blog placeholder

Veel mensen denken dat biologisch geteelde gewassen niet bespoten of bemest mogen worden. Dit is echter niet waar, biologische geteelde gewassen mogen niet bespoten of bemest met kunstmatig vervaardigde gewasbeschermingsmiddelen en kunstmest. Er mag echter wel gespoten worden met uit de natuur gewonnen gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen. Het belangrijkste gewasbeschermingsmiddel en het enige uit natuurlijke bronnen gewonnen insecticide dat voor grootschalig gebruik is toegelaten is het middel Spruzit.

Wat is Spruzit?
Spruzit is een breedwerkende insecticide gebaseerd op een natuurlijke werkzame stof genaamd Pyrethrine met daar aan toegevoegd de synergist piperonylbutoxide (P.B.O.). De werkzame stof genaamd Pyrethrine doodt alle koudbloedige dieren (dus ook vissen) waar het mee in contact komt. De toegevoegde stof piperonylbutoxide zorgt er alleen voor dat de effectiviteit van de werkzame Pyrethrine wordt vergroot. Het zijn vloeibare stoffen, die door oxidatie snel hun werking verliezen.

Natuurlijke Pyrethrine:
De natuurlijke Pyrethrinen die in Spruzit wordt gebruikt worden o.a. gewonnen uit de gele bloemenkopjes van een bepaalde margrietensoort* uit Afrika. Er zitten 6 verschillende soorten Pyrethrinen in Spruzit namelijk Pyrethrine I (C21H28O3), Pyrethrine II (C22H28O5), Cinerine I (C20H28O3), Cinerine II (C21H28O5), Jasmoline I (C21H30O3) enJasmoline II (C22H30O5).

*Margrietensoort met natuurlijke Pyrethrinen:
De natuurlijke Pyrethrinen komen voor in de olieklieren op de vruchten van de vaste plant Chrysanthemum cinerariaefolium syn. Tanacetum cinerariaefolium, die hiervoor geteeld wordt in Kenia. Pyrethrum (Chrysanthemum cinerariaefolium Vis.) is een plantensoort met Margriet-achtige bloemhoofdjes die behoort tot de Compositae. Het is een vaste rozetplant, met diep gelobde bladeren van variabele vorm en lengte, die voornamelijk in Kenia en andere Oost-Afrikaanse landen wordt geteeld op een hoogte van ten minste 1900 m boven de zeespiegel. Op deze hoogte en bij deze lage temperatuur, groeien de bloemhoofdjes op, vanuit een compacte kroon van bladeren groeiende, vertakte stengels. Bij een hogere temperatuur in lagere regionen, ontwikkelen de planten zich bijna uitsluitend te vegetatief. Pyrethrum is een van de weinige commerciële geteelde plantensoorten die verbindingen produceren die gebruikt kunnen worden als insecticiden. De zes bestanddelen met insecticide eigenschappen, tezamen “Pyrethrinen” genaamd, bevinden zich in alle delen van de plant, maar de de gele bloemenkopjes van de Margriet-achtige bloemhoofdjes bevatten veruit de hoogste concentratie en de grootste hoeveelheid. De bloemhoofdjes worden met de hand geplukt, gedroogd en vermalen. Het uit dit poeder bereide uittreksel van Pyrethrinen, heeft de unieke eigenschappen, zoals:  Hoge mate van geschiktheid voor combinatie met de synergist piperonylbutoxide, – Afstotend, knock-down en toxische effecten voor een grote verscheidenheid aan insecten, bijna volledige onschadelijkheid voor mensen en warmbloedige dieren , snelle afbraak en geen persistentie van residuen, nauwelijks opbouw van resistentie bij insecten populaties, Deze eigenschappen maken dat deze Pyrethrinen gebruikt kunnen worden tegen insecten in huis, op voedingsgewassen (zelfs wanneer een behandeling nodig is vlak voor oogst), opgeslagen voedsel en vee. Vanwege een toenemend bewustzijn van de risico’s verbonden aan het wijdverbreide gebruik van vele synthetische insecticiden, zoals toxiciteit voor zoogdieren, aanhoudende residuen en insectenresistentie, groeit de vraag naar Pyrethrinen gestaag. Kenia is de grootste producent ter  wereld van Pyrethrinen en deze natuurlijke insecticide is een van de belangrijkste exportproducten van het land. In 1975 bedroeg de productie van ongeveer 100 000 boeren ongeveer 15 000 ton gedroogde bloemhoofdjes, met een marktwaarde van $ 15.000.000,-

Natuurlijke piperonylbutoxide:
De aan Spruzit toegevoegde synergist piperonylbutoxide (P.B.O.) wordt gewonnen uit de Sassafrasstruik.

Waarom ontstaat er geen resistentie tegen Spruzit:
Het is gebleken dat het voor de meeste bijtende en zuigende insecten nagenoeg onmogelijk een resistentie op te bouwen door de verscheidenheid aan verbindingen die aanwezig zijn in Spruzit. Daarom is Spruzit al meer dan 25 een effectieve bestrijder van allerlei bijtende en zuigende  insecten, zoals luizen, trips, wantsen, rupsen, vliegen en kevers.

Hoeveel Spruzit insecticide is er nodig voor volledige biologische teelt?
De minimaal aangegeven te spuiten hoeveelheid Spruzit is 0,5 ltr per hectare in een 0,1% dosering. Bij een toepassing via LVM dient er 0,1 ltr / 1.000m² te worden ingezet. Bij een toepassing via fog-apparatuur dient er 0,2 ltr / 1.000m² te worden ingezet. Er van uitgaande dat het grootste deel van de biologische teelt uit buitenteelt bestaat komt de benodigde hoeveelheid Spruzit per hectare op ongeveer 0,4 ltr per hectare uit. Dit komt overeen met 40 Ltr per km². (1 hectare = 0,01 km²).

Hoeveel Spruzit insecticide is er wereldwijd nodig voor volledige biologische teelt?
Momenteel wordt ongeveer 4,71% van het aardoppervlak gebruikt voor landbouw. Dit is dus 4,71% van 144,5 miljoen km² = 805.950 km². Uitgaande van 1x Spruzit spuiten per seizoen zou hiervoor 32.238.000 ltr Spruzit nodig zijn. Bij veel teelten moet echter meerdere keren per seizoen met Spruzit gespoten worden dus de totale benodigde hoeveelheid Spruzit ligt dan wereldwijd rond de 40.000.000 ltr. Er zit ongeveer 3% pyrethrinen in een liter Spruzit dus 40.000.000 ltr Spruzit komt overeen met 1.200.000 ltr pyrethrinen. (± 1,000,000 ton)

Productie pyrethrum bloemen:
De productie van pyrethrum bloemen in Kenia ligt op ongeveer 70 kg bloemhoofdje per maand per hectare. Het merendeel (70%) van de wereldproductie van pyrethrinen en C. cinerariaefolium komt uit Kenia, die de meest krachtige bloemen produceert. Andere landen zijn Kroatië (Dalmatië) en Japan. De productie van gedroogde bloemen is wereldwijd zelden meer dan 20 000 ton en met een gemiddelde pyrethrins gehalte van 1,5%, de potentiële opbrengst is 30 kg 50% extract per ton. Door uitval in verschillende verwerkingsfasen ligt de werkelijke opbrengst slechts op ongeveer 25 kg 50% extract per ton wat neerkomt op een potentiële jaarlijkse wereldproductie van 500 ton 50% extract. De jaarlijkse wereldproductie natuurlijke pyrethrinen is dus ongeveer 250 ton. Omdat de beschikbaarheid zeer variabel is en nog steeds stijgt overstijgt de vraag vaak het aanbod.

http://www.afpmb.org/sites/default/files/pubs/dwfp/publications/FY11/Schleier_Peterson_2011.pdf