blog placeholder

Nu iedereen een beetje uitgekeken raakt op Wordfeud is er weer een nieuw verslavend woordspelletje wat in korte tijd heel populair aan het worden is. Dit is het spelletje wat bekend staat onder de Engelse naam Ruzzle. Ook Ruzzle is een gratis app die je gratis kunt downloaden uit Apples iStore.

online boggle nederlands

Ruzzle:
Het spelletje Ruzzle is eigenlijk hetzelfde als het al heel lang bestaande spel Boggle©. De naam Boggle© is echter een beschermde merknaam dus die naam mocht niet gebruikt worden voor de app.

Speelwijze:
De speelwijze van het spelletje Ruzzle is precies hetzelfde als het spel Boggle©. Het werkt als volgt. Er worden 16 dobbelstenen, met op iedere dobbelsteen op de zes verschillende zijdes een andere letter, door elkaar gehusseld en vervolgens in een rastervorm van vier bij vier dobbelstenen neergelegd.

Spelregels:
Ook de spelregels van het spelletje Ruzzle zijn precies hetzelfde als het spel Boggle©. Het is de bedoeling dat je, binnen 1 minuut, zoveel mogelijk goede Nederlandse woorden vormt met de letters die in het raster getoond worden.

De gebruikte letters moeten aan elkaar grenzen. Je mag woorden vormen van links naar rechts, van rechts naar links, van boven naar onder en van onder naar boven. Dit mag zowel in horizontale als in diagonale richting. Ook binnen een woord mag je alle richtingen volgen zolang de letters maar aan elkaar grenzen. Iedere letter mag maar één keer gebruikt worden binnen één woord.

Verschil ruzzle en boggle:
Er is dus qua speelwijze geen verschil tussen Ruzzle en Boggle©. Het enige verschil is dat er van Boggle© ook een fysiek spel verktijgbaar is en dat Ruzzle alleen op een tablet computer gespeeld kan worden.

Voorbeeld:
Ter illustratie heb ik een “walkthrough” van een spelletje online Boggle gemaakt. Ik heb gehusseld met de volgende letters als resultaat; op de bovenste regel I, I, S, K op de tweede regel H, I, E, W op de derde regel V, B, R, K en op de onderste regel A, H, S, A

Gevonden woorden:
Ik heb de volgende Nederlandse woorden gevonden in de volgende volgorde; HIER, BEK, VIER, KERS, KERK, IS, IER, BRIE, BRIES, BRES, KAS, KA, AS, WRAK, KAR, RAK, KRAS, RAS, RA, AR, BRAS, BRAK, WE, WEK, BIER, BIES, BES, BIS, WREK, WERK, BERK, BEK, BRIES, WE, WEI, BRAK, REK, VIS, VIES, KEI, WEB en SIER.

Verhaal:
Iedereen vind de woorden in een andere volgorde. Zou dit iets vertellen over je persoonlijkheid? Ik ben benieuwd wat mijn volgorde voor verhaal oplevert als je de woorden achter elkaar zet en ze aanvult met verbindende woorden zodat het een verhaal wordt.

Mijn boggle/ruzzle verhaal:
Mijn verhaal in dit spelletje Boggle©/Ruzzel gaat als volgt: HIER zit een kat met een vis in zijn BEK, op de grond naast hem liggen er nog VIER, de meest rechter vis heeft een KERS in zijn bek. De kat zit voor de KERK, zijn baasje IS een IER die een broodje BRIE eet.

Er staat een stevige BRIES en een boomtak slaat een BRES in het dak van de KAS. De KA vliegt verschrikt op en land op de AS van een oud WRAK op de grote KAR op het RAK. KRAS, kras, krast de ka. Dat doet allen dat RAS. Dan vliegt hij naar de RA en kijkt naar de AR. Terwijl ik lekker BRAS wordt het water BRAK. WE moeten weten wat ik WEK.

Ik denk van BIER. Ik kies de fles met de rode BIES, zo rood als een BES. Hij roept blij BIS maar voor die WREK WERK ik nooit meer. Ik loop naar de BERK en WE lopen samen naar de WEI. Ik REK me uit en mijn trui wordt VIES. I ga zitten op een KEI en kijk naar het WEB dat daar voor de SIER aanhangt.

BETEKENIS:
Het is misschien een leuk idee om in een uitgebreid onderzoek uit te zoeken of er in ieder nieuw Boggle©/Ruzzel spel dat er gespeeld wordt een ander verhaal zit en of dat bij iedere speler een ander verhaal is.