blog placeholder

Hemingway

Iedereen die veel artikelen schrijft kent het probleem, op een gegeven moment zit je voor een leeg scherm en je hebt geen idee waar je vandaag eens over schrijven moet. Op dat soort momenten kun je eens proberen gebruik te maken van de Hemingway methode. Hemingway’s vuistregel hiervoor was “Write drunk. Edit sober”. Ik kwam het bestaan van de Hemingway methode tegen op de website van lifehacking.nl. In dit artikel leg ik uit hoe de Hemingway methode werkt en geef ik een demonstratie daarvan.

De Hemingway methode:
De Hemingway methode voor het schrijven van een artikel houdt het volgende in. Je begint met schrijven van een artikel en schrijft, ongeacht spelfouten, taalfouten, stijlfouten of wat voor fouten in de geschreven tekst dan ook, zonder enige correctie constant door. Pas als je klaar bent met de op deze manier ontstane complete ruwe tekst van het artikel ga je het artikel van het begin af aan nakijken en de gemaakte spelfouten, taalfouten, stijlfouten of wat voor fouten in de geschreven tekst dan ook corrigeren. Ik ga hierna een demonstratie geven van de Hemingway methode door eerst een stuk tekst te schrijven volgens de Hemingway methode en daaronder de gecorrigeerde tekst te plaatsen.

Demonstratie Hemingway methode:
Het is even wennen maar als je eenmaal bent begonnen moet je wel verder gaan. Het gekke is dat ik wel weet dat ik volgens de Hemingway methode aan het schrijven ben maar nog geen idee heb waar ik het over ga hebben in dit artikel. Ik besluit op dit moment om te gaan schrijven over de onrechtvaardigheid in de Nederlandse autoverzekeringen. Ik kom hierop omdat ik vannacht gedroomd heb dat ik een uitrit uitreed en geramd werd door een auto die zonder licht uit het donker plotseling verscheen. Gelukkig was alleen mijn hele zijkant van voor tot achter zwaar beschadigd maar was het alleen blikschade. De bestuurder van de andere auto stapte meteen uit en gaf direct toe dat het zijn schuld was. Toen volgde het probleem wat in het systeem van de Nederlandse autoverzekeringen zit. De dagwaarde van mijn 17 jaar oude Toyota is 100 euro dus is mijn auto direct bij deze schade total loss. In mijn geval niet technisch total loss want de auto is nog makkelijk te repareren maar wel economisch total loss want de reparatie kosten zijn hoger dan de waarde van de auto. Hierbij geld als waarde de dagwaarde die door de Nederlandse autoverzekeringen wordt gehanteerd die gebaseerd is op de leeftijd van de auto. In mijn geval dus 100 euro. In de praktijk ligt de waarde van mijn auto echter veel hoger want de te verwachten levensduur van een Toyota Corolla met 154.000 kilometer op de teller en een kilometrage van zo’n 10.000 kilometer per jaar is nog minstens 10 jaar. Uitgaande van een gemiddelde afschrijving die in Nederland zo rond de 2000 euro per jaar ligt voor een auto uit de middenklasse is de reeële economische waarde voor mij 20.000 euro. Dit bedrag hoeft de verzekering natuurlijk niet uit te keren maar het zou toch eigenlijk zo moeten zijn dat ik, als de reparatiekosten voor mijn zwaar beschadigde te hoog zijn ik toch genoeg geld ontvang om een gelijkwaardige Toyota Corolla met 154.000 kilometer op de teller te kunnen kopen. Dit zou dus inhouden dat ik zo’n 2000 euro zou moeten ontvangen. Omdat de verzekering maar 100 euro uitkeert zou de veroorzaker van het ongeluk mij dus die andere 1900 euro moeten betalen. Dit hoeft hij echter in Nederland niet te betalen. De strop is dus in dit geval voor mij en niet voor de veroorzaker van het ongeluk en zijn verzekering. Het zou echter zo moeten zijn dat de verzekering die 1900 euro die de veroorzaker moet betalen betaald omdat daar juist de verzekering voor is bedoeld.

Gecorrigeerd Hemingway methode tekst:
Het is even wennen maar als je eenmaal bent begonnen moet je wel verder gaan. Het gekke is dat ik wel weet dat ik volgens de Hemingway methode aan het schrijven ben maar dat ik nog geen idee heb waar ik het over ga hebben in dit artikel. Ik besluit op dit moment om te gaan schrijven over de onrechtvaardigheid in de Nederlandse autoverzekeringen. Ik kom hierop omdat ik vannacht gedroomd heb dat ik een uitrit uitreed en geramd werd door een auto die zonder licht plotseling vanuit het donker verscheen. Gelukkig was alleen de hele zijkant van mijn auto van voor tot achter zwaar beschadigd en was het alleen blikschade. De bestuurder van de andere auto stapte meteen uit en gaf direct toe dat het zijn schuld was. Maar ondanks zijn directe schuldbekentenis volgde het probleem wat in het systeem van de Nederlandse autoverzekeringen zit. De dagwaarde van mijn 17 jaar oude Toyota is 100 euro dus is mijn auto bij deze schade direct total loss. In mijn geval niet technisch total loss want de auto is nog makkelijk te repareren maar wel economisch total loss want de reparatie kosten zijn hoger dan de dagwaarde van de auto. Hierbij geldt als waarde de dagwaarde die door de Nederlandse autoverzekeringen wordt gehanteerd die gebaseerd is op de leeftijd van de auto. In mijn geval dus 100 euro. In de praktijk ligt de waarde van mijn auto (en soortgelijke auto’s)  echter veel hoger want de te verwachten technische levensduur van een Toyota Corolla met 154.000 kilometer op de teller en een kilometrage van zo’n 10.000 kilometer per jaar is nog minstens 10 jaar. Uitgaande van een gangbare gemiddelde afschrijving die in Nederland zo rond de 2000 euro per jaar ligt voor een auto uit de middenklasse is de reële economische waarde van mijn auto voor mij 20.000 euro. Dit bedrag hoeft de verzekering volgens mij natuurlijk niet uit te keren maar het zou toch eigenlijk zo moeten zijn dat ik, als de reparatiekosten voor mijn zwaar beschadigde auto te hoog zijn, ik toch genoeg geld ontvang om een gelijkwaardige Toyota Corolla met 154.000 kilometer op de teller te kunnen kopen. Dit zou dus inhouden dat ik zo’n 2000 euro zou moeten ontvangen. Omdat de verzekering maar 100 euro uitkeert zou de veroorzaker van het ongeluk mij dus die andere 1900 euro moeten betalen. Dit hoeft hij echter in Nederland niet te betalen. De strop is dus in dit geval voor mij en niet voor de veroorzaker van het ongeluk en zijn verzekering. Het zou echter zo moeten zijn dat de verzekering die 1900 euro die de veroorzaker moet betalen betaald omdat daar juist de verzekering van de veroorzaker voor bedoeld is.

Resultaat Hemingway methode:
Het resultaat van de Hemingway methode is dat je in korte tijd een beknopte tekst hebt waar de zaken die van belang zijn in genoemd worden. Dit klopt met wat er op Wikipedia over Hemingwaywordt geschreven namelijk dat zijn met behulp van de telegraaf in één onafgebroken woordenreeks doorgeseinde berichten heel beknopt waren en de situatie en de feiten van de gebeurtenissen waar Hemingway verslag van deed evengoed goed weergaven. De berichten konden dan ook, na een beperkt aantal correcties, snel geplaatst worden in de krant waar Hemingway voor werkte.