blog placeholder

Tot aan ongeveer 1990 was asbest  gewoon een goedkoop  natuurlijk materiaal dat voor allerlei toepassingen werd gebruikt. Vanaf 1993 werd asbest verboden in producten voor professioneel gebruik en vanaf 1998 werd asbest ook verboden in producten voor particulier gebruik. Vanaf dat moment is er sprake van een ware asbestfobie bij de overheid. Tijd voor een objectief onderzoek inzake het gevaar van asbest.

Asbest:
De chemische formule van asbest is Mg3Si2O5(OH)4  oftewel 2 Magnesium moleculen, 2 Silicium moleculen, 2 zuurstof moleculen en 4 gebonden zuur-  waterstof. Asbest is een verzamelnaam voor alle verschillende in de natuur voorkomende asbest mineralen. Er zijn twee typen asbest mineralen namelijk spiraalvormige of serpentijnachtige en de rechte of amfiboolachtige asbest mineralen. Tot de spiraalvormige of serpentijnachtige behoort onder andere chrysotiel (ofwel wit asbest). Tot de rechte of amfiboolachtige asbest mineralen behoren crocidoliet (blauw asbest), amosiet (bruin asbest), anthophylliet (geel asbest), tremoliet (grijs asbest) en actinoliet (groen asbest). Het gezamenlijke kenmerk van de diverse asbest mineralen, die soms zo fijn zijn dat zij niet met het blote oog zijn waar te nemen, is dat ze zijn opgebouwd uit fijne, microscopisch kleine vezels.

Asbestos 1 USGOV

Gebruik van asbest:
Asbest is sterk, slijtvast, isolerend en goedkoop daarom wordt asbest wordt al vele duizenden jaren gebruikt. Enkele van de oudste bekende toepassingen van asbest zijn lampenpitten voor eeuwig brandende lonten voor de Vestaalse maagden, lijkwaden voor koningen, strijdkledij voor de Arabische troepen ter bescherming van hun strijders bij bestormingen met brandbommen, onbrandbare tafelkleden en in de Eerste Wereldoorlog als filtermateriaal in gasmaskers. Vanaf de tweede helft van de 20ste eeuw werd asbest tot eind jaren tachtig, vanwege haar nuttige eigenschappen veel gebruikt als bouwmateriaal in gebouwen en woningen.

Asbestos lady

Soorten asbest toepassingen:
Asbest wordt in een aantal verschillende vormen gebruikt. De meest gebruikte asbest toepassing is asbestcement waarin de vezels stevig gebonden zijn en niet vrijkomen zolang het asbestcement niet beschadigd is of bewerkt wordt. Asbestcement werd veelvuldig gebruikt in onder andere golfplaten en dakleien, rioolbuizen, schoorsteenpijpen, bloembakken, warmhoudplaatjes, enzovoort. Een andere veel gebruikte toepassing van asbest is spuitasbest. Spuitasbest werd  1978 veelvuldig toegepast in schepen en gebouwen als brandwerend en isolerend middel. Een groot nadeel van spuitasbest is dat het zeer kwetsbaar  is en dat er bij beschadiging en onvoorzichtige verwijdering heel veel asbestvezel vrijkomen die zich makkelijk verspreiden. Asbest werd ook veel gebruikt in remmen voor auto’s, vrachtwagens. Asbest werd ook veel gebruikt in de vorm van een koord  als afdichting voor kachels. Asbest werd tot 1980 ook veel gebruikt in de vorm van een asbestviltlaag onder vloerbedekking en vinylvloeren . Het afval van de asbestcementfabrieken werd gebruikt als wegverharding voor buitenwegen en als erfverharding. Tenslotte werd asbest vaak gebruikt als isolatie van elektrische bedrading gietmachines.

overhemd_van_het_asbest

Effecten van asbest op de gezondheid:
Asbest levert geen enkel gevaar voor de gezondheid op zolang het in gebonden toestand verkeert. Asbest levert wel een groot gevaar voor de gezondheid op als er losse asbestvezels worden ingeademd. Bij inademing van de asbestvezels lopen zij vast in de kleine luchtwegen en longblaasjes. in de kleine luchtwegen en longblaasjes worden de kleine asbestvezels namelijk opgenomen door de zogenaamde opruimcellen (macrofagen). De Vezels die te groot zijn om opgeruimd te worden door deze opruimcellen kunnen gaan “wandelen”( migreren) in de weefsels. Ook kunnen de asbestvezels  zich via de lymfebanen verspreiden en zo terechtkomen op plaatsen ver verwijderd van de kleine luchtwegen. In het gunstigste geval worden deze grote losse asbestvezels en macrofagen  ingeslikt en verlaten ze het lichaam via het darmstelsel.