blog placeholder

Het leven heeft van zichzelf geen enkele zin. Als je je eigen leven dus zinloos vindt dan is je leven dat ook. De enige die zin aan het leven kan geven ben je zelf. Heel veel mensen gaan zwaar gebukt onder de verantwoordelijkheid voor de zingeving van hun eigen leven. Ze hebben het gevoel dat ze aan bepaalde verwachtingen moeten voldoen. Allereerst hebben ze het gevoel dat ze moeten voldoen aan de verwachtingen van hun ouders. Later hebben ze het gevoel dat ze moeten voldoen aan verwachtingen van broers en zusters, vrienden en vriendinnen, leraren en leraressen, soms aan mede geloofsgenoten, werkgevers en collega’s, partner en kinderen enzovoorts.  Je bent echter aan geen van al deze genoemde personen verantwoording schuldig over hoe jij je leven wil invullen. Zolang je een ander geen schade berokkend ben je volledig vrij om een invulling van je eigen leven te kiezen. 

de waarde van het leven

Heeft ieder leven zin:

Het maakt dus niet uit wat je doet met je leven, je leven heeft altijd zin als jij dat vindt. Maar heeft het leven ook zin voor mensen die zich hun eigen leven niet bewust zijn. Het antwoord op deze vraag is nee. Een geestelijk gehandicapte die niet in staat is om zelf zijn leven zinvol te besteden heeft een zinloos leven. Dit is een keiharde constatering en dit schreeuwt natuurlijk om een weerlegging van deze keiharde constatering. Die is er helaas niet.

de waarde van het leven

Heeft een zinloos leven waarde:

Ik heb net geconstateerd dat helaas niet alle mensenlevens zinvol kunnen zijn. De volgende vraag is nu of een zinloos leven dezelfde waarde heeft als een zogenaamd zinvol leven. Het antwoord op die vraag is heel eenvoudig, ja.

de waarde van het leven

Wat is de waarde van een mensenleven:

Alle mensenlevens hebben dus dezelfde waarde. Hier zal iedereen het natuurlijk direct mee eens zijn. Toch is dit helaas niet zo. De waarde die een mens voor jou heeft wordt bepaald door de mate van verbondenheid die je met die mens voelt. Voor je vader, je moeder, je broers, je zussen, je partner, je kinderen en je echte vrienden heb je alles over. Natuurlijk, zul je zeggen. Maar is dat ook zo? Zou je voor ongeacht wie dan ook uit dit korte rijtje al je geld over hebben om hem of haar te redden? Zou je voor ongeacht wie dan ook uit dit korte rijtje je huis verkopen om hem of haar te redden? En zou je jezelf voor ongeacht wie dan ook uit dit korte rijtje zelfs diep in de schulden steken om hem of haar te redden? Natuurlijk willen we allemaal graag ja zeggen maar het stuit al gauw op praktische problemen. Gelukkig komen wij in Nederland bijna nooit in een situatie waarin we deze keuze moeten maken.

de waarde van het leven

De waarde van je eigen leven:

De waarde van een mensenleven is dus afhankelijk van de band die je met de mens in kwestie hebt. De verzekeringswaarde van een mensenleven is nog weer anders als de gewone waarde van een mensenleven. De verzekeringswaarde van een mensenleven wordt bepaald door een aantal factoren. Het meest inzichtelijke voorbeeld hiervoor is de verplichte ziektekostenverzekering. De bepalende factor bij het berekenen van de verzekeringswaarde van een leven voor de ziektekostenverzekering is het inkomen per hoofd van de bevolking. Uiteindelijk bepaalt de maximale premie die per persoon kan worden opgebracht de maximale onkosten vergoeding die er per patiënt kan worden uitgekeerd. Hoeveel mensen er uiteindelijk met dit geld in leven kunnen worden gehouden is echter ook weer van meerdere factoren afhankelijk. Voor hoeveel is een chirurg die nu 100.000 euro per jaar verdiend in geval van nood nog bereid te blijven opereren. Moet een operatie ,die 20.000 euro kost, om het leven van een zwaar demente bejaarde van 85 nog een jaar te verlengen wel worden uitgevoerd? Dit alles wordt bepaald door de waarde van je eigen leven. Wat ben je bereid per maand aan ziektekosten te betalen om de garantie te hebben dat men, ongeacht je staat of leeftijd, ten alle tijden al het mogelijke zal doen om je leven te redden.

de waarde van het leven

De waarde van een vreemd leven:

De waarde van een leven in Nederland is behoorlijk hoog omdat we veel verdienen en omdat we er direct of indirect belang bij hebben dat de waarde hoog blijft. De waarde van een leven buiten Nederland ligt voor ons veel lager. Hoeveel is het je waard om iemands leven te redden in Afghanistan? Niet veel denk ik. En als het een Taliban strijder is zullen de meeste mensen er niets voor over hebben.

de waarde van het leven

Conclusie
De waarde van een mensenleven is, ondanks dat je dat graag zou willen, niet voor iedereen gelijk.