blog placeholder

Acces heeft verschillende logische en rekenkundige operatoren welke in dit artikel beschreven staan.

Operatoren Access

Logische operatoren

Gelijk aan; =

Kleiner dan; <

Groter dan; >

Groter dan of gelijk aan; >=

Kleiner dan of gelijk aan; <=

Verschillend of niet gelijk aan; <>

Tussen 2 waarden; Between

Binnen een bereik; In

Leeg veld; Is Nul

Ingevuld veld; Is Not Null

2 waarheden; And

Eén van de criteria is waar; Or

Verschillend van of niet waar; Not

Rekenkundige operatoren

Optellen; +

Aftrekken; –

Vermenigvuldigen; *

Delen; /

Geheel gedeelte;

Macht; ^

Jokertekens

Voor één teken; ?

Meerdere tekens; *

Voor één cijfer; #