blog placeholder

De officiële Franse naam van het Museum Het Louvre in Parijs is Musée du Louvre. De meeste Fransen spreken echter meestal, als ze het over Museum Het Louvre hebben, kortweg over Le Louvre. In Nederland zeggen we meestal kortweg Het Louvre, als we het over Musée du Louvre in Parijs hebben.

spreekbeurt het louvre

Ontstaan van het oude louvre

Het eerste Louvre werd niet gebouwd als museum maar als een verdedigbare stenen woontoren (een zogenaamde donjon)  met een kasteelmuur eromheen. Kasteel Het Louvre werd in 1190 gebouwd in opdracht van de Franse koning Filips II (die in 1179 al op 14 jarige leeftijd door zijn zieke vader tot koning werd gekroond en als medekoning werd aangesteld, tot de dood van zijn vader in 1180,  waarna hij op 20 jarige leeftijd het koningschap overnam) als verdedigingswerk tegen de Vikingen. Later, in 1307, werd Het Louvre ook de plaats waar de Koninklijke schatkist werd bewaard. In de loop der jaren werd Het Louvre “opgeslokt” door Parijs en verloor het zijn functie als verdedigingswerk. De Franse koning Karel V maakte er toen zijn Koninklijke paleis van. Karel V begon toen ook een deel van het kasteel als museum te gebruiken door er circa 12.000 manuscripten (een deel van zijn bibliotheek) in onder te brengen.

spreekbeurt het louvre

Ontstaan van het huidige Louvre

Het eerste kasteel Het Louvre werd in de Honderdjarige oorlog (van 1337 tot 1453) zwaar beschadigd. En ondanks de wens van de toenmalige koning Frans I om het eerste kasteel Het Louvre te restaureren werd het uiteindelijk in 1528 gesloopt. Pas in 1546 werd er door de toen heersende koning Frans I opdracht gegeven om een zogenaamde Cour Carreé (vier vleugels rondom een ruime binnenplaats) te bouwen. Dit Cour Carreé, waarvan de bouw uiteindelijk pas in 1778 voltooid werd, was toen dus het nieuwe kasteel Het Louvre en vormt ook nu nog het voorste deel van Museum Het Louvre. Het als paleis in gebruik zijnde Louvre verliest echter in de loop van de daarop volgende jaren  zijn functie als paleis en wordt, ter bescherming tegen de verwoestingen, ten tijde van de Franse Revolutie, in gebruik genomen als onderkomen voor, een gedeelte van, de Koninklijke kunstverzameling. De Koninklijke kunstverzameling in Het Louvre is dan echter nog niet voor het publiek toegankelijk maar in 1791 beslist de Wetgevende Vergadering dat in het Louvre een openbaar museum gevestigd zal worden waar het nationaal erfgoed tentoongesteld zal worden. Uiteindelijk wordt Het Louvre in 1793 als museum officieel geopend voor het publiek en is daarmee het op drie na oudste en het meest bezochte museum ter wereld.

spreekbeurt het louvre

Het Louvre gaat ondergronds

Het oorspronkelijke Cour Carreé van Het Louvre wordt in de eeuwen daarop in eerste instantie uitgebreid met 5 vleugels, het paviljoen Richelieu, het paviljoen Denon, het paviljoen de marsan, het paviljoen de Flore en het paviljoen Tuileries (de Tuilereën). De Tuilereën die aan de westzijde de afsluiting vormde van het in die eeuwen uitgebreide Louvre  worden echter in 1871 verwoest door de Commune van Parijs (een revolutionaire regering die heerste over de stad Parijs van 18 maart 1871 tot 28 mei van datzelfde jaar). De Tuilereën werden niet meer herbouwd zodat het Louvre sindsdien aan de westzijde niet meer afgesloten is. De laatste grote uitbreiding vindt plaats in 1988 en vind plaats onder de enorme binnenplaats van Het Louvre waar ondergronds 5000 vierkante meter tentoonstellingruimte wordt gerealiseerd. Het enige wat er na de voltooiing van het ondergrondse gedeelte aan de buitenkant te zien is van deze uitbreiding is de grote glazen moderne piramide bovenop de ondergrondse toegangshal die ondergrondse toegangshal markeert en van daglicht voorziet.

spreekbeurt het louvre

Laatst uitbreiding museum het Louvre

De laatste uitbreiding van museum Het Louvre heeft plaatsgevonden buiten de muren van het kasteel Het Louvre. Voor deze uitbreiding heeft men gekozen voor een voormalige mijnbouwlocatie in de plaats Lens. Dit nieuwe filiaal van het Louvre krijgt de naam Louvre-Lens en zal geopend worden op 4 december 2012.

spreekbeurt het louvre

Collectie museum het Louvre

De bekendste topstukken van museum Het Louvre zijn de Mona Lisa en de Venus van Milo. Verder zijn er in museum Het Louvre uitgebreide collecties te zien van Oosterse oudheden, Kunst van de Islam, Egyptische oudheden, Griekse, Etruskische en Romeinse oudheden, Beeldhouwkunst, Kunstvoorwerpen, Westerse Schilderkunst en Grafische kunst. Van de 300.000 werken die museum Het Louvre in bezit heeft worden er steeds zo’n 35.000 tentoongesteld. Een beschrijving van de belangrijkste werken kun je vinden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Louvre#Collectie

spreekbeurt het louvre