blog placeholder

Bashar al-Assad

Syrië ligt in de De Vruchtbare Sikkel of Vruchtbare Halvemaan die loopt van de Perzische Golf via het stroomgebied van de Tigris en de Eufraat langs de Middellandse zee tot de Nijl delta in Egypte. De naam Syrië werd van de oudheid tot de Eerste Wereldoorlog gebruikt voor het gebied tussen de hele oostkust van de Middellandse Zee (de Levant) en de Eufraat. Dit Groot-Syrië omvatte dus ook de huidige staten Libanon, Jordanië, Israël, Palestina plus aangrenzende streken in Turkije.

Syrië werd achtereenvolgens veroverd en bestuurd door de Perzische Achaemeniden, de Seleuciden,  de Romeinen, de Arabieren, de Abbasiden, de Turkse Seltsjoeken, de tot de islam bekeerde Mongolen, de Egyptische Mamelukken, de Ottomanen. Hierna was Syrië gedurende een korte tijd een onafhankelijk koninkrijk maar werd het al snel een mandaatgebied van de Fransen die Syrië bezetten en de afsplitsing van Libanon bewerkstelligden. De Fransen bleven in Syrië tot 1946 waarna Syrië in 1961 weer een onafhankelijke republiek werd onder leiding van de seculiere (dus niet op geloof gebaseerde) Arabische Socialistische Ba’ath-partij (De Socialistische partij van de Arabische Herrijzenis” ) en vanaf 1971 na de “Corrigerende Revolutie” bestuurd wordt door vader Hafiz al-Assad en daarna zoon Bashar al-Assad. (Bashar al-Assad werd gekozen tot president in 2000 en herkozen in 2007 met 99,8 en in 2014 met 88,7 procent van de stemmen.)

Hoe werd Bashar al-Assad persona non grata?
Op Wikipedia lees ik dat Bashar al-Assad na zijn aantreden een milder aandoende politiek ten opzichte van de buurstaten volgde en dat hij zich in 2003 neutraal opstelde tijdens de Amerikaanse inval in Irak. Vervolgens lees ik dat hij in 2004 de vredesbesprekingen met Israël, die in 2000 mislukt waren, weer voort wil zetten. Begin 2005 trok hij zijn troepen terug uit (het tijdens de Franse bezetting onder dwang afgesplitste) Libanon. In 2010 kondigde hij, naar aanleiding van massale demonstraties als gevolg van de zogenaamde “Arabische lente” hervormingen aan, werd er een nieuwe grondwet aangenomen, waarin niet langer stond dat de Arabisch nationaal en socialistische Ba’ath-partij, de staat en de samenleving leidt, maar dat er ook andere politieke partijen mochten worden gevormd die geen lid zijn van het Nationaal Progressief Front (NPF). Deze partijen mochten echter niet gebaseerd zijn op etniciteit of religie. Tijdens de in 2012 gehouden parlementsverkiezingen wonnen de nieuwe partijen die geen lid van het NPF waren zetels maar de rebellen beschouwden deze verkiezingen als oneerlijk waarna de demonstraties al snel in een burgeroorlog ontaardden  , waarbij het Syrische Arabische Leger van president Assad en pro-Assad-milities de rebellen, door de regering gezien als “terroristen”, met grof geweld bestreden. Volgens critici van Assad werden hierbij ook burgerdoelen in alle delen van het land aangevallen. Syrië en zijn bondgenoten Rusland, Volksrepubliek China en Iran schreven de opstand en het geweld toe aan een jihad door intolerante islamisten en salafistische terroristen gesteund door streng-wahabitische monarchieën zoals Qatar en Saoedi-Arabië, Frankrijk, wapenleveranties vanuit de Verenigde Staten, de NAVO, Israël en Turkije. Naar aanleiding van de beschuldigingen van het verlenen van steun aan  de intolerante islamisten en salafistische terroristen aan het adres van de Fransen, de Verenigde Staten, de NAVO, Israël en Turkije werd Bashar al-Assad gebombardeerd tot persona non grata.

Waar staat de Arabische Socialistische Ba’ath-partij voor?
Het programma van de Ba’ath-partij streeft naar eenheid, dat wil zeggen eenheid van de Arabische wereld. Volgens de ideologie van de Ba’ath-partij behoren, hoewel de meeste Arabieren (soennitisch) moslim zijn, christelijke Arabieren en joden net zo goed bij het grote Arabische rijk en dienen Godsdienst en politiek daarom strikt gescheiden te zijn. de Ba’ath-ideologie is daarom strikt seculier maar niet anti-religieus en dat vrijheid van godsdienst een groot goed is. De bevijding van de Arabische wereld betekent volgens de de Ba’ath-partij bevrijding van de koloniale mogendheden, de feodale landheren en de burgerlijke staatshoofden. De Ba’ath wil dus Arabische herrijzenis, maar niet onder leiding van feodale leiders zoals sultans en kaliefs. De Ba’ath streeft naar een socialistisch Arabische rijk, maar niet naar het wetenschappelijk socialisme of marxisme. Het socialisme van de Ba’ath houdt in dat men grote bedrijven en industrieën wil nationaliseren ten behoeve van de grote volksgemeenschappen, inclusief de zwakkeren. Het socialisme van de Ba’ath is populistisch en veel Arabieren stonden achter de nationalisaties van de Ba’ath-partijen in Syrië en Irak daar de meeste industrieën en grote bedrijven in Arabische landen, zeker in het verleden, in buitenlandse (veelal Europese) handen waren.