blog placeholder

In dit artikel worden verschillende functies uitgelegd voor Excel 2003 zoals voorwaardelijke opmaak, rekenen met uren, …

Excel 

 

Verzamelen van verschillende werkbladen in één werkmap

Je kan een werkblad kopiëren naar een ander excel-bestand. Je moet dan met je rechtermuisknop klikken op het te kopiëren werkblad. Kies voor “blad verplaatsen of kopiëren” en vink “kopie maken” aan. Als je dan op “ok” klikt, wordt het blad gekopieerd.

 

Werken met relatieve, -gemengde -en absolute celadresseringen

Relatieve celadressering

Als je een formule kopieert door hem naar onder te slepen dan veranderen alle gegevens mee. Dit is een relatieve celadressering.

Gemengde celadressering

Als je een formule kopieert door te slepen en je wilt dat een gegeven niet mee veranderd, moet je het $-teken gebruiken. Vb. D$4 dan blijft rij 4 een vast gegeven. Het gegeven waar het $-teken voorstaat blijft hetzelfde.

Absolute celadressering

We spreken van een absolute celadressering als het $-teken zowel bij de rij als bij de kolom staat. De cel staat dan volledig vast en zal nooit mee veranderen als je doorvoert. Je kan “f4” gebruiken om een dollarteken te plaatsen en verplaatsen.

 

Doorvoeren van reeksen

Je kan reeksen in Excel automatisch laten doorvoeren. Vb. Je typt een datum in, wanneer je die dan naar onderen versleept wordt de datum aangevuld.

Instellingen?

In het menu bewerken –doorvoeren –reeks; hier kan je alle instelling invoeren. 

 

Getalopmaak in huidig werkblad

Als je berekeningen hebt gedaan in een werkblad kan het zijn dat je werkblad niet overzichtelijk is en dat het ene cijfer 3 cijfers achter de komma heeft en andere hebben er misschien geen.

Je kan dan de cellen opmaken; Menu opmaak –celeigenschappen –tabblad getal.

Je moet dan het aantal decimalen instellen en een vinkje zetten bij “scheidingsteken voor duizendtallen” (dit is volgens de bin-normen).

 

Werkblad bijvoegen en berekeningen maken over meerdere werkbladen

Je kan ook berekeningen maken met gegevens uit verschillende werkbladen. Je voert een “=”-teken in, en dan ga je naar het tabblad waaruit je de gegevens kan halen en je klikt de juiste cel aan. Merk op! In de functiebalk zie je dat er een uitroepteken staat achter het andere tabblad.

 

Opmerkingen invoegen

Je kan ook een automatische opmerking invoegen. Elke keer als je met de muisaanwijzer over een gegeven gaat, verschijnt een opmerking.

Hoe doe je dit?

Menu invoegen –opmerking (de naam die verschijnt is afhankelijk van welke naam is ingegeven bij gebruikersnaam, onderaan in het menu extra –opties, tabblad algemeen).

Je kan zien waar een opmerking is ingevoegd, je vindt er een rood hoekje terug.

 

Celopmaak

Als je iets hebt ingegeven in een cel kan je in het menu opmaak –celeigenschappen kiezen voor de juiste instellingen: Valuta, getal, …

 

Rekenen met tijden

Functies

_ Functie =NU()

Deze geeft de huidige datum en tijd aan.

_ Functie =VANDAAG()

Deze geeft de huidige datum aan. !De tijden worden automatisch mee aangepast!

 

Rekenen met uren/minuten

In Excel kan je ook rekenen met de tijd. Als je een tijdstip intypt en je wilt daar vb. 6 uur bijtellen, dan doe je “+0,25”

Waarom?? Omdat 1/4de van een dag, 6 uren zijn.

 

Voorwaardelijke opmaak

Testen van de voorwaarde op elke cel afzonderlijk

Je kan een bepaalde opmaak toepassen op een cel die aan een voorwaarde voldoet. Vb. iedereen die meer dan 2 kinderen heeft, krijgt een rode cel.

Je moet de cellen selecteren waarin je de voorwaardelijke opmaak wilt toepassen. Dan ga je naar opmaak –voorwaardelijke opmaak, je krijgt dan een kader. Daar vul je de juiste gegevens in en druk je op “ok”. Je ziet dan dat de voorwaardelijke opmaak wordt toegepast.

Testen van de voorwaarde binnen de groep cellen onderling

Je kan een voorwaardelijke opmaak gebruiken die de cellen onderling vergelijkt en vb. het meest en het minst aantal kinderen aanduidt. Je gaat op dezelfde manier te werk als bij het vorige, maar je kiest hier voor “formule is” in plaats van “celwaarde is”. Je geeft dan een formule in.

Bouw van de formule:

_ Je gaat eerst invullen welke kolom je toetst, Vb. $B2

_ Dan ga je een “=-teken” zetten en ingeven welke functie je wilt gebruiken en je vult ook het bereik in, vb. MIN($B$2:$B$4)

 

Opmerking:

Je kan ook de functie “afronden” gebruiken om je getallen af te ronden.