blog placeholder

Het woord ‘abortus’ is eigenlijk de Latijnse medische benaming voor een miskraam of een voortijdige geboorte. Van een ‘abortus’ is dus medisch gezien sprake bij een spontane miskraam of een spontane voortijdige geboorte. Vandaar dat in medische kringen in deze gevallen wordt gesproken van een ‘spontane abortus’. Een betere benaming voor de abortus wetgeving is dus abortus provocatus wetgeving.

Abortus provocatus

Abortus provocatus:

De officiële medische term voor abortus is Abortus Arte Provocatus. Abortus is afgeleid van het Latijnse woord aboriri wat letterlijk verloren gaan of vergaan betekend. Het woord provocare is Latijn voor oproepen. Men spreekt in de het medische jargon ook wel van Abortus Provocatus Lege Artis. Het zijn twee verschillende medische termen voor wat in het Nederlands opzettelijke vruchtafdrijving heet. Met opzettelijke vruchtafdrijving wordt het, door een medicus, voortijdig afbreken van een zwangerschap bedoeld. In de volksmond wordt hiervoor algemeen het woord abortus gebruikt. Met de term abortus wordt over het algemeen bedoeld dat er een onvolgroeide foetus met behulp van mechanische hulpmiddelen uit de baarmoeder wordt verwijderd. Een minderheid van de bevolking beschouwd het voorkomen van het innestelen van de bevruchte eicel, door het gebruik van de morning-afterpil, ook als een vorm van abortus provocatus. Maar de meerderheid vindt dit niet het geval.

Abortus provocatus

Abortus pil:

Hoewel de meeste mensen bij abortus provocatus in het algemeen denken aan een opzettelijke vruchtafdrijving  met behulp van mechanische hulpmiddelen kan het ook uitgevoerd worden zonder mechanische hulpmiddelen. In dat geval wordt de abortus provocatus opgewekt met behulp de abortuspil. De abortuspil is in Nederland sinds 1 februari 2000 toegelaten. De werkzame stof is mifepristone, de triviale naam voor de chemische verbinding RU 486. De abortuspil kan tot 49 dagen na de eerste dag van de laatste menstruatie worden ingenomen. De mifepristone pil forceert bij 83 % van de zwangere vrouwen het loslaten van het embryo van de baarmoederwand. In combinatie met een kleine hoeveelheid prostaglandinen is het afdrijvingspercentage 96%. Als de vrucht heeft losgelaten wordt de vrucht door kunstmatig opgewekte weeën uit de baarmoeder afgedreven. Deze kunstmatige weeën worden opgewekt met het middel misoprostol.

Abortus provocatus

Abortus pil:

De Nederlandse abortus wet werd, op 18 december 1980, in de Tweede Kamer met een minieme  meerderheid goedgekeurd (76 stemmen voor, 74 stemmen tegen). Ook in de Eerste Kamer werd de wet met een minieme meerderheid (38 voor, 37 tegen) aangenomen. De abortus wet trad vervolgens op 1 november 1984 in werking. De officiële naam van de wet is De Wet afbreking zwangerschap (kortweg: Wafz)

Abortus provocatus

Anti abortus:

In Nederland is abortus ogenschijnlijk geen issue meer. Je hoort of leest er nog nauwelijks iets over. Dit is eigenlijk verwonderlijk gezien de nipte aanname van de abortus wet. De tegenstanders zijn echter nog even talrijk als voor de invoering van de abortus wet. De meeste actieve abortus provocatus tegenstanders hebben zich aan aangesloten bij de internationale anti-abortus provocatus  verzetsbeweging pro-life. De meeste leden van de pro-life-beweging zijn christen en het merendeel van hen woont in de Verenigde Staten. De doelstelling van de pro-life-beweging is om het basale mensenrecht Recht Op Leven in alle landen in de grondwet opgenomen te krijgen zodat abortus provocatus gegarandeerd weer bij wet verboden wordt of blijft.

Abortus provocatus

Pro abortus:

De meeste actieve abortus provocatus voorstanders hebben zich aan aangesloten bij de internationale pro-abortus provocatus  beweging pro-choice. In Nederland is de slogan van de pro-choice -beweging ‘baas in eigen buik’.  De doelstelling van de pro-choice -beweging is om het Recht Op Abortus provocatus in alle landen in de grondwet opgenomen te krijgen zodat abortus provocatus legaal is en de voorwaarden bij wet geregeld kunnen worden.