blog placeholder

Men spreekt van een zeemansgraf als het lichaam van een overledene op volle zee overboord gezet wordt of als een zeeman op zee verdronken is en zijn lichaam nooit geborgen is. Vroeger kwam het zeemansgraf vaak voor omdat gedurende de vele risicovolle zeereizen veel zeelui onder primitieve omstandigheden moesten werken. Het grootste deel van de zeegraven is het gevolg van scheepsrampen. (zie wikipedia, http://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_rampen_buiten_Nederland_met_Nederlandse_dodelijke_slachtoffers ) De overige zeegraven waren het gevolg van ziektes en ongelukken tijdens de lange zeereizen.

Het zeemansgraf

Teloorgang zeemansgraf:
Het zeemansgraf komt, door de sterk verbeterde schepen, hygiëne en veiligheid op schepen,  tegenwoordig bijna niet meer voor op volle zee. En als er onderweg op volle zee wel iemand overlijd kan het lichaam van de overledene in een koelruimte lange tijd bewaart worden zodat de overleden bij thuiskomst vervolgens in zijn eigen land begraven of gecremeerd kan worden of, vanuit de eerste geschikte havenstad die het schip aandoet, per vliegtuig naar huis kan worden gevlogen om vervolgens in zijn eigen land begraven of gecremeerd te worden.

Het zeemansgraf

Strategisch zeemansgraf:
In Nederland komt een zeemansgraf zo zelden voor dat de meeste mensen niet eens weten dat het mogelijk is. Ook ik heb eigenlijk nooit bij die mogelijkheid stilgestaan tot de dag dat de terroristenleider Osama Bin Laden door de Amerikanen werd gedood. Om te voorkomen dat het graf van Osama Bin Laden een bedevaartsoord zou worden besloten de Amerikanen om Osama Bin Laden een zeemansgraf te geven. De Amerikanen vlogen het lichaam van Osama Bin Laden hiervoor naar het vliegdekschip USS Carl Vinson waar het lichaam vervolgens, zoals de islam het voorschrijft, op rituele wijze werd gewassen. Daarna werd het, Onder het lezen van religieuze teksten die werden vertaald door een Arabische tolk,  in een wit laken gerold, verzwaard en overboord gegooid. Volgens een Amerikaanse overheidsdienaar duurde dit hele ritueel vijftig minuten.

Het zeemansgraf

Schoonheid van het zeemansgraf:
Toen ik het bericht van het zeemansgraf van Osama Bin Laden las besefte ik eigenlijk voor het eerst dat naast begraven of cremeren ook een zeemansgraf tot de mogelijkheden van een uitvaart behoren. Ik heb het bericht nog eens goed gelezen en werd getroffen door de mooie eenvoud van het zeemansgraf. Je wordt letterlijk teruggegeven aan de zee waar al het leven ooit begon, je vindt een eeuwige rustplaats die nooit verstoord zal worden door enige menselijke activiteit en het enige wat je meeneemt is een stevige doek verzwaard met zand, dus je belast het milieu ook niet. Later las ik dat ook Neil Armstrong, de eerste mens die voet zette op de maan, ook voor een zeemansgraf had gekozen.
Modern zeemansgraf:

Omdat het mij wel een mooie uitvaart lijkt heb ik uitgezocht of het in Nederland ook mogelijk is. Het blijkt dat je In Nederland behoorlijk wat moeite doen om uiteindelijk een zeemansgraf te krijgen. Volgens de Wet op de lijkbezorging is het namelijk strafbaar om iemand die in Nederland overleden is vanaf een Nederlands schip overboord te zetten. In het buitenland kan het echter wel. De dichtstbijzijnde landen waar een zeemansgraf wel mogelijk is zijn Engeland en Schotland. Voor het vervoer van een lijk naar het buitenland is een, door de burgemeester van de gemeente van overlijden afgegeven, lijkenpas nodig, een zogenaamd laisser-passer (verzoek aan buitenlandse instanties om de overledene vrijelijk en zonder belemmering te laten passeren). Bij vervoer naar een zeemansgraf in Engeland hoeft een laisser-passer niet. Er worden echter wel strenge eisen gesteld aan wie daar begraven wil worden. De overledene moet heel wat organiseren. Want naast organiseren van het transport worden er ook strenge eisen gesteld aan de kist, die te water gelaten gaat worden. De kist moet namelijk verzwaard zijn met minimaal 100 kilo, ten minste twaalf gaten van 20 mm aan elke zijde hebben en met twee stalen banden afgesloten worden om te voorkomen dat de kist door de klap van de tewaterlating al direct uiteenvalt. Het lichaam van de overledene mag ook niet gebalsemd zijn. Tevens moet de overledene aan twee verschillende ledematen een plastic bandje hebben met naam, datum van de begrafenis en telefoonnummer van de uitvaartondernemer en er moet een verklaring van een arts zijn (in het Engels) waarin staat dat de overledene vrij is van besmettelijke ziekten.

Het zeemansgraf

Locatie europese zeemansgraven:
Engeland heeft twee plaatsen die speciaal zijn aangewezen voor zeebegrafenissen: the Needles Spoil Ground, ten westen van het Isle of Wight en een gebied ten zuiden van de havenstad Newhaven. De zeebegrafenissen worden daar verzorgd door  De Britannia Shipping Company for Burial at Sea in Devon.  Ook de Schotse wateren hebben twee zeebegraafplaatsen. De ene is op 58º 42.70′ NB / 003º 23.30′ WL, vijftien zeemijl vanaf het stadje John O’Groats, in het uiterste noorden van Schotland. De andere locatie, 56º 45′ NB / 009º 15′ WL, zo’n 210 zeemijl ten westen van Oban, is net over de rand van het continentaal plat.

Kosten zeemansgraf:
Voor het transport en de formaliteiten moet je ongeveer € 4.200,-  rekenen. Verder moet je voor een zeemansgraf in bijzijn van familie inclusief reiskosten uitvaartleider, scheepscharter met bemanning & begeleiding van Aqua-Omega maritieme kaart met verklaring, speciale kist voor de zeebegrafenis ongeveer  € 7.500 rekenen.