blog placeholder

PHP is een scripttaal die wereldwijd gebruikt wordt. De betekenis van de afkorting PHP is een recursief acroniem geworden omdat PHP staat voor: PHP Hypertext Preprocessor waarin PHP dus ook weer staat voor PHP Hypertext Preprocessor. In dit artikel wordt er vanuit gegaan dat er gemiddelde kennis van HTML aanwezig is.

Om te beginnen

Bestanden waarin PHP code wordt aangeroepen dienen altijd de juiste extensie te hebben. Dit is in de meeste gevallen .php. Ook is het belangrijk om te weten dat een PHP bestand niet geopend kan worden als een HTML document. Om PHP code uit te voeren heb je een webserver nodig. (Bijvoorbeeld een hosting of een server op je lokale computer)

Webserver installeren

Een makkelijk te installeren webserver is XAMPP, bovendien is deze webserver nog gratis ook! Het programma neemt niet veel ruimte in beslag en draait ook op langzamere computers.

Xampp kunt u hier downloaden:

http://www.apachefriends.org/en/xampp.html

Mijn eerste PHP bestand

Een bestand waarin PHP code wordt aangeroepen heeft zoals eerder vermeld een .php extensie. Ook moeten er opening en closing tags worden gebruikt zodat de webserver weet dat we te maken hebben met PHP code.

Een simpel voorbeeld van index.php

<?PHP

echo ‘Goobye, world!’;

?>

In dit voorbeeld wordt er geopend met gebruikt om de webserver te vertellen dat we klaar zijn met de PHP code. 

Een opdracht in PHP wordt altijd beëindigd door een semi colon (punt komma). Zo weet de server dat daar het commando eindigt en er eventueel een volgend commando komt.

De tekst die op het scherm moet verschijnen staat altijd tussen enkele of dubbele aanhalingstekens, in latere artikelen wordt ingegaan op het verschil tussen deze tekens.

Een webserver is dom

Het is heel belangrijk dat u weet dat een webserver dom is. Een webserver gaat regel voor regel uw code langs en voert de exacte code uit die u geeft. Het vergeten van een haakje of een puntje kan ervoor zorgen dat uw script helemaal niet werkt.

Een simpel voorbeeld:

<?PHP

echo ‘Goodbye, world!;

?>

Misschien ziet u het niet direct maar aan het einde van de tekst die op het scherm getoond moet worden mist een aanhalingsteken waardoor dit hele bestand niet werkt en slechts een foutmelding geeft.

Een voordeel van PHP is dat wanneer u een een script uitvoert met een fout, u een melding krijgt op welke regel uw script de weg kwijt raakt. Zo kunt u gemakkelijker de fout opsporen en verhelpen.

Variabelen

In PHP kennen we ook variabelen. Een variabel is een stukje geheugen dat informatie kan bevatten. Er zijn verschillende soorten variabelen. Een voorbeeld van een type variabel is een integer getal (een geheel getal) of een string (een tekencombinatie, tekst).

In PHP is het mogelijk om erg vrij gebruik te maken van verschillende typen variabelen. U kunt een integer getal als string gebruiken en andersom ook wanneer de string uit getallen bestaat.

In PHP wordt een variabel als volgt gedefinieerd:

$waarde = 1;

$waarde2 = ‘Hallo’;

Het printen van deze waarden op het scherm gaat als volgt:

echo $waarde1;

echo $waarde2;

Op het scherm zou dat als uitkomst geven:

1Hallo

De reden waarom deze variabelen op het scherm aan elkaar vast zitten is omdat er geen spatie staat in de string en omdat er ook geen nieuwe regel (‘
‘ in HTML) tussen de regels staat.

Gelukkig kunnen we ook HTML in een string stoppen. Neemt u als voorbeeld eens dit scriptje:

<?PHP

$waarde = ‘Item1’;

$waarde2 = ‘Item2’;

echo $waarde;

echo ‘
‘;

echo $waarde2;

?>

Dit zou op het scherm worden geprint als:

Item1
Item2

Variabelen kunnen ook na elkaar in 1 regel worden geprint met behulp van een punt. Dat gaat als volgt:

<?PHP

$waarde = ‘Goobye, ‘;

$waarde2 = ‘world!’;

echo $waarde . $world;

?>

De uitkomst van deze code zal geven:

Goobye, world!

Het is belangrijk om te weten dat variabelen (kunnen) worden overschreven. Als u een variabel een nieuwe waarde wilt geven dan hoeft u die alleen opnieuw te declareren. Dat gaat als volgt:

<?PHP

$x = 4;

$x = 10;

echo $x;

?>

Dit script zal het getal 10 op het scherm printen.

Commentaarvelden

Uiterst handig bij ingewikkelde PHP code is dat het mogelijk is om commentaar bij de code te plaatsen. Twee keer een slash voor een regel zorgt ervoor dat de gehele regel genegeerd wordt.

Een voorbeeld:

<?PHP

// Dit script is gemaakt door Hans

// Deze week goedkope brillen bij Hans Anders!

$x = 10; // hier geef ik variabele x de waarde van 10!

$y = 5;

$z = $x + $y; // ik tel x en y bij elkaar op en geef die waarde aan z

echo $z;  // dit geeft 15 op mijn scherm

 

echo $x + $y;  // hier toon ik het getal 15 op mijn scherm zonder de variabel z nodig te hebben!

 

/*

met behulp van een / en een * kan ik meerdere regels commentaar

plaatsen zonder op elke regel aan te geven dat het gaat om commentaar!

zolang ik natuurlijk mijn commentaar wel netjes afsluit met he volgende karakter:

*/

?>

Het maakt niet uit of u variabel z op het scherm toont of $x+$y gebruikt. Het voordeel van de tweede optie is dat u minder variabelen gebruikt, dat bij grote projecten minder geheugen kost en uw code overzichtelijk maakt.

If statements

Net als in bijna alle programmeertalen kent PHP natuurlijk if statements. Bij een if statement kunt u controleren welke waarden een variabel heeft.

Het gebruik van if statements is aardig makkelijk. Hier is een voorbeeld:

<?PHP

$x = 4;

if ($x < 10)  // als x kleiner is dan 10

{

echo ‘De waarde van x is kleiner dan 10.’;

}

else // in alle andere gevallen

{

echo ‘De waarde van x is beslist groter dan 10’;

}

?>

Dit script zou het volgende op het scherm weergeven:

De waarde van x is kleiner dan 10.

De { en } die worden gebruikt om aan te geven welke code er moet worden uitgevoerd als een if statement waar of niet waar is. 

U kunt variabelen op meerdere manieren controleren. Hiervoor worden wiskundige symbolen gebruikt. 

 

  • < (kleiner dan)
  • > (groter dan)
  • == (gelijk aan)
  • != (niet gelijk aan)
Meer over deze symbolen vindt u in volgende artikelen. We sluiten dit artikel af met nog één voorbeeld waarin alles dat we geleerd hebben wordt gebruikt.
<?PHP
// Mijn eerste script
// Door Hans Anders
$x = 5;
$y = 6;

if ($x + $y == 12) 
{
$uitkomst = 12; // houd er rekening mee dat hier maar één = teken wordt gebruikt
}
if ($x + $y == 11) 
{
$uitkomst = $x + $y + 10;
}
// ik hoef geen nieuwe regel te openen in PHP, ookal maakt dat het wel overzichtelijker
else { $uitkomst = ‘0’; }
echo $uitkomst;
?>
Veel succes in de toekomst, weet u wat de uitkomst is van dit script? Mooi! Dan heeft u het goed begrepen. Meer informatie vindt u in de artikelen die volgen op dit artikel.