blog placeholder

Sinterklaas heette eigenlijk Sint Nicolaas. Sint Nicolaas werd geboren aan het einde van de derde eeuw. Hij was de zoon van een rijke christelijke familie in Patara, een Grieks-sprekende kolonie van het Romeinse Rijk in het moderne Turkije. Er is weinig documentatie beschikbaar over zijn vroege leven maar het is bekend dat hij op jonge leeftijd al bisschop van Myra werd. Zijn leven als geestelijke begon toen de christenen nog vervolgd werden door de Romeinse keizers Diocletianus en Galerius. Later in zijn loopbaan werd het Christendom gelegaliseerd door de Romeinse keizers Constantijn en uiteindelijk verklaard tot het officiële Romeinse geloof. In die periode was Sint Nicolaas verantwoordelijk voor de vernietiging van een aantal heidense tempels. Ook is bekend dat Sint Nicolaas zich tijdens centrale Concilie van Nicea in 325 na Christus, uitsprak tegen de Arische* ketterij. 

side mooi weer

*Arische ketters waren christenen die aanhanger waren van de priester Arius die leerde dat Jezus wel een heel bijzonder mens is maar dat hij niet god is.

Sinterklaas goedheiligman:
Sint Nicolaas was dus niet alleen maar de goedheiligman zoals wij hem kennen. Pas later kwamen er ook verhalen waarin hij zijn goede kant toonde. Zo zou Sint Nicolaas, tijdens een reis naar Alexandrië in Egypte, het leven hebben gered van een zeeman op zee, reden waarom hij patroonheilige is van de zeelieden. Ook zou Sint Nicolaas drie onschuldige mannen van het zwaard van de beul hebben gered en in sommige van de meer fantasievolle legendes, zou hij vermoorde kinderen weer tot leven hebben gewekt. De legende waardoor hij uiteindelijk bekend zou worden als vrijgevige kindervriend was die van de man met de drie dochters.

De legende van de man met de drie dochters:
De legende waar Sint Nicolaas de basis mee gelegd heeft voor zijn reputatie als vrijgevige kindervriend is de legende over een arme man met drie dochters. Er zijn een aantal verschillende versies bekend van deze legende maar de kern van de legende is bij allemaal gelijk en gaat als volgt. Een arme man heeft drie dochters maar geen geld om zijn dochters een bruidschat te geven. Hierdoor zouden zijn dochters nooit kunnen trouwen. Hierdoor stond de man voor een vreselijk dilemma. Om aan geld voor de bruidsschatten te komen moet hij of zijn dochters dwingen tot prostitutie of één van zijn dochters als slaaf verkopen. Toen Sint Nicolaas weet kreeg van deze plannen besloot hij erfenis te gebruiken om de drie jonge vrouwen te helpen. Dit deed hij door bij  drie verschillende gelegenheden ’s nachts een zak met goud in het huis van de arme man te werpen. De eerste twee maal belanden de zakken in een schoen en in een kous die de haard. De derde maal stond de arme man bij het raam op de uitkijk om te zien wie de gulle gever was. Om te voorkomen dat de man hem zag wierp Sint Nicolaas de derde zak daarom door de schoorsteen naar binnen. Ondanks deze voorzorgsmaatregel zag de arme man toch dat Sint Nicolaas de gulle gever was. Vanaf toen werd iedere anonieme gift die in het bisdom van Myra werd gedaan toegeschreven aan Sint Nicolaas.

Sinterklaas en Zwarte Piet

San Nicolo Di Bari:
Volgens de overlevering stierf Sint Nicolaas van ouderdom op 6 December, dit was een zeldzaamheid in een tijd waarin de meeste heiligen de dood vonden als martelaar. Zijn beenderen werden bijgezet  in een Griekse sarcofaag in de kathedraal van Myra, wat kort na zijn dood een populair bedevaartsoord werd. Meer dan zevenhonderd jaar lagen Sint Nicolaas’s overblijfselen in Myra, tot  de stad werd veroverd door de Seltsjoeken, dit was een bedreiging voor de veiligheid van het bedevaartsoord. Om de overblijfselen veilig te stellen zeilden zeilers van Bari en Venetië naar Myra. De zeilers van Bari kwamen het eerste aan in Myra en haalden de overblijfselen uit de kathedraal van Myra. Op 9 mei 1087 de voeren zeelieden terug naar Bari met de heilige relikwieën van Sint Nicolaas, waar ze in 1089 in een nieuwe crypte geplaatst werden door paus Urbanus II. De inwoners van Bari bouwden een enorme basiliek over zijn beenderen. De inwoners van Bari doopten de naam sint Nicollas van Myra om tot San Nicola de Bari. Vanaf toen reisden de pelgrims naar Zuid-Italië in plaats van naar Klein-Azië. Door deze veel veiligere pelgrimsroute, werd Sint Nicolaas een van de populairste heiligen van West-Europa. Dit begon in de Middeleeuwen en duurt voort tot vandaag de  dag.

Sinterklaas en Zwarte Piet