blog placeholder

In de volgende 3 tot 5 artikelen zal ik verschillende goden en mythen uit de Griekse oudheid omschrijven. Naast een beschrijving zullen ook de relaties met andere goden in kaart worden gebracht.

In dit eerste artikel zal ik de volgende goden/mythen bespreken:

  • Achilles
  • Actaeon
  • Adonis
  • Agamemnon
  • De Amazonen
  • Aphrodite
  • Apollo
  • Ares
  • Argus

Achilles

Hij was een zoon van de zeenimf thetis. Na zijn geboorte dompelde zijn moeder hem onder in de rivier de styx om hem onkwetsbaar te maken. Jammer genoeg vergat ze echter zijn hiel, waaraan ze hem vasthield, ook onder te dompelen. Aan deze hiel kon Paris Achilles tenslotte verwonden en doden. In de Trojaanse oorlog bewees Achilles dat hij een van de dapperste grieken was. Toen Hector, de oudste zoon van koning Priamus van Troje, zijn beste vriend Patroclus had gedood, kenden zijn smart en wraakgevoelens geen grenzen. Als troost schonk zijn moeder hem een nieuwe wapenuitrusting, vervaardigd door Hephaestus, de god van het vuur en van de smeedkunst. In dit harnas ging Achilles op pad om Hector te doden. Toen de trojanen Achilles zagen aankomen sloegen ze allen op de vlucht, enkel Hector bleef staan. Hij viel Achilles aan, maar zijn speer stootte af op diens schild en viel doelloos op de grond. Het tweegevecht was snel beslist: Achilles doodde Hector met zijn speer. Hij gaf Priamus pas toestemming het lijk te begraven nadat hij het aan zijn wagen het halve eiland over door het stof had gesleept.

Actaeon

Een beroemde jager die de godin Artemis toevallig zag baden op de berg Cithaeron. Artemis was woedend en veranderde hem in een reebok. Het noodlot wilde dat hij toen door zijn eigen honden werd opgejaagd en verscheurd.

 

Adonis

Adonis was een jonge, knappe jager die het hart van Aphrodite veroverde. Hij werd door een wild zwijn gedood. Aphrodite was ontroostbaar en liet op de plek waar Adonis’ bloed had gevloeid als herinnering aan hem de eerste anemoon opbloeien.

 

Agamemnon

Agamemnon

 

Hij was een broer van menelaus, de koning van Spart. Bij het beleg van Troje voerde hij de Griekse helden aan. Zijn vrouw Clytaemnestra was een halfzuster van Helena, de vrouw van Menelaus, om wie de Trojaanse oorlog was begonnen. Bij zijn terugkeer uit die oorlog werd Agamemnon gedood door zijn vrouw en haar minnaar Aegisthus. Clytaemnestra liet hem een kleed van gouddraad aantrekken zonder halsopening en armgaten. Toen hij met dat kleed worstelde gaf ze hem een klap met een bijl. Aegisthus gaf hem tenslotte de genadeslag.

 

Amazonen

De Amazonen waren een volk dat alleen uit vrouwen bestond, die oorlog voerden als mannen en bekend stonden om hun moed. Ze dulden geen mannen in hun midden. Hun naam betekend eigenlijk ‘zonder borst’; volgens oud gebruik lieten ze hun rechterborst afbinden om beter de boog te kunnen hanteren. Om hun voorbestaan veilig te stellen hadden ze wel contact met mannen van andere volken. De mannelijke kinderen die hieruit voortkwamen, lieten ze sterven of legden ze ten vondeling. Hippolyte was hun beroemste koningin. Ze werd door Theseur ontvoerd en tot een huwelijk gedwongen. De Amazonen probeerden haar terug te halen, maar werden bij de stad Athene door Theseur verslagen. Hippolyte besloot toen bij Theseus te blijven, maar werd wegens ontrouw aan haar volk door de andere Amazonen vermoord.

 

Aphrodite

Aphrodite werd geboren uit het schuim van de zee en men zegt dat ze als eerste het eiland Cyprus betrad. Aangezien ze de godin van de schoonheid was, vond men het normaal dat ze omging met vele goden en helden. Over deze godin bestaat een bekend verhaal: zij, Athene en Hera vonden alle drie dat ze de mooiste waren. Ze vroegen Paris een oordeel uit te spreken en hij besliste dat Aphrodite de mooiste was. Vanaf dat moment waren Athene en Hera vijandig tegen hem.

 

Apollo

Hij was de beroemste zoon van Zeus en gold in de Griekse mythologie als het symbool van het goede. Zijn grote bekendheid dankte hij aan het feit dat hij de god van de profetie en het orakel was. Via het orakel hadden zijn priesteressen eeuwenlang grote invloed op de Griekse bevolking. Zijn bekendste priesteres was Pythia, die zich in het heiligdom van Delphi bevondt.

 

Ares

Deze god, zoon van Zeus en Hera, was de god van de oorlog. Door zijn woeste natuur was  hij niet erg sympathiek. Bovendien kwam hij niet altijd als overwinnaar uit de strijd. Tweemaal werd hij bijvoorbeeld verslagen door de godin Athene. Ares was de geliefde van Aphrodite; haar echtgenoot echter, de hemelsmid Hephaestus, betrapte hen eens toen ze bij elkaar waren. Hij ving hen in een net en zette hen zo te kijk, tot groot vermaak van de andere goden.

Aresgodvandeoorlog

Argus

De naam Argus komt in de Griekse mythologie meerdere malen voor. Het was onder andere de naam van koning Inachus van Argos. Hij hhad honderd ogen en droeg daarom de bijnaam ‘Hij die alles ziet’. Op verzoek van Hera bewaakte hij lo. Deze lo was een beeldschone nimf, die door Hera in een koe was veranderd, omdat ze de geliefde was van Zeus. Maar Zeus nam wraak. Hij stuurde Hermes, de bode der goden, naar de aarde met de opdracht Argus te doden. Hermes wiegde Argus met een zacht fluitmuziekje in slaap. Toen al zijn ogen waren dichtgevallen, onthoofdde Hermes hem. Hera zette de ogen van Argus op de staart van haar lievelingsvogel, de pauw. Een andere Argus was de neef van lason. Lason redde hem eens het leven toen er op zee een hevige storm woedde. Uit dankbaarheid liet Argus een schip bouwen, de Argo, waarop Lason zijn tocht naar Colchis maakte, op zoek naar het Gulden Vlies. Dan was er nog de hond van Odysseus die ook Argus heette. Trouw wachtte het dier op de terugkeer van zijn meester uit Troje. Toen deze eindelijk thuiskwam, kende de hond hem nog, ondanks het feit dat Odysseus zich als bedelaar had vermomd. Hij kwispelde nog één keer met zijn staart en viel toen dood neer.