blog placeholder

De officiële wetenschappelijke naam voor de Maan  is het Latijnse woord Luna. De in de dagelijkse Nederlandse taal door ons gebruikte naam Maan  is eigenlijk een benaming voor alle natuurlijke satellieten die in het heelal rond de diverse daar aanwezige planeten draaien. Omdat wij echter, van oudsher, met het blote oog maar één Maan  kunnen waarnemen begrijpt iedereen dat als wij het over de Maan  hebben dat we de om de aarde draaiende Maan  Luna bedoelen.

De maan

Ontstaan van de maan:

De door de wetenschap algemeen geaccepteerde theorie voor het ontstaan van de Maan  is dat ongeveer 4,5 miljard jaar geleden onze Maan  is ontstaan als gevolg van een botsing van de planeet Theia met onze Aarde. Door deze botsing met deze planeet Theia, die ongeveer zo groot was als de planeet Mars, kwam er zoveel energie vrij dat zowel de planeet Theia als de aarde smolten. De planeet Theia drong door de klap de aarde binnen en versmolt volledig met de aarde. Door de kinetische (bewegings) energie van deze klap werd er aan de ander kant van de aarde een grote hoeveelheid vloeibare lava de ruimte in geslingerd die voor het overgrote deel samenvloeide tot een gigantische lavadruppel. Deze gigantische lavadruppel stolde vervolgens waardoor onze huidige Maan  ontstaan is. Deze ontstaanstheorie wordt bevestigd door het onderzoek van de samenstelling van de gesteenten op de Maan , die ongeveer dezelfde samenstelling blijken te hebben is als die van de onze aardkorst. Later is ook vastgesteld dat de maan per 1 kubieke meter maangrond ook ongeveer 1 liter water bevat.

De maan

Grote foto van de maan http://www.flickr.com/photos/ontarian/7147366013/sizes/o/in/photostream/

De maan

Kenmerken van de maan:

De Maan  heeft een diameter van 3.476 kilometer (de aarde 12.756 kilometer) en een omtrek van 10.914 kilometer (de aarde 40.053 kilometer). We zien vanaf de aarde, al sinds mensenheugenis, altijd dezelfde kant van de Maan . De eerste foto’s van de achterzijde van de Maan  zijn pas in 1959 m.b.v. de ruimtesonde Loena gemaakt. Het lijkt alsof de Maan  licht geeft maar in werkelijkheid zien we het licht van de zon dat door de Maan  wordt weerkaatst. Het oppervlakte van de maan is bezaait met inslagkraters waarvan de meeste zo’n 4 miljard jaar geleden zijn ontstaan tijdens het grote oerbombardement . Slechts een klein aantal van deze kraters zijn minder lang geleden ontstaan. Doordat er op de maan geen atmosfeer is, en er dus geen erosie optreedt door water of wind, zijn al deze kraters al die miljarden jaren onveranderd gebleven. Omdat de Maan  in een cyclus van een van 29,53 (Sydonische Maand)  dagen rond de aarde draait, ten opzichte van de zon, zien we iedere dag een ander beeld van de Maan , waarbij hij steeds van helemaal rond via een sikkelvorm naar helemaal donker en weer terug gaat. Hierbij ziet iemand op het zuidelijk halfrond het spiegelbeeld van wat iemand op hetzelfde moment op het Noordelijk halfrond ziet. De afstand tussen de Maan  en de aarde varieert gedurende het jaar van 384.450 kilometer tot 405.500 kilometer.

De maan

Effecten van de maan  op de aarde:

Het belangrijkste effect wat de Maan  heeft op de aarde is dat de Maan  er voor zorgt dat de aarde minder snel draait. Zonder de Maan  zou de aarde in plaats van in 24 uur rond zijn as te draaien dit in maar 8 uur doen. Een etmaal zou dan dus in plaats van 24 uur maar 8 uur duren. Het directe gevolg van deze grotere draaisnelheid zou zijn dat er op aarde enorme windsnelheden, tot snelheden van 300 kilometer per uur, zouden optreden. Hierdoor zouden we een heel ander klimaat hebben en zouden wij waarschijnlijk nooit op deze aarde kunnen hebben kunnen leven. Ook zorgt de, door het om de aarde draaien van de Maan , steeds wisselende aantrekkingskracht van de Maan  op de aarde ervoor dat het water op aarde zich in een vast patroon heen en weer verplaats waardoor de getijden (eb en vloed) ontstaan. De Maan beïnvloed ook de vruchtbaarheidscyclus van de Mens en de aan de Mens verwante Primaten (mensapen). Gelijk met de opkomende cyclus groeit en groeit de baarmoederwand tot aan het moment van de ovulatie (eisprong). Als er zich geen bevrucht eitje nestelt, begint de wand, net als de maan, weer te slinken. Daarna wordt de baarmoeder, tijdens de menstruatie gereinigd door bloed. Door deze overeenkomst en gelijke gang met de cyclus van de maan wordt de menstruatie ook wel maandstonde, of maantijd genoemd. Verder blijkt de maan ook van invloed te zijn op de groei van planten. Van oudsher is bekend dat de periode van nieuwe maan tot volle maan de beste tijd om te zaaien en te planten. Een interessant weetje: Het schijnt dat de afnemende maan op 18e juni tot 12 uur ’s middags (of 1 uur in de zomertijd) de tijd is dat alles wat dan gewied of geruimd wordt niet meer zal terug keren. Zelfs de wortels zullen dan vergaan.

De maan