blog placeholder

Iedereen wil een zo lang mogelijk leven. Om dit te bereiken geven we met zijn allen kapitalen uit aan de gezondheidszorg. Er zijn echter ook goedkopere oplossingen om  langer te leven. Veel van die oplossingen zijn voor iedereen gratis beschikbaar. In dit artikel wil ik een aantal voorbeelden geven van levensverlengende zaken.

Hoe leef je langer

Voorbeeld 1:
Sta een uur eerder op. Dit levert je bij een gemiddelde leeftijd van 71 jaar al 25550 uur leef tijd winst op. Dat is dus ongeveer 3 jaar.

Hoe leef je langer

Voorbeeld 2:
Sta op je vrije dagen ook heel vroeg op. Dit levert je ook 3 uur extra leef tijd per vrije dag op. Gedurende je werkzame leven is dat al gauw 130 dagen per jaar maal 40 jaar goed voor totaal 14 jaar extra leeftijd.

Voorbeeld 3: Ga een uur later naar bed. Dit levert je bij een gemiddelde leeftijd van 71 jaar al 25550 uur leef tijd winst op. Dat is dus ongeveer 3 jaar.

Voorbeeld 4:
Kijk bewust alleen maar naar televisie programma’s die je echt mooi vind, je zult zien dat je 90% minder zult gaan kijken want het meeste is goedkope zendtijd vulling. Dus 90% van de tijd zit je ongemerkt je leven te verknoeien aan waardeloze programma’s en laat je je leven ongemerkt beïnvloeden door alle reclame en sluikreclame. Kritisch kijken geeft je dus 2 uur leef tijd winst op per dag. Toch weer 6 jaar winst.

65-plussers kijken het meest tv:
In 2006 keken de Nederlanders gemiddeld bijna 15 uur per week tv, ongeveer even veel als in 1997. Het aantal uren dat voor de tv wordt doorgebracht, neemt toe met de leeftijd. Ouderen van 65 jaar en ouder kijken met 21 uur aanzienlijk meer tv dan 15–24-jarigen, die nog geen 13 uur per week voor de buis zitten. Ruim de helft van de 65-plussers kijkt 20 uur of meer per week. Van de jongeren doet nog geen kwart dat. Ook het opleidingsniveau is van invloed op tv-kijken. Lager opgeleiden hebben de tv veel vaker aanstaan dan hoger opgeleiden.

Voorbeeld 5:
Surf niet doelloos op internet. Dit scheelt je ook gauw een half uurtje extra leef tijd per dag. Totaal toch 1 jaar in je hele leven.

Nederlanders vullen twee derde van hun vrije tijd met mediaconsumptie. Dat is ongeveer vijf uur per dag. De helft hiervan wordt besteed aan televisiekijken. De andere helft gaat naar internetten, muziek luisteren, lezen, gamen en bellen. Dat blijkt uit een woensdag gepresenteerd onderzoek van Stichting Promotie Televisiereclame (SPOT).Het zijn vooral de volwassenen die veel tijd achter beeldschermen en kranten doorbrengen. Zij zijn gemiddeld nog maar twaalf minuten per dag buiten actief en twaalf minuten aan het sporten. Kinderen tussen de 6 en 12 jaar besteden ongeveer evenveel tijd aan school, spelen en media: gemiddeld rond de drie uur per dag. Jongeren in de leeftijdsgroep 13-19 jaar kopiëren geleidelijk het gedrag van de volwassen, aldus de onderzoekers. (Bron: Reformatorisch dagblad).

Hoe leef je langer

Voorbeeld 6:
Ga 4 dagen werken per week. De gemiddelde Nederlander geeft heel veel geld uit aan onnodige zaken. Met 1 dag minder per week werken kun je ook makkelijk rondkomen. 1 dag minder werken levert je wel 10 jaar extra leef tijd op.

Er zijn natuurlijk nog wel een aantal voorbeelden te bedenken maar alleen deze 6 voorbeelden geven al een winst van totaal 37 jaar extra leef tijd.

Anders gezegd, van de 71 jaar dat je leeft verspil je nu onnodig aan niet bewust leven 37 jaar. Dat is meer dan de helft!! We besteden miljarden om mensen een paar jaar langer te laten leven. Het grootste deel hiervan is weggegooid geld.