blog placeholder

Vrijen is niet alleen een werkwoord maar ook het meervoud van het zelfstandige naamwoord “een vrije”. Het woord vrije zal de meeste mensen weinig zeggen maar is net als het werkwoord vrijen niet alleen bepalend voor het voortbestaan van de mensheid maar ook van de aarde en de gehele kosmos. Het leven is ontstaan uit het samengaan van vrije atomen. Deze vrije atomen konden de, voor ons leven van primair belang zijnde, moleculebindingen alleen aangaan door de aanwezigheid van vrije elektronen. Uit deze vrije moleculebindingen zijn in de loop der tijd de complexe samen stelsels van moleculebindingen ontstaan waaruit het leven en dus wij zijn ontstaan. Van de hierdoor ontstane mensen zijn uiteindelijk de vrijen bepalend geweest voor de mate van ontwikkeling waar we ons nu in bevinden. Ook nu nog is het leven alleen voor de vrijen onder ons het mooist en creëren deze vrijen de dingen die ons onderscheiden van de apen en ons tot mensen maken.

Vrolijk vrijen

De vrijen schrijven:
Alleen de vrijen schrijven en zijn in staat om vrij te schrijven zonder rekening te houden met een eventuele lezer. Toch richt ik mij tot de vrijen onder de lezers. Denk eens na, hoor je echt bij de vrijen of laat je je toch dwingen tot handelingen die je niet uit eigen vrije wil verricht. Lees door en je zult leren hoe ook jij je bij de selecte groep van vrijen kunt scharen. Allereerst moet je je ontdoen van alles wat je bindt, pas als je dat gedaan hebt ligt de weg open om tot de vrijen te gaan behoren. Ook vrijen behoort tot de zaken die je bindt, door te vrijen bindt je je en wordt het moeilijker om je te scharen bij de vrijen. Zijn de vrijen beter af? Dat weten we pas als ze er zijn en dan nog is het heel moeilijk om te bepalen of de vrijen werkelijk beter af zijn en nog moeilijker, bij gebrek aan een referentiekader, om vast te stellen of de vrijen ook het werkelijke geluk hebben gevonden of dat ook zij toch meer gebonden zijn dan ze denken.

Vrolijk vrijen

De vrijen zijn onder ons:
De vrijen onder ons kijken nu niet naar rechts maar naar links. Behoor je tot de kleine groep der vrijen dan herken je direct de vrijen om je heen. Je zult er steeds meer ontdekken, kijk goed om je heen dan zie je de vrijen in het weiland, de vrijen in de keuken, de vrijen op het water, de vrijen in de auto, de vrijen op de fiets, de vrijen tussen het winkelend publiek, de vrijen in de parkeergarage, de vrijen in het hotel, de vrijen in het tuinhuis, de vrijen in de regen, de vrijen in het stro, de vrijen in de sauna en overal waar je maar kijkt zie je op den duur de vrijen.

Vrolijk vrijen

Het werkwoord vrijen:
Vrijen is een bijzonder woord, je wordt er vrolijk van als je het hoort. Maar vrijen is niet alleen mooi om te horen maar ook mooi om te doen, het is daarom ook een werkwoord maar het is geen werken  voor poen. Het werkwoord vrijen kent vele vormen zoals ik vrij, jij vrijt, je vrijt, u vrijt, wij vrijen, we vrijen, jullie vrijen, zij vrijen, ze vrijen, ik vree, jij vree, je vree, u vree, wij vreeën , we vreeën, jullie vreeën, zij vreeën, ze vreeën, ik heb gevreeën, jij hebt gevreeën, je hebt gevreeën, u hebt gevreeën, wij hebben gevreeën, we hebben gevreeën, jullie hebben gevreeën, zij hebben gevreeën, ze hebben gevreeën en vrijend. Eigenlijk zijn ik vrij, jij vrijt, je vrijt, u vrijt, ik vree, jij vree, je vree, u vree, ik heb gevreeën, jij hebt gevreeën, je hebt gevreeën, u hebt gevreeën niet bestaande woorden want vrijen doe je normaal gesproken met zijn tweeën.

Vrolijk vrijen