blog placeholder

In dit artikel wordt dieper ingegaan op de aspecten van virtual reality. Wat is virtual reality en hoe kan men de beste ervaring creëren voor de gebruiker, zodat deze het gevoel heeft dat hij/zij er midden in staat.

Wat is virtual reality?

Virtual reality is een sterk uiteenlopend begrip. De één noemt een plattegrond waar teksten verschijnen als men met de muis erover heen gaat, al virtueel, bij de ander is iets pas virtueel als men afgesloten van de buitenwereld, interactief door een 3D omgeving kan lopen. Zoals bij alles zal ook hier de waarheid ergens in het midden liggen.

Voor de toepassingen die wij bij The Nexxt Step maken, spreken we daarom ook van online reality – een online, interactieve 3D omgeving, waar het initiatief bij de gebruiker ligt, deze term zal ik dan ook in dit artikel gebruiken.

Online reality wordt bepaald door de beleving van de gebruiker, in hoeverre wordt hij/zij ondergedompeld in de toepassing.

Aan de ene kant betreft dit de hardware, een grote resolutie op een groot scherm met een goede geluidsondersteuning zal het effect veel groter zijn, dan het bekijken van de toepassing op b.v. een i-phone. Dit is een factor waarop de ontwikkelaar geen of weinig invloed heeft. Belangrijk is uiteraard wel dat de toepassing de diverse systemen goed ondersteunt, dus het gebruik van HD beeld en geluid.

Ik wil wat verder ingaan op de factoren waar een ontwikkelaar wel invloed op heeft.

Eén van de belangrijkste vormen van interactiviteit is de navigatie. Zonder navigatie zal de gebruiker snel verveeld raken. Men zal de indruk krijgen dat er naar een soort film gekeken wordt en de beleving verdwijnt. Met navigatie wordt de gebruiker de bestuurder van de toepassing, bepaalt wat er bekeken wordt. De gebruiker zal niet eerder tevreden zijn, tot de hele omgeving is verkend, bang om iets te missen. Het succes van de Wii is een goed voorbeeld van de juiste interactiviteit. Interactie bepaalt het succes van een applicatie.

Een andere factor voor succes is de grafische uitvoering. Een tekenfilm wordt veel minder realistisch ervaren dan een niet van echt te onderscheiden omgeving. Met de opkomst van de games zijn de grafische mogelijkheden sterk verbeterd. De uitgebreide licht/schaduw mogelijkheden in combinatie van de hoge resolutie wordt een levensecht beeld gecreëerd.

Vertraging (ook wel latency of lag genoemd) is iets wat de beleving kan verstoren. Doordat de applicaties online worden bekeken, is het belangrijk dat er geen vertraging optreedt tussen een actie en reactie. Proeven tonen aan dat een gebruiker vertragingen vanaf 50 miliseconden al opmerkt. Als het beeld de actie met een vertraging volgt kan de gebruiker zelfs bewegingsziek/misselijk worden, ook wel simsickness en cybersickness genoemd. De juiste servers en beelbandbreedte voorkomen maar gedeeltelijk deze vertraging. De juiste manier van opbouwen en uitwerken van de toepassing zijn essentieel.

Ter info:

Marc Manders is oprichter van The Nexxt Step.

The Nexxt Step bouwt virtuele omgevingen voor onder meer showrooms, tentoonstellingen, nieuwbouwwijken en universiteiten. Doordat de software van The Nexxt Step is gebaseerd op game software, creëert het de beleving van een echt bezoek. In de gaming industrie wordt deze technologie al uitgebreid toegepast, maar ook op professioneel gebied zijn de mogelijkheden eindeloos. Op www.thenexxtstep.nl zijn diverse mogelijkheden te ervaren.