blog placeholder

Sorteren en filteren zijn twee handige toepassingen in Excel. Kom hier te weten hoe het moet en wat je er allemaal mee kan doen!

Sorteren en selecteren in Excel

 

Sorteren van lijsten in Excel

Wat is een lijst in Excel

Een lijst in Excel bevat altijd één veldnamenrij, direct gevolgd door de records. De veldnamenrij is de rij met de titels van de velden. De velden zijn hetzelfde als de kolommen (verticaal) en de records zijn hetzelfde als de rijen (horizontaal).

Met de sorteerknoppen sorteren (één sorteersleutel)

Als je sorteert via de knoppen kan je slechts 1 kolom of 1 rij sorteren. Je moet dan de rij of kolom selecteren die je wilt sorteren en op de sorteerknop in je knoppenbalk klikken. Dat is de knop waar je A->Z (oplopend) of Z->A (aflopend) ziet opstaan.

Via het menu sorteren

Als je via het menu sorteert, kan je meerdere sorteersleutels ingeven. Stel je hebt een lijst met in de A-kolom, namen en in de B-kolom, punten. Je wilt dat je lijst eerst gesorteerd wordt op naam en daarna op punten. Je moet hiervoor in je lijst gaan staan en dan via het menu “data –sorteren” kiezen. Hier kan je dan de sorteervolgorde bepalen.

 

Titelblokkering

Je kan een rij of een kolom titels blokkeren, hiermee wordt bedoeld dat deze rij altijd vast zal blijven staan en niet zal verschuiven als je naar onder scrold. Je maakt de cel actief vlak onder de titelrij die je wilt blokkeren, je kiest voor het menu “venster –titels blokkeren”.

Je kan de titels ook blokkeren bij het printen. Kies voor het menu “bestand –pagina-instellingen –blad”, hierin moet je kiezen voor ‘titels afdrukken’, je moet dan het bereik selecteren bij rijen bovenaan elke pagina.

 

Selecties maken

Selecteren door te kiezen

Je kan door een filter bepaalde gegevens uit een lijst halen. Vb. als je een lijst hebt met adresgegevens over een aantal mensen, en je wil daar alle mensen uithalen die van Genk zijn en die 2 kinderen hebben, dan kan je dit met de filter doen.

Je vind dit terug in het menu “data –filter –autofilter”. Je ziet dan dat bovenaan elke kolom een uitschuifpijl tevoorschijn komt. Als je hier op klikt krijg je keuzemogelijkheden.

Aangepaste selecties

Als je kiest voor aangepast kom je in een kader terecht waarin je kan ingeven wat je zoekt. Merk op!

_ ? is gelijk aan een jokerteken voor 1 teken

_ * is gelijk aan een jokerteken voor meerdere tekens.

Vb. “*en”; wil zeggen alles wat op –en eindigt, “ta?”; wil zeggen alles wat met –ta begint, de laatste letter staat open, dit kan dus tas, tak, … zijn.

Top 10

Wanneer je de gegevens met de grootste of de kleinste gegevens wilt, kan je de top 10 gebruiken. Let op! Dit gaat enkel met velden die numerieke gegevens bevatten.

Als je op de uitschuifpijl klikt en kiest voor “top 10” kom je in een kader waar je kan kiezen wat je zoekt. Vb. Onder 9 procent.

Als je klaar bent met filteren en je alle gegevens terug wilt, klik je op de uitschuifpijl en kies je voor “alle categorieën”.