blog placeholder

Een betere titel voor mijn artikel kon ik vandaag niet bedenken. Aan het begin van dit Hemelvaartweekend sta ik even stil bij de betekenis van Hemelvaart. (wat aan het eind zal leiden tot een verrassende conclusie!)Hemelvaartsdag (bron wikipedia):
Zowel het Christendom als de Islam kennen een Hemelvaart, wat zijn de overeenkomsten en wat zijn de verschillen?

God is Heilig Onfeilbaar Machtig Oneindig, God is HOMO

Hemelvaart Christendom:

Op Hemelvaartsdag (Latijn: Ascensionis Domini) wordt binnen het Christendom herdacht dat Jezus Christus is opgevaren naar God, zijn vader in de hemel, op de veertigste dag van Zijn opstanding. De viering is onderdeel van de paascyclus.

God is Heilig Onfeilbaar Machtig Oneindig, God is HOMO

Hemelvaart Islam:

Ook de Islamieten geloven dat Jezus ten hemel is gevaren. De Koran stelt in soera De Vrouwen 157 dat Jezus niet aan het kruis is gestorven; God zou Jezus reeds tot Hem ‘verhoogd’ of ‘opgeheven’ hebben.

Toen God zeide: “O, Jezus, ik zal u doen sterven en u tot Mij; opheffen en u zuiveren van de ongelovigen en zal uw volgelingen tot de laatste dag over hen doen zegevieren die u niet geloven*; dan zal uw terugkeer tot Mij zijn en Ik zal onder u rechtspreken over datgene waarin je verschilde. (soera Het Geslacht van Imraan 55)

God is Heilig Onfeilbaar Machtig Oneindig, God is HOMO

Daarnaast kennen de Islamieten ook nog een Hemelvaart van Mohammed, ook wel Nachtreis genoemd. Deze zou echter plaats hebben gevonden, voordat Jezus gekruisigd werd. De Nachtreis is de hemelvaart die de islamitische profeet Mohammed maakte op het hemelse dier Buraq in een nacht in het jaar AH 1. Hij zou volgens de Overleveringen gebeden hebben met de profeten en sprak er met God. Daarna keerde hij terug naar aarde. De hemelvaart wordt als bewijsteken gevraagd voor Mohammed.

“Of tenzij je een huis hebt van goud, of tenzij je ten hemel stijgt, maar wij zullen in uw hemelvaart niet geloven tenzij je ons een boek neerzendt dat wij kunnen lezen.” Zeg: “Glorie zij mijn Heer: ik ben slechts mens en boodschapper!” (soera De Nachtreis 93).

Hé, las ik dat goed?

* Toen God (Allah) zeide: “O, Jezus, ik zal u doen sterven en u tot Mij; opheffen en u zuiveren van de ongelovigen en zal uw volgelingen tot de laatste dag over hen doen zegevieren die u niet geloven”

Ja, het staat er echt!

Dat vind ik nou het mooie van artikelen schrijven. Je begint ergens aan en zoekt er informatie over. Ik wist dat Mohammed ook ten hemel was gevaren want dat had ik al eens gelezen. (In dat verhaal stond dat in de zwarte steen van de Ka’aba in Mekka, een deuk zit die is veroorzaakt door het afzetten van de Buraq waar Mohammed mee ten hemel steeg.) Maar ik wist niet dat in de Koran staat dat Allah zei: “O, Jezus, ik zal u doen sterven en u tot Mij; opheffen en u zuiveren van de ongelovigen en zal uw volgelingen tot de laatste dag over hen doen zegevieren die u niet geloven”

Volgens mij staat hier letterlijk dat de Christenen (uw volgelingen) zullen zegevieren.

God is Heilig Onfeilbaar Machtig Oneindig, God is HOMO

Ik ben verder gaan zoeken en vond ook nog de volgende tekst uit de Koran:
O, gij die gelooft, weest Allah’s helpers, zoals toen Jezus, zoon van Maria, tot zijn discipelen zeide: “Wie zijn mijn helpers terwille van Allah?” De discipelen antwoordden: “Wij zijn Allah’s helpers!” Toen geloofde een gedeelte van de kinderen Israëls, terwijl een ander deel niet geloofde maar Wij hielpen de gelovigen tegen hun vijand EN ZIJ WERDEN OVERWINNAARS. Soera 61.14.

Als ik dit zo lees is er geen reden voor Christenen en Moslims om ruzie te maken. Dit lijkt me, gezien de bloedige conflicten de laatste eeuwen, goed nieuws. Alle reden dus om allemaal te genieten van een lekker weekend ter ere van onze gezamelijke feestdag, Hemelvaartdag.