blog placeholder

De vingerafdruk is een steeds meer voorkomende manier van identificatie. Maar wat maakt de vingerafdruk zo'n goede manier van identificatie? En hoe komt het dat de vingerafdruk uniek is per persoon? Je leest het hieronder!

Belangrijke informatie over de vingerafdruk

Vingerafdruk 
Figuur 1
Vingerafdruk van dichtbij

Op dit plaatje zijn kleine geribbelde lijnen te zien die vaak in dezelfde richting lopen. De lijnen liggen op de huid, het zijn als het ware kleine dijken waartussen een droge sloot ligt. Deze lijnen noemen we papillairlijnen. De lijnen zijn niet allemaal even lang en gaan niet overal in de vingerafdruk dezelfde richting uit. Soms stopt of begint er een lijn, dan weer splitst hij zich in twee lijnen. Die punten noemt men in Nederland “Typica” 

 

Figuur 2
Vingerafdruk van dichtbij

De Typica is eigenlijk het alles omvattende geheim van de vingerafdruk.

Omdat er zoveel lijnen op een vingertop zitten en omdat deze zo vaak stoppen, beginnen of splitsen zijn er geen twee mensen op de wereld die dezelfde vingerafdrukken hebben. Zelfs tweelingen hebben totaal verschillende vingerafdrukken! Een persoon heeft geen twee vingers met identieke vingerafdrukken. Al die verschillende lijnen en onderbrekingen vormen jouw unieke vingerafdruk.

3.3.1 Opbouw van de afruk

De meeste vingerafdrukken beschikken over een kern en een delta en natuurlijk de lijnen. De kern is het middelpunt van de patroon, de lijnen gaan er naar toe en keren daar om, of ze verzamelen zich daar. De delta is een driehoekig figuur dat zich vaak links- of rechts, of aan beide zijden, aan de zijkant onder de kern bevindt. Dit is het punt waar 3 stroomrichtingen elkaar ontmoeten.

 

 Figuur 3 De kern en de delta in de vingerafdruk

 

3.3.2 De grondpatronen

Eigenlijk zijn er maar 3 grondpatronen in de vingerafdruk: de bogen, de lussen en de kringfiguren.

3.3.2.1 De boog

De boog is een patroon zonder de delta en zonder een duidelijke kern. De lijnen lopen van links naar rechts en maken in het midden vaak een opwaartse beweging. Het figuur heeft het uiterlijk van een golf.

3.3.2.2 De lus

Lus naar rechts:
Aan de linkerzijde van de figuur is een delta zichtbaar. De lijnen komen van rechts en stromen via de kern van de figuur weer naar rechts weg.

Lus naar links:
Aan de rechterzijde van de figuur is een delta zichtbaar. De lijnen komen van links en stromen via de kern van de figuur weer naar links weg.

Dubbele lus:
In dit patroon zijn twee lussen zichtbaar, meestal een rechtop en een op zijn kop. Er bevinden zich twee delta's, aan elke zijde van de figuur een.

3.3.2.3 De kringfiguren
Links en rechts bevindt zich een delta. Het centrum van de figuur bevat lijnen die een kringfiguur vormen.

 

 Figuur 4 Verschillende voorbeelden van vingerafdrukken

3.3.3 De betrouwbaarheid

 

Figuur 5 Gemak en betrouwbaarheid van vingerafdruk

In dit schema is te zien dat de vingerprint zeer makkelijk is in het gebruik. Echter de betrouwbaarheid is iets minder. En dit ondanks het feit dat iedereen een unieke vingerafdruk heeft.  Wat ook mee speelt aan de betrouwbaarheid is de manier van scanning want de volledige vingerafdruk moet gescand worden.

3.3.4 Littekens op de vingerafdruk

De vingerafdruk is beïnvloedbaar door littekens.  Vooral met littekens waarbij de papillairlijnen zich niet meer herstellen.

Hier is te zien dat de papilairlijnen onderbroken worden en dit feit maakt herkenning tijdens het scannen van de print in de data base een stuk lastiger.

Bij weinig littekens is dit haast geen probleem, omdat er altijd een marge in de vingerafdrukscanner is ingebouwd hoeveel procent van de vinger moet matchen met de vinger die opgeslagen staat in de database. Echter wanneer de vinger door littekens dermate veranderd is dat het systeem de vinger niet meer herkent zal er een nieuwe vingerafdruk gemaakt moeten worden om de oude uit de database te vervangen.