blog placeholder

De bodyscanners die op vliegvelden gebruikt worden kunnen passief of actief zijn. Actief houdt in dat het apperaat straling uitzend en kijkt hoeveel straling daarvan weer ontvangen wordt. Passief houdt in dat het apperaat alleen kijkt naar de straling die aanwezig is in zijn omgeving en zelf geen straling uitzendt. Wat zijn de zwakke punten van een passieve bodyscanner? Je leest het hieronder!

  • Een zwak punt van het systeem is dat niet alle kledingsoorten voldoende doorlatend zijn. Dit maakt het voor het systeem lastig om altijd goed door de kleding heen te kijken. Een voorbeeld hiervan is kleding gemaakt van leer. Dit materiaal laat veel minder straling door dan andere soorten kleding, vanwegen de dichtheid van de stof.
  • Er is vooralsnog medewerking nodig van degene van wie een scan gemaakt moet worden.

Het beste zou zijn als mensen gescand kunnen worden zonder dat ze daarbij hoeven mee te werken. Als dat mogelijk zou zijn zou het toepassingsgebied van de scanner groter worden, omdat mensen dan bijvoorbeeld ook op straat kunnen worden gescand. Dit is echter nu nog niet mogelijk in verband met de snelheid van de scanner.

  • Beelden die binnen genomen worden hebben een veel lager contrast dan beelden die buiten opgenomen worden. Dit is nu nog wel een beperking van het systeem, maar is waarschijnlijk op te lossen door middel van een belichter.
    Het verschil in contrast komt doordat buiten de straling anders verdeeld is dan binnen. Binnen zijn de vloer, de muren en het plafond even warm, namelijk ongeveer 293K en de temperatuur van de huid is ongeveer 303K. Buiten is dit niet zo, want daar heb je naast de lichaamstemperatuur te maken met straling van de aarde, ca. 273…303K, en hemelstraling, ca. 43K (-230 – – 273), dus daar ontstaat een veel groter contrast in de afbeelding.

De temperatuur van de aarde is gemiddeld 288K ((273 + 303 ) /2). De aarde zendt net als de zon straling uit. Deze straling verschilt echter wel van de straling die de zon uitzendt. Zo zendt de aarde straling uit, die een veel langere golflengte heeft, dan de straling van de zon. De temperatuur van de hemel is ongeveer 50K lager dan de buitentemperatuur. De hemeltemperatuur kan berekend worden met de formule:

  • Het is niet makkelijk om een super hoge resolutie te behalen, want dan zou de bundelvormer heel groot moeten zijn. Er zit dus een beperking aan het verbeteren van de resolutie van het systeem.

.

Bij beide figuren is aan de linkerkant het punt aangegeven waar de scanner op een bepaald moment naar kijkt. De linker afbeelding laat zien dat de reflector antenne wel het grootste deel van de straling opvangt, maar niet alle straling die vanaf het punt wordt uitgezonden. De rechter afbeelding laat een grotere reflector antenne zien,waardoor er veel meer straling van het punt waar naar gekeken wordt ontvangen wordt in de reflector antenne. Hierdoor zal de resolutie van de grotere reflector antenne hoger zijn.

  • Hoe hoger de resolutie gemaakt zal worden, hoe kleiner de scherptediepte zal worden.

Hiermee wordt duidelijk zichtbaar dat de scherptediepte bij een hogere resolutie veel kleiner is dan bij een lagere resolutie.            

Dit is geen probleem als er weinig afstandsverschil zit tussen de punten die gemeten worden, maar als dit afstandsverschil groter is heeft dit een nadelig effect of de afbeeldingen.

Hierbij kan gedacht worden aan metingen van het gezicht waarbij de neus veel dichter bij de ontvanger staat dan bijvoorbeeld de ogen.