blog placeholder

Ik leef met mijn gezin op Mars en dat bevalt ons prima. We hebben een mooie woning in één van de drie grote betonnen kolonies op mars. We wonen daar met nog 300 gezinnen die allemaal in deze kolonie wonen, werken en leven. In onze samenleving in deze kolonie is iedereen gelijk en zorgt iedereen voor elkaar.  Dit gaat al eeuwen goed omdat iedereen er van doordrongen is dat het belang van de groep belangrijker is dan het belang van het individu. 

Mijn leven op mars

Mijn werk op mars:
Ik ben eigenlijk een soort veredelde groenteteler op Mars. Mijn werk bestaat uit het beheersen en optimaliseren van het klimaat en de groeiomstandigheden van de voedingsgewassen. Ik vind het heerlijk werk, ik heb namelijk het geluk dat ik iedere dag met mijn collega’s, die ook mijn vrienden zijn, in een met kunstmatig daglicht verlichte ruimte werk met een ideale temperatuur en luchtvochtigheid. Door de eeuwenlange ervaring met het telen van de voedingsgewassen en het beheersen van het klimaat en de groeiomstandigheden in ons gesloten ecosysteem produceren we altijd voldoende gezond voedsel voor iedereen.

Mijn leven op mars

Het gesloten ecosysteem:
Mijn voorouders komen oorspronkelijk van de Aarde. Ze zijn 5012 jaar geleden, toen de eerste kolonie een succes bleek, hier naar toe gekomen. Zij hebben vervolgens met behulp van een “luchtbrug” met de Aarde nog twee kolonies gebouwd op Mars. Toen ze net begonnen waren met de vierde kolonie werd in 2892 v.C. de aanvoer van materialen echter afgebroken door een grote vloed op Aarde. Vanaf dat moment waren ze dus volledig op zichzelf aangewezen. Hun geluk was dat het op aarde uitgedachte gesloten ecosysteem bleek te werken op Mars. Ook het systeem van onderhoud en hergebruik van productie middelen bleek te werken.

Mijn leven op mars

Vergetelheid:
Uit de overlevering blijkt dat mijn voorouders de eerste eeuwen op Mars nog rekenden op de komst van ruimteschepen van de Aarde met nieuwe materialen en bewoners. In de loop der eeuwen raakte deze verwachting steeds meer in de vergetelheid. Na een paar duizend jaar werden ik en een paar andere bewoners die, na lezing van de oude geschriften, beweerden dat wij afstammen van Aardbewoners zelfs voor fantasten uitgemaakt.

Mijn leven op mars

Mijn gelijk:
Een paar maanden geleden liep ik, genietend van de rust en de onmetelijke ruimte buiten de kolonie, naar een andere kolonie toen ik opeens een luid geraas hoorde. Ik keek omhoog en zag een ruimteschip met aan een kabel daaronder een voertuig. Ik schrok natuurlijk van de herrie maar al heel snel bekroop me een euforisch gevoel, IK HEB GELIJK!! Ik zag hoe het voertuig op Mars werd gezet en het draagschip weer opsteeg. Toen de rust weergekeerd was liep ik naar het voertuig toe en zag dat het uitgerust was met allerlei instrumenten en camera’s.

Mijn leven op mars

Eigen volk eerst:
Ik rende terug naar mijn kolonie om het nieuws te vertellen. Natuurlijk geloofde niemand me maar toen ik met nog een paar anderen nogmaals het voertuig gezien had geloofde ook de rest het. Toen begon de discussie. Wat moeten we doen. Moeten we proberen contact op te nemen met de afzender van het voertuig of moeten we het voertuig saboteren om onze succesvolle samenleving te beschermen. Omdat iedere verstoring van ons zorgvuldig opgebouwde ecosysteem fataal is voor het voortbestaan van onze samenleving besloten we om geen contact te zoeken en te voorkomen dat het voertuig ook maar enige aanwijzing zou vinden van de aanwezigheid van leven op Mars.

Conclusie:
Hoewel ik blij ben dat het verhaal van mijn afkomst waar blijkt te zijn ben ik het er mee eens dat we een goede beslissing hebben genomen. Ook ik zal er voor zorg dragen dat de uiteindelijke conclusie van de onderzoekingen van de Marslander is dat er geen leven mogelijk is op Mars.