blog placeholder

De letterlijke betekenis van schrijven is het vastleggen van taal in schrift door het laten ontstaan van een tekst om iemand iets te laten weten in een geschreven bericht. Het schrijven is in feite de 4de en de 5de dimensie van onze taal. Het schrijven breidt de taal namelijk uit in de tijd, of te wel de 4de dimensie, en de ruimte, of te wel de 5de dimensie. Wat wij als vanzelfsprekend beschouwen is ooit ontstaan als een bijproduct van politieke en economische expansie. Tot ongeveer 4000 jaar voor Christus, of te wel de prehistorie, week de menselijke samenleving nauwelijks af van die van de samenleving van een groep mensapen. De prehistorische mens, toen nog een jager en verzamelaar, leefde bij de dag en er was dus geen noodzaak om dingen vast te leggen voor de generatie die na hem kwam. Toen de mens zich echter naast het jagen en verzamelen ook op de handel ging toeleggen ontstond er, toen de handel in de loop der jaren steeds complexer werd en het steeds moeilijker werd om de gedane handelstransacties met behulp van alleen het menselijk geheugen te onthouden, een behoefte om de gedane handelstransacties te registreren en te kunnen presenteren. Uit deze praktische noodzaak om gedane handelstransacties vast te leggen is het eerste schrift ontstaan.

Hoe wordt je een bekende schrijver

Weergave van de 3de dimensie:

Onze fysieke wereld ervaren wij met onze zintuigen als 3 dimensies. De populaire term 3D is hier van afgeleid en wordt tegenwoordig te pas en te onpas gebruikt. De term is zo algemeen dat heel veel mensen, vooral de jongsten onder ons, niet eens meer weten waar 3D precies voor staat. 3D staat voor de drie dimensies breedte, hoogte en diepte. In de praktijk meten we de lengte, de breedte en de diepte op van een object maar in de wiskundige meetkunde geven we de lengte weer als en waarde op de horizontale x-as, de breedte als een waarde op de verticale y-as en de diepte als een waarde op de loodrecht op de x en de y as staande z-as. Uit deze beschrijving blijkt meteen dat ook de derde dimensie, de diepte, alleen door middel van de taal correct op een plat vel papier is weer te geven. Als we namelijk de loodrecht door de x en de y as gaande z-as op een vel papier willen tekenen moeten we gebruik maken van een noodgreep door de z-as in plaats van loodrecht door de x en de y as te tekenen deze in een hoek van 45 graden met de x-as door de x en de y as te tekenen. Hieruit blijkt meteen dat de populaire term 3D voor de weergave van visualisaties op een plat scherm in feite geheel ten onrechte gebruikt wordt. Het is namelijk onmogelijk om de diepte werkelijk weer te geven op een plat scherm. Je zult dan ook merken dat de weergave van je dure 3D televisie na een paar maanden door je hersens als hetzelfde wordt ervaren als die van je oude 2D televisie. Het is namelijk niet de apparatuur die zorgt voor de 3D weergave maar de interpretatie van je hersens.

Hoe wordt je een bekende schrijver

Weergave van de 4de dimensie:

De 4de dimensie, de tijd, is alleen weer te geven door middel van een geschreven tekst. Sterker nog, de tijd bestaat alleen maar in een tekst. In de praktijk bestaat namelijk alleen het heden. De abstracte tijd ervaringen als het verleden en de toekomst bestaan alleen in woorden. Daarom is en zal het in de praktijk, nu en in de alleen op papier al bestaande toekomst, ook onmogelijk zijn en blijven om door de tijd te reizen. In geschrift kan dit echter heel goed. Het schrift zal dus altijd de enige manier zijn om door de tijd te reizen.

Hoe wordt je een bekende schrijver

Weergave van de 5de dimensie

De 5de dimensie, de ruimte, als laatste, is ook alleen weer te geven door middel van een geschreven tekst. Onzin, hoor ik je denken, de ruimte is een meetbare factor, die kun je gewoon opmeten met een meetlint. Dit lijkt in eerste instantie waar maar als je even verder leest wat ik hier ga schrijven over de ruimte zul je zien dat dit toch wat moeilijker ligt. Als je een ruimte op wilt meten zul je eerst precies moeten beschrijven wat een meter is. De definitie van een meter is als volgt. Een meter is, bij benadering, de opgetelde lengte van een touw en een daaraan hangend gewicht van een kilo dat in precies 1 seconde één slingerbeweging maakt. Om een meetlint van een meter te maken, waar je trouwens ook alleen met lettertekens de afstanden op weer kunt geven, heb je dus een tijdsverloop nodig. Een tijdsverloop is echter alleen in woorden te vatten dus is het praktisch gezien onmogelijk om een meetlint van een meter te maken. Hieruit volgt dat ook de ruimte zich alleen in woorden laat meten en vastleggen.

Hoe wordt je een bekende schrijver

Hoe wordt je een bekende schrijver:
Uit het bovenstaande artikel blijkt dat je overal over kunt schrijven op Foobie.nl. Door consequent iedere dag één of meerdere verhalen te schrijven op Foobie.nl wordt je vanzelf een bekende schrijver. Na één jaar schrijven heb ik nu 1300 lezers per dag. Dus tot nu toe zijn mijn verhalen door zo’n 250.000 mensen gelezen. Het komende jaar zullen dat er, als deze tendens zich voortzet, al gauw zo’n  600.000 zijn. Door dus gewoon te blijven schrijven op Foobie.nl wordt je dus gegarandeerd een bekende schrijver.

Hoe wordt je een bekende schrijver