blog placeholder

In dit tweede deel van mijn artikel zal ik de volgende goden/mythen behandelen:

 • Ariadne
 • Artmemis
 • Atalante
 • Athene
 • Atlas
 • Bellerophon
 • Cadmus en Europa
 • Centauren
 • Cerberus
 • Charon
 • Circe
 • Cronus
 • Daedalus

Ariadne

Ariadne was de dochter van koning Minos van Kreta. Toen Theseus uit Athene kwam om zichzelf aan het monster de Minotaurus te offeren, werd ze verliefd op hem. Heimelijk gaf ze hem een zwaard om het gedrocht te doden. Ook kreeg hij van haar een kluwen garen dat hij af kon rollen als hij het labyrint, waar de Minotaurus huisde, binnenging. Zo zou hij niet kunnen verdwalen. Later vluchtte hij samen met Ariadne weg van Kreta. Maar op het eiland Naxos liet hij haar achter toen ze van vermoeidheid in slaap was gevallen. Ze bleef daar tot Dionysus haar vond en met haar trouwde.

 

Artmemis

Godin van de jacht en van het wild, Artmemis was een dochter van Zeus en Latona en een zus van Apolla, die ook als god van de zon werd geëerd. Artemis beschouwde men ook als de maangodin.

 

Atalante

Atalante werd als baby, dochter van koning Schoeneus van Boeotië, te vondeling gelegd. Een boerin ontfermde zich over haar en bracht haar groot. Later ging ze terug naar haar vader die erop aandrong dat ze zou trouwen. Atalante was een kei in hardlopen. Aan elke huwelijkskandidaat stelde ze één voorwaarde: hij moest in een wedstrijd tegen haar lopen. Won hij, dan mocht hij met haar trouwen; verloor hij echter, dan moest hij met zijn leven betalen. Op die manier verdwenen heel wat aanbidders van het toneel. Tenslote lukte het Hippomenes met een list van haar te winnen. Aphrodite had hem drie stuks gouden appels geleend, die aan de Hesperiden toebehoorden. Tijdens de wedstrijd liet Hippomenes ze één voor één vallen. Atlante stopte om ze op te rapen en verloor zoveel tijd dat Hippomenes de wedstrijd won en met haar trouwde.

 

Athene

Athene was de lievelingsdochter van Zeus. Ze werd, volwassen en in haar volle wapenuitrusting, uit zijn voorhoofd geboren. Zeus had haar moeder, Metis, voor haar geboorte verzwolgen, na haar eerste in een dier te hebben veranderd. Dit had hij gedaan omdat hij bang was dat ze een zoon ter wereld zou brengen die hem van de troon zou kunnen stoten.  Athene was de godin van de wijsheid. Ze gaf haar naam aan de stad Athene, waarvan ze de beschermvrouwe was. Hier stond haar bekendste heiligdom, het Parthenon.

 

Atlas

Atlas was een van de Titanen. Hij was zo gericht de strijd aan te gaan met Zeus. Voor straf werd hij gedwongen het hemelgewelf op zijn schouders te torsen. Van die zware last werd hij echter doodmoe en daarom vroeg hij aan Perseus hem het hoofd van de Medusa te laten zien, opdat hij in steen zou veranderen. Dat gebeurde dan ook. Atlas werd velost van het gewicht dat op zijn schouders drukte en zo ontstond het Atlasgebergte

 

Bellerophon

Koning Lobates van Lycië had opdracht gekregen Bellerophon te doden. Daarom stuurde hij hem op pad om het monster Chimaera te doden, ervan overtuigd dat het gedrocht de strijd zou winnen. Maar met de hulp van het gevleugelde paard Pegasus, een geschenk van de godin van Athene, slaagde Bellerophon erin de Chimaera vanuit de lucht met pijlen neer te schieten. Overmoedig geworden probeerde hij nu de berg Olympus, het huis van de goden, te bestormen. Maar Zeus slingerde zijn bliksem naar het paard en zijn berijder. Pegasus schrok en wierp Bellerophon van zich af. Deze viel te pletter op de aarde en Pegasus keer terug naar zijn meesteres.

 

Cadmus en Europa

Europa werd door Zeus ontvoerd naar Kreta. Haar broer Cadmus ging haar zoeken, maar tevergeeft. Onderweg putten zijn helpers water uit een bron. Maar de draak die de bron bewaakte overviel hen en allen werden verslonden. Cadmus slaagde erin de draak te doden. Hij brak alle tanden uit de drakenmuil en zaaide ze uit. Uit dit zaad groeiden gewapende mannen. Op aanwijzing van de godin Athene gooide Cadmus hun een edelsteen voor de voeten. Gedreven door hebzucht doodden ze elkaar, slechts vijf overleefden de slachting.

 

Centauren

In de heuvels van Thessalië en Arcadië leefden wezens met het bovenlichaam van een mens en het onderlichaam van een paard. Eens werden ze door het volk der Lapithen uitgenodigd voor een feestmaal. Ze wisten zich niet te beheersen en werden dronken. Er onstond toen een gevecht tussen hen en de Lapithen. De Centauren verloren en werden uit Thessalië verjaagd. De beroemdste Centaur was Chrion. Hij werd per ongeluk gedood door zijn oude vriend Heracles.

 

Cerberus

De ingang van de onderwereld werd bewaakt door de driekoppige hond Cerberus. Een van de twaalf werken van Heracles hield in dat hij de hond mee moest nemen naar de wereld der levenden. Orpheus slaagde erin het monster te passeren toen hij op zoek was naar Eurydice. Hij maakte geen gebruik van kracht, zoals Heracles, maar zong de hellehond in slaap bij de zachte klanken van zijn lier.

 

Charon

Negenmaal stroomde de rivier de Styx om de onderwereld heen. De grimmige veerman Charon bracht in zijn boot de gestorven zielen over deze rivier naar het dodenrijk.

 

Circe

Op het eiland Aeaea, waar Odysseus op zijn terugreis uit Troje belandde, woonde de tovernares Circe. Zij veranderde zijn kameraden in zwijnen. Odysseus zelf had van Hermes een kruid gekregen om zich tegen haar toverkunsten te beschermen. Hij dwong haar zijn makkers hun oorspronkelijkste gestalten terug te geven.

 

Cronus

Hij was de jongste van de Titanen en stootte na een hevig gevecht zijn vader Uranus van de troon. Cronus was bang dat een van zijn kinderen hem zou verslaan. Daarom verslond hij hen zodra ze geboren waren. Zijn jongste zoon, Zeus genaamd, ontkwam dankzij een list van zijn moeder Rhea. Ze liet Cronus een in kinderkleren gewikkelde steen opeten. Zo kon Zeus aan de dood ontsnappen en later Cronus verslaan.

 

Daedalus

De architect van het labyrint van koning Minos van Kreta heette Daedalus. Hij kreeg ruzie met de koning en werd met zijn zoon Icarus gevangen genomen. In de gevangenis kwam hij op het idee om van vogelveren en bijenwas vleugels te maken. Het lukte en vader en zoon ontsnapten door de lucht. Maar Icarus vloog te dicht bij de zon. Daardoor smolt de was tussen de veren. Icarus viel in de Icarische zee.