blog placeholder

Al sinds mensenheugenis zijn  er wetenschappers die hun hele leven wijden aan het zoeken naar een manier om de mens onsterfelijk te maken. Of zij hier ooit in zullen slagen is de vraag maar door het bestuderen van onsterfelijke dieren en planten komen zij iedere keer een klein stapje dichter bij hun doel. In dit artikel een aantal voorbeelden van onsterfelijke dieren en planten.

Onsterfelijke dieren en planten

Onsterfelijk dier:
Het enige dier waarvan met zekerheid is vastgesteld dat het onsterfelijk is, is een kwal met de naam Turritopsis nutricula. De Turritopsis nutricula is tot nu toe het enige dier waarvan bekend is dat het vanuit zijn geslachtelijke volwassenheid compleet kan terugkeren naar een geslachtelijk onvolwassen fase. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat de terugkeer naar de geslachtelijk onvolwassen fase van de Turritopsis nutricula mogelijk gemaakt wordt door een celontwikkelingsproces waarbij transdifferentiatie plaatsvind. Bij dit proces, Celtransdifferentiatie genaamd, wordt de gedifferentieerde staat van de cel zo gewijzigd dat de cel tot een nieuwe cel wordt omgevormd. Hierdoor wordt het vrijzwemmende, geslachtelijk stadium van de kwal omgevormd tot de ongeslachtelijk voortplantende vorm, poliep genaamd. Tijdens dit proces keert de paraplu van de kwal in zichzelf terug en worden de tentakels en de doorschijnende, gelei-achtige substantie tussen de twee epitheliale cellagen van de kwal in de vochtmassa van het lichaam geresorbeerd. De op deze manier ontstane poliepen produceert weer nieuwe poliepen waaruit weer kwallen ontstaan. Dit proces gaat, zolang de kwal niet wordt opgegeten of op een andere manier vernietigd, oneindig door waardoor de kwal onsterfelijk is.

Onsterfelijke dieren en planten

Onsterfelijke plant:
De Tweeblaarkanniedood (Welwitschia mirabilis Hook) is een voorbeeld van een plant die onsterfelijk is. De Tweeblaarkanniedood is een ontzettend oude plantensoort en het is de laatst overgebleven soort van de een groep planten die zo’n 240 miljoen jaar geleden zijn ontstaan. De Tweeblaarkanniedood is een overgangsvorm in de evolutie en zit qua ontwikkeling tussen een sporeplant en een bloemplant in. De Tweeblaarkanniedood is de enige nog overgebleven van de familie der Welwitschia. Zoals de naam al zegt heeft de Tweeblaarkanniedood maar twee bladeren. Zijn bladeren groeien vanuit de basis en sterven aan de bladpunten af en op de lange duur vormt de plant een tolvormige stam en worden de twee bladeren steeds breder. Op deze manier groeit de plant honderden jaren door. De Tweeblaarkanniedood komt, doordat veel oudere planten zijn weggehaald door verzamelaars, alleen nog sporadisch voor in de kuststreken van Angola en Namibië. In Angola komt de Tweeblaarkanniedood om een wel heel bijzondere reden wat meer voor, dit komt doordat daar de landmijnen de verzamelaars op een afstand houden.

Onsterfelijke dieren en planten

Onsterfelijke mensen:
Bestaan er ook onsterfelijke mensen? Niet in de zin dat je fysieke lichaam voor altijd blijft leven, maar eerder in de zin van een onsterfelijk ziel of geest die voor altijd blijft leven of je onsterfelijke gedachtegoed waardoor je voor altijd blijft leven. Je fysieke lichaam is volgens mij niet onsterfelijk, dit komt door de manier waarop de natuur georganiseerd is. De natuur is namelijk zo ingesteld dat we door ons voort te planten steeds verder evolueren. Als de mens onsterfelijk zou zijn, zou er geen noodzaak meer zijn om zich voort te planten en zou de evolutie van de mens als gevolg daarvan stagneren. Dit is tegennatuurlijk en daarom dus niet waarschijnlijk. De onsterfelijkheid van de ziel is nog nooit bewezen en strand volgens mij al op het feit dat, als je door bijvoorbeeld zuurstofgebrek, een hele zware hersenbeschadiging oploopt je kunt veranderen in een als een plant levende persoon die geen enkele gedachte meer heeft. Je zult er dan niet eens erg in hebben als je doodgaat laat staan dat je kunt beseffen dat je in het hiernamaals bent. Blijft over de onsterfelijk van je gedachtegoed. Het aan anderen overbrengen van je gedachtegoed is uiteindelijk de enige manier om onsterfelijkheid te bereiken.

Onsterfelijke dieren en planten