blog placeholder

Deze week werd de provincie Groningen twee maal getroffen door een aardbeving. De eerste beving had een kracht van 3,2 en de tweede had een kracht van 2,7 op de schaal van Richter.

Gas winning en aardbevingen

Schaal van richter:
Om te weten waar we over praten moeten we eerst weten wat 3,2 en 2,7 op de schaal van Richter precies betekend. Richter heeft zijn schaalverdeling van 0 to 12  gebaseerd op de hoeveelheid energie die er bij een aardschok vrijkomt. Hierbij staat de waarde 0 voor een aarde in rust en de waarde 12 voor een totale verwoesting. Hieronder staat de officiële schaalverdeling met de bijbehorende beschrijving van de waardes.

Gas winning en aardbevingen

0 – 1,9 op de schaal van richter:
Dit is een minuscule aardbeving. Omschrijving: Alleen waargenomen door seismografen; wordt zelden door iemand gevoeld en zal nooit ook maar enige schade veroorzaken. Vergelijkbaar met de kracht van een handgranaat.
2 – 2,9 op de SCHAAL VAN RICHTER:
Dit is een zeer lichte aardbeving. Omschrijving: Meetbaar, wordt slechts door weinig mensen waargenomen onder gunstige omstandigheden; hoogstens enkele (zeer) lichte objecten kunnen bewegen; vrijwel nooit enige vorm van schade. Vergelijkbaar met de kracht van een conventionele bom uit de late tweede Wereloorlog.
3 – 3,9 op de SCHAAL VAN RICHTER:
Dit is een lichte aardbeving. Omschrijving: Veel mensen nemen trillingen als van een voorbijrijdende vrachtwagen waar; tegen elkaar staande glazen rinkelen; hooguit zeer lichte schade mogelijk zoals losse dakpannen. Vergelijkbaar met de kracht van de kernramp bij Tjernobyl.
4 – 4,9 op de SCHAAL VAN RICHTER:
Dit is een gemiddelde aardbeving. Omschrijving: Door vrijwel iedereen gevoelde trillingen als van zwaar voorbijrijdend verkeer; vrije slinger beweegt duidelijk; deuren, glazen en borden rammelen, raamluiken klapperen; geparkeerde auto’s schommelen; lichte schade mogelijk aan bijvoorbeeld schoorstenen; eventueel ontstaan kleine scheuren in wegdek of oude en zwakke gebouwen. Vergelijkbaar met de kracht van een klein kernwapen.
5 – 5,9 op de SCHAAL VAN RICHTER:
Dit is een vrij krachtige aardbeving. Omschrijving: Heftige trillingen die door iedereen met schrik worden waargenomen; meubels bewegen; voorwerpen vallen om; klokken blijven stilstaan; schoorstenen kunnen instorten; scheuren in wegdek; lichte tot matige schade aan gewone gebouwen zoals scheuren in stucwerk; oude en zwakke gebouwen kunnen zware schade oplopen of (gedeeltelijk) instorten; veel mensen verlaten in paniek hun huizen; over het algemeen geen sprake van levensgevaar, wel gevaar van verwondingen. Vergelijkbaar met de kracht van de eerste atoombom op Hyroshima.
6 – 6,9 op de SCHAAL VAN RICHTER:
Dit is een krachtige aardbeving. Omschrijving: Wordt door alle betrokkenen met grote schrik ervaren; ook in een rijdende auto voelbaar; paniek; mensen verlaten snel hun huizen; grote scheuren in wegdek; veel gebouwen lopen matige tot zware schade op; oude en zwakke gebouwen kunnen helemaal instorten; bomen zwaaien heen en weer als bij sterke wind; tientallen doden en gewonden mogelijk; aan de kust kunnen vloedgolven optreden; grote schade mogelijk binnen een straal van meer dan 150 kilometer. Vergelijkbaar met de kracht van een groot kernwapen.
7 – 7,9 op de SCHAAL VAN RICHTER:
Dit is een zware aardbeving. Omschrijving: Grootschalige paniek; mensen trachten in paniek naar buiten te komen; acuut levensgevaar in veel gebouwen; alleen sterke gebouwen blijven staan; grond kan helemaal openscheuren; sommige bomen ontwortelen; vaak honderden doden en gewonden; gas- en waterleidingen breken; gedeeltelijk catastrofale gevolgen; aan kusten grote vloedgolven mogelijk. Vergelijkbaar met de kracht van een kleine meteoriet van 100–200 m diameter.
8 – 8,9 op de SCHAAL VAN RICHTER:
Dit is een zeer zware aardbeving. Omschrijving: Grote verwoesting; vrijwel alle gebouwen worden onbewoonbaar of storten helemaal in; mogelijk vele duizenden doden en gewonden; bomen ontwortelen massaal; elektriciteitspalen begeven het; acuut levensgevaar zowel binnen als buiten gebouwen; aan kusten catastrofale, tot 40 meter hoge vloedgolven mogelijk. Vergelijkbaar met de kracht van een meteoriet van 250–700 m diameter.
9 – 9,9 op de SCHAAL VAN RICHTER:
Dit is een catastrofale aardbeving. Omschrijving: Grote ramp met mogelijk totale verwoesting over duizenden kilometers; alle gebouwen storten volledig in; lokale aardschollen verschuiven; rotsen en gebergtes kunnen scheuren; honderdduizenden of zelfs miljoenen doden en gewonden mogelijk en plaatselijk zelfs volledige vernietiging van alle leven; enorme vloedgolven die mogelijk meerdere continenten zullen aantasten. Verder mogelijk: grote verschuivingen van de tektonische platen; verschijnen, verschuiven of verdwijnen van delen van landen en eilanden; vorming van nieuwe subductiezones; verandering van de nutatie of de omwentelingssnelheid van de aarde. Vergelijkbaar met de kracht van een 32 gigaton.
10 – 10,9 op de SCHAAL VAN RICHTER:
Dit is een totaal catastrofaleaardbeving. Omschrijving: Niets blijft overeind over mogelijk vele duizenden kilometers; landschap verandert sterk; gevaar voor veel levensvormen; grote verschuivingen van de tektonische platen; landen en eilanden veranderen van plaats; verandering van de nutatie of de omwentelingssnelheid van de aarde. Vergelijkbaar met de kracht van een 2 km grote meteoriet met een snelheid van 25 km/s.
12 en hoger op de SCHAAL VAN RICHTER:
Dit is een totaal verwoestende aardbeving. Omschrijving: Volledig catastrofale en zeer diep ingrijpende geografische veranderingen; gevaar voor alle levensvormen; landschap verandert volledig; maximale gevolgen voor de geografische ordening van water en land; huidige bestaande wereldkaarten zouden onbruikbaar zijn geworden. Vergelijkbaar met de kracht van een 10 km grote meteoriet of totale energie die de aarde per dag van de zon ontvangt.

Gas winning en aardbevingen

Overdreven paniek aardbevingen in groningen:

Uit de omschrijvingen in de schaal van Richter blijkt dat de schokken met een kracht van 2,7 en 3,2 respectievelijk bij 2,7 slechts door weinig mensen waargenomen onder gunstige omstandigheden
en bij 3,2 veel mensen trillingen waarnemen als van een voorbijrijdende vrachtwagen. De, zoals tegenwoordig gewoonlijk vreselijk overdreven paniek reacties in de media zijn dus vooralsnog nergens op gebaseerd.

Hoeveel doden moeten er vallen voordat de nam stopt met de aardgaswinning in groningen:
Dit is typisch een stemmingmakende vraag van de media. De kans dat er doden zullen vallen door een aardbeving in Groningen is namelijk verwaarloosbaar klein. Wie namelijk vroeger wel opgelet heeft op de lagere school weet dat de provincie Groningen een Zeekleilandschap heeft. Groningen is namelijk duizenden jaren geleden ontstaan uit een waddengebied bestaande uit zompige zeeklei, de hele provincie Groningen ligt dus op zompige zeekleilagen. Hierdoor wordt iedere aardverschuiving die plaatsvindt in de daaronder liggende vaste bodem bijna volledig gedempt door de zompige zeeklei. De enige te verwachten schade door de gaswinning zal dus bestaan uit huizen en dijken die verzakken en scheuren. Deze schade weegt echter niet op tegen de 11 miljard euro die de staat ieder jaar verdiend met het Groningse aardgas. De NAM zal dus nooit stoppen met de gaswinning in Groningen.