blog placeholder

Utopia bord Texas

Er zijn twee plaatsen in de Verenigde Staten die Utopia heten. Één in Texas en één in Florida. Ze staan nu opeens in de belangstelling door het nieuwe Utopia dat bedacht is door John de Mol. Het nieuwe Utopia is een commercieel mediaproject maar hoe is de echte plaats Utopia in Texas ontstaan?

Utopia in Texas

Het Utopia in Texas ligt in de Sabinal (of Ugalde) Canyon aan de Sabinal rivier op het kruispunt van de Ranch Road 187 en de Ranch Road 1050 ongeveer 35 kilometer ten noorden van Sabinal in de provincie Uvaldo.

008 Utopia in de Amerikaanse staat Texas

Historie

Archeologen hebben in Utopia in Texas bewijzen gevonden van Paleo-indianen, de oudste bewoners van Amerika die daar zo’n 13.000 jaar geleden woonden. Utopia in Texas bestaat als bewoonde plaats dus al zeker meer dan 10.000 jaar. Rond 1750 werd het huidige Utopia in Texas ontdekt door de Spanjaarden die er onderzoek deden en er zilver ontdekte. De Spanjaarden hebben toen op 5 kilometer afstand van het huidige Utopia in Texas een schacht gegraven voor de zilverwinning maar hebben zich daar nooit echt gevestigd. In 1836 is deze zilvermijn gevonden door de militair, landmeter en schrijver John Duval. Rond 1850 zijn de oorspronkelijke bewoners, de Comanche indianen, door blanke kolonisten aangevallen en verjaagd uit het huidige Utopia in Texas.

Utopia in de Amerikaanse staat Texas

Het ontstaan van het huidige Utopia in Texas

Het huidige Utopia in Texas is ontstaan in 1852 toen Kapitein William Ware, een gewezen soldaat in de Revolutie van Texas, met zijn zoon, zes slaven, 600 stuks vee en een aantal door ossen getrokken wagens vol met zaden, fruitbomen, voedsel en gereedschappen naar de Sabinal canyon verhuisden en zich daar vestigde. In de jaren daarna volgden er nog meer blanke kolonisten en ontstond er een dorpje met de naam Montana. In 1856 kocht ene Victor P. Considerant ± 19 Ha. land van de zgn. Cañon de Ugalde Land Company voor de stichting van een zgn. Fourerist phalanx* . Deze aankoop werd gefinancierd door de Europese en Amerikaanse kolonisatie maatschappij. De realisatie van deze Fourerist phalanx is echter niet van de grond gekomen door het mislukken van de Fourerist phalanx “La Réunion” vlak bij Dallas.

*Fourerist phalanx

Een Fourerist phalanx is de naam die de filosoof Charles_Fourier gaf aan zijn uitgewerkte idee voor de opzet van een Utopische gemeenschap.

Phalanstère

Het ontstaan van de huidige naam van Utopia in Texas

Het huidige Utopia in Texas heette in eerste instantie Montana. In 1880 kwamen de bewoners er echter achter dat er al een plaats met de naam Montana was in Texas en doopten ze hun plaats Montana om naar Utopia. Ze kozen voor de naam Utopia vanwege de historie van de plaats die eigenlijk had moeten leiden tot het stichten van een Fourerist phalanx oftewel een Utopia.