blog placeholder

In ons wisselvallige klimaat is het voor veel bedrijven van groot belang om, in verband met buitenwerkzaamheden, te weten waar, wanneer en hoe hard het gaat regenen. Daarnaast willen ook veel mensen, voor het plannen van recreatieve activiteiten, graag weten waar, wanneer en hoe hard het gaat regenen.

www.buienradar.nl

Wat is een buienradar gadget:

Een buienradar-gadget is een hulpmiddel waarmee je realtime buienradar en andere weer informatie op je computer desktop kunt zien. Het buienradar-gadget bestaat uit een verkleind beeld van de Buienradar. Door op het buienradar-gadget te klikken opent de browser en krijgt je een groter beeld. Het kleine beeld is kun je op je Windows sidebar, persoonlijke homepage, in een desktop, je hyves pagina, op je iPhone of je Android telefoon zetten.

www.buienradar.nl

Wat betekent radar:
De afkorting radar betekent: Radio Detection and Ranging. De letterlijke betekenis is radiografische opsporing in de variatie van radiogolven.

www.buienradar.nl

Hoe werkt radar:

Een radarinstallatie zendt radiogolven (elektromagnetische golven) uit en ontvangt en registreert vervolgens de radiogolven die weerkaatst worden door objecten in het stralingsveld. Dit wordt ook wel radio-echo genoemd. Het principe is afgekeken van de vleermuis, deze oriënteert zich op dezelfde manier zodat hij kan vliegen in het donker. De radarinstallatie berekend uit de teruggekaatste radiogolven de afstand, de richting en de snelheid van het object. De antenne van de radarinstallatie draait continu 360 graden in de rondte zodat alle richtingen worden afgezocht.

www.buienradar.nl

Wat is de dopplereffect:

Het dopplereffect is de waargenomen verandering van de frequentie van geluid, licht of andere golfverschijnselen, door een snelheidsverschil tussen de zender en de ontvanger. Het dopplereffect ontstaat doordat de bron (of de ontvanger) van de golven beweegt ten opzichte van het medium. Voor golven die door een medium voortgeplant worden, zoals geluidsgolven, gelden vaste formules. Normaal gesproken wordt er van uitgegaan dat het medium in rust is. Maar als het medium ook beweegt, zoals in een gasstroom, dan worden de snelheden relatief ten opzichte van het medium opgevat.

www.buienradar.nl

Hoe werkt de buienradar:

De buienradarinstallatie kan, door gebruik te maken van de ontvangen, weerkaatste radiosignalen met behulp van de vaste formules van het dopplereffect, de snelheid en de bewegingen van regen, sneeuw en hagelbuien in de wolken volgen. De radar zendt constant hetzelfde signaal uit en meet, uit de signalen die weerkaatst worden, hoe groot de buien zijn en met welke snelheid en in welke richting ze zich voortbewegen. In ons land staan twee radarinstallaties voor meteorologische doeleinden, één in De Bilt en één in Den Helder. De gegevens van deze twee radarinstallaties samen worden door het KNMI (Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut) gebruikt om de bewegingen en de intensiteit van de neerslag te meten. Met al deze gegevens maakt het KNMI de beelden voor de Nederlandse buienradar. Deze beelden zijn continu op internet te zien op de diverse buienradar websites.

www.buienradar.nl

Hoe kun je op buienradar de buien zien:

De buien worden op de buienradar met verschillende kleuren aangegeven. Men gebruikt daarvoor een kleurenschaal lopend van wit naar donkerpaars. De witte kleur betekend dat er tot een paar tiende millimeter per uur kan vallen (soms zo weinig dat de neerslag de grond niet bereikt), donkerblauw betekend 5 tot 10 mm per uur en donkerpaars betekend zware buien en storm. Motregen is te klein om door de buienradarinstallatie te worden waargenomen. De echte regenbuien worden echter goed door de buienradar goed weergegeven. Voorspellen blijft echter moeilijk omdat de waargenomen buien kunnen oplossen en ergens anders weer kunnen ontstaan. Je kunt de radar beelden ook bekijken in een resolutie van 1 X 1 km, en dan kan het voorkomen dat er cirkels zichtbaar worden. Deze cirkels zijn dan de gebieden De Bilt en Den Helder. Het zijn smalle zones in de neerslag waar sneeuw, die op grotere hoogte wordt gevormd, overgaat in regen. Deze cirkels verraden het nul graden punt,  en wordt veroorzaakt door de radarreflectie. 

www.buienradar.nl