken.

05 koe knuffelen

Is knuffelen goed voor een koe

Het is gebleken dat koeien zelf aangeven of ze geknuffeld willen worden. Er is wetenschappelijk  onderzoek gedaan naar koeien die regelmatig geknuffeld worden. Uit dit wetenschappelijk  onderzoek blijkt dat koeien die regelmatig geknuffeld worden gezonder zijn en meer melk geven. Uit eerder onderzoek was al gebleken dat iedere persoonlijke aandacht die een koe krijgt zorgt voor een hogere melkproductie. Alleen het hebben van een eigen naam, zoals bijvoorbeeld Bertha, en het daarmee aangesproken worden geeft al een verhoging van de melkgift van gemiddeld 280 liter per jaar ten opzichte van een koe die geen naam heeft.