blog placeholder

Het begon als een experiment, een aantal jaar geleden is er in het diepste geheim op een afgelegen plek een experiment gestart wat ons leven totaal zal gaan veranderen. Een groep geleerden heeft van de Verenigde Naties de opdracht gekregen om wezens te ontwerpen die in de toekomst al het gevaarlijke, ongezonde en zware werk van de mens over moeten gaan nemen.

voor eeuwig gratis internet

Deze wezens moeten aan de volgende eisen voldoen.
Ze moeten onderhoudsvrij, energie neutraal, zelflerend, autoreproducerend, mentaal ongevoelig en gehoorzaam zijn.

voor eeuwig gratis internet

Uitvoering van het experiment:
Voor dit doel is er midden in een afgelegen woestijn een gesloten biosfeer gebouwd met een ideaal klimaat. In deze biosfeer plaatsten ze tal van eetbare gewassen en noodzakelijke micro-organismen.  De geleerden hebben twee bevruchte eicellen (één met mannelijke en één met vrouwelijke chromosomen van twee chimpansees genetisch gemanipuleerd. Bij de daaruit ontstane foetussen werden door middel van DNA manipulatie organische wireless data-receivers gevormd in hun hersenen. De uiteindelijk gekweekte wezens werden toen ze zelfstandig eten konden uitgezet in de gesloten biosfeer.

voor eeuwig gratis internet

Via de data-receivers werden hun hersenen continu voorzien van alle beschikbare data die de mensheid tot dan toe verzameld had. De wezens groeiden voorspoedig en na 10 jaar begonnen ze zich voort te planten.

Toen gebeurde er iets onverwachts, de aarde werd getroffen door een virus epidemie waar alle mensen aan overleden.

De wezens in de afgesloten biosfeer leefden echter gewoon door . Ze bleken hyperintelligent te zijn en hun jongen werden geboren met organische wireless data-receivers in hun hersens.  Er vormde zich een stabiele samenleving in de gesloten biosfeer. Na een aantal jaren gingen ze op onderzoek buiten de gesloten biosfeer. Zij troffen daar een aan wereld waarin ze prima konden leven. Zo ontstond een nieuwe mensheid met eeuwig gratis internet.

voor eeuwig gratis internet

Naschrift: elke overeenkomst met bestaande personen of verhalen berust op toeval.

Vond je dit een boeiend verhaal lees dan ook eens de theorie van Erich von Däniken (Zofingen, 14 april 1935), ook bekend als de Paleo-SETI-theorie.  Von Däniken opperde dat als er intelligente buitenaardse wezens bestaan en die in het verleden de aarde hebben bezocht, het archeologisch materiaal dat moet kunnen aantonen. In het verlengde hiervan heeft hij ook geopperd dat de evolutie van de mens in het verleden is gemanipuleerd door buitenaardse wezens.

voor eeuwig gratis internet

Von Däniken onderbouwt zijn theorieën onder meer als volgt:

Er zijn zeer veel archeologische artefacten gevonden die een hoge graad van kennis vereisen om te produceren; veel hoger dan men tot nu toe heeft aangenomen dat deze beschavingen hadden. De bekendste voorbeelden hiervan zijn Stonehenge, de standbeelden op Paaseiland en de Egyptische piramiden. Sommige daarvan vereisen ook een vergaande kennis van wiskunde, mechanica, fysica, chemie, bouwkunde, geologie, kosmografie en dergelijke, die de bouwers simpelweg niet konden hebben, of vereisten, wilden ze zinvol zijn, dat men kon vliegen. Daarnaast zijn meerdere zeer oude artefacten zodanig van aard, dat ze zelfs heden ten dage met de huidige kennis en kunde niet of nauwelijks na te maken zijn.In prehistorische kunst zijn volgens Von Däniken aanwijzingen te vinden voor het bezoek door de buitenaardse wezens.

voor eeuwig gratis internet