blog placeholder

Het Neutrino is een ongeladen elementair deeltje dat kleiner is dan het atoom (subatomair deeltje). Neutrino’s worden alleen onder buitengewone omstandigheden gevormd zoals in sterren of in laboratoria. Neutrino’s zijn kleiner dan 1 fm (10–15 m). Het Neutrino heeft een intrinsiek impulsmoment van 1/2 en is daarmee een fermion. (Het impulsmoment is een belangrijke grootheid in de natuurkunde, mede vanwege de wet van behoud van impulsmoment: het impulsmoment van een systeem blijft constant, zolang er geen extern moment op uitgeoefend wordt). Naast een fermion is het Neutrino ook een lepton (Een lepton is een van de drie typen subatomaire deeltjes uit het standaardmodel. leptonen zijn fermionen. Zover nu bekend kan een lepton niet worden gesplitst en is daarom een elementair deeltje). In tegenstelling tot wat lang is aangenomen is de massa van het Neutrino geen nul. Uit experimenten van o.a. de Super-Kamiokande detector is gebleken dat de massa van het Neutino groter is dan nul. Neutrino’s zijn niet gevoelig voor elektromagnetische interacties of de sterke kernkracht. De enige interactie (wisselwerking) die neutrino’s vertonen is de zwakke kernkracht. Uit metingen is gebleken dat de zon de grootste bron is van Neutrino’s die de aarde bereiken. Uit deze metingen blijkt dat iedere vierkante centimeter, van de ruimte vlak bij de aarde, die loodrecht op de richting van de zonnestralen staat door 65.000.000.000 zonneneutrino’s per seconde gepasseerd wordt. 

Neutrino sneller dan het licht. Neutrino CERN

Neutrino sneller dan het licht. Neutrino CERN

Neutrino’s sneller dan het licht:
Onderzoekers van het CERN (Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire (Europese Raad voor Kernonderzoek) in Zwitserland) en de Laboratori Nazionali del Gran Sasso (Italië) doen al ± 3 jaar onderzoek naar Neutrino’s en het gedrag van Neutrino’s. Dit gaat als volgt. De SPS (Super Proton Synchrotron) injecteert protonen in de LHC (De Large Hadron Collider, ondergrondse deeltjesversneller) waardoor protonen tegen de collimatoren (poortjes die de sectoren afsluiten) kaatsen. Hierdoor ontstaan en zeer intense bundel Neutrino’s die precies op het laboratorium in Gran Sasso gericht staat.  De OPERA-detector in Gran Sasso heeft in deze periode ± 16.000 van de ± 100.000.000.000.000.000.000 neutrino’s opgevangen die de SPS-versneller in Cern produceerde. In september 2011 meldden onderzoekers van het CERN in Zwitserland en de Laboratori Nazionali del Gran Sasso in Italië dat zij mogelijk hebben waargenomen dat hoog-energetische muon-neutrino’s een fractie sneller dan de lichtsnelheid reizen.

Neutrino sneller dan het licht. Neutrino CERN

Mijn gedachten experiment met neutrino’s:
Bovenstaande feiten heb ik door het lezen van diverse artikelen op internet verzameld en in mijn eigen bewoordingen opgeschreven. Ik ben zelf geen natuurkundige maar ik vind alles wat buiten onze huidige realiteit valt geweldig. Als na herhaalde onderzoeken Neutrino’s echt sneller blijken te zijn als het licht heeft opeens een geniale man als Einstein het bij het verkeerde eind. Of toch niet? Ik ben heel simpel en dat is volgens mij alles. Alle wetten die Einstein heeft ontdekt en in formules heeft vastgelegd blijken al jaren te kloppen. Dus in de ons bekende dimensie is de lichtsnelheid de absolute limiet. Er is dus nog een dimensie waar wij nog geen kennis van hebben. Of toch wel? Hoeveel keer is in de loop der eeuwen al niet gebleken dat er meer is tussen hemel en aarde. Iedereen heeft wel iets meegemaakt waarvan hij denkt; “dit is volgens alle natuurwetten. Ik hoop dat ik nog mag meemaken dat de wetenschap mede door de recente ontdekkingen met betrekking tot de Neutrino’s in staat is om de vierde dimensie ook voor ons toegankelijk te maken.

Neutrino sneller dan het licht. Neutrino CERN