blog placeholder

Virussen zijn nadelig voor computers. Je zal er vast wel eens last van hebben gehad. Het is een vorm van malware: Schadelijke software. Deze malwareprogramma’s kunnen van de ene op de andere computer overspringen met als doel om de werking daarvan te verstoren. 

Het (computer)virus kan zich nestelen in een bestand, zoals bestanden van een besturingssysteem. Computervirussen zijn schadelijk omdat ze computertijd en schijfruimte in beslag nemen en in het ergste geval dat ze schade aanrichten in de vorm van het wissen of verspreiden van gegevens (ook persoonlijke/gevoelige).

Waarom komen virussen alleen op het besturingssysteem Microsoft Windows voor?

Virussen komen vrijwel alleen voor in besturingssystemen van Windows (Vista/XP). De volgende redenen zijn daarvoor het aannemelijkst:

– Windows draait op vele computers, wereldwijd. Het is zeer populair als besturingssysteem. Virusmakers zullen zich hier veel eerder op richten dan op andere besturingssystemen als Linux en Mac OS X die vrijwel niet blootgesteld worden aan virussen.

– Van oorsprong is het Windows besturingssysteem gericht op pc’s (personal computers). Besturingssystemen als Linux en Mac OS X zijn bestemd voor netwerkgebruik en dus voor meerdere gebruikers. 

Wat voor virussen zijn er?

Er wordt tegenwoordig onderscheidt gemaakt tussen 3 soorten virussen:

Computerworm: Wormvirussen zijn nog wel het geniepigst. Meestal beweert men dat een virus op je computer je eigen schuld is. Je hebt een verkeerde link aangeklikt of iets geopend dat een virus bevat. Wormvirussen hoeven niet mee te liften met een e-mailtje of bijlage: Ze opereren namelijk zelfstandig. Door gebruik te maken van gaten in de beveiliging kan het zich zelfstandig verspreiden. Wormen kunnen verkeerde software installeren om zo persoonlijke gegevens te stelen. Ook kunnen ze ongewenste spam laten versturen. 

Mailvirussen: Deze virussen die al een lange tijd bestaan verspreiden zich in de vorm van een mailtje met bijlage. Mailvirussen kunnen voor heel wat verwarring en chaos zorgen in je mailbox. Ze kunnen de naam van de afzender veranderen, mailservers laten verstoppen en uiteindelijk je e-mail onbruikbaar maken. Door een goede virusscanner en filter op je computer geïnstalleerd te hebben zul je maar weinig last hebben van deze ‘ouderwetse’ virussoort. 

De e-mails met een virus proberen vaak de indruk te wekken dat ze een belangrijke boodschap bevatten die afkomstig is van een betrouwbare afzender. De e-mailadressen in je adresboek worden vaak gebruikt als afzender.

Trojaanse paarden: Trojaanse paarden (Trojans) zijn virussen die vaak in de vorm van een bestand/afbeelding op je scherm verschijnen. Zo’n bestand kan een programma, grappig plaatje, filmpje, screensaver of wat dan ook zijn. Het kan als computergebruiker erg verleidelijk zijn om erop te klikken. Bij het downloaden of aanklikken ervan, zorgt de Trojan in het bestand ervoor dat je computer besmet raakt. Het ligt dus aan de computergebruiker zelf of hij zo’n bestand opent of download. Wanneer zo’n Trojan je computer, zonder dat je het vaak doorhebt, besmet kan deze op afstand bestuurd worden door mensen die het bestand met Trojan gemaakt hebben. Je computer wordt dan een ‘zombie’. 

Hoe kun je de virussen bestrijden?

De eerste maatregel die je zeker moet nemen, als je bijv. een nieuwe computer/laptop hebt aangeschaft, is het toevoegen van een virusscanner. Om je computer  zo onbesmet mogelijk te houden is het verstandig om een goede virusscanner (antivirus softwarepakketten) geïnstalleerd te hebben zoals McAfee of Norton Antivirus. Sommige virusscanners zijn gratis.

Wanneer zo’n virusscanner meldt dat er een nieuwe update beschikbaar is, kun je ’t beste deze meteen installeren. Op de werking van virusscanners ga ik verder niet dieper in. 

Ook is het handig om op de hoogte te blijven van recente bedreigingen of nieuwe soorten virussen. Zo ben je goed voorbereidt en weet je waar het gevaar ligt. 

Als uw/je computer besmet is ga dan niet uitzoeken waar het virus vandaan komt en om wat voor type virus het gaat. Het is veel belangrijker om te proberen het virus te verwijderen zodat verdere besmetting wordt vermeden.  

Vandaag de dag zijn er ook al virussen voor je mobiele telefoon. De verspreiding van deze nieuwe virussen vindt plaats door bluetooth, internet of mms (hiermee stuur je teksten, geluidsbestanden of foto’s naar andere mobiele telefoons).