blog placeholder

Excel is een rekenblad waar je enorm veel mogelijkheden in hebt. Als je niet weet waar te beginnen of je kan tips gebruiken, dan is dit artikel iets voor jou!

Een eenvoudig werkblad opbouwen in Excel

Inbrengen gegevens, opmaken en de functie SOM gebruiken

Basisvaardigheden

Excel is een rekenblad. Je kan gegevens invoeren waarmee je naderhand berekeningen kan maken aan de hand van formules.

Bouw van Excel:

Kolommen (A,B, …), rijen (1,2, …) en cellen. Onderaan vind je werkbladen terug, als je dubbelklikt op een werkblad kan je de naam veranderen.

Langs de werkbladen zijn de pijlen (naar de volgende of laatste gaan, naar de vorige of eerste gaan). Boven de lijn met kolommen kan je zien welke cel is geselecteerd (links) en daarnaast zie je de formulebalk, hierin worden de formules gevormd voor berekeningen te doen.

Gegevens inbrengen

Op een cel staan en typen, vb. uw naam. Je kan ook een cel selecteren en in de formulebalk typen.

Je kan ook gegevens kopiëren, op de rechteronderhoek van de cel met je naam staan en slepen. Als je bijvoorbeeld maandag in een cel zet en je kopieert, dan krijg je als volgende dinsdag, …

Je ziet naast je muisknop de knop plakopties verschijnen waarin je een aantal mogelijke keuzes hebt zoals doorvoeren, kopiëren, …

Opmaak

Wanneer je tussen de kolommen gaat staan, vb. tussen A en B dan zie je een dubbele pijl. Als je dubbelklikt verandert de breedte naar passend. Dit kan je ook doen voor de rijen. Als je niet dubbelklikt maar zelf sleept, kan je kiezen hoe breed een kolom wordt of hoe hoog een rij wordt.

Je kan de tekst opmaken door hetzelfde principe toe te passen als in Word.

In het menu “Opmaak” kan je “Randen” terugvinden, hierin kan je kiezen welke soort lijn je wilt en waar.

Het is ook mogelijk om een opmaak te kopiëren. Je selecteert de cel waarvan je de opmaak wilt kopiëren en je klikt op de knop opmaak kopiëren (verfborsteltje) dan klik je in de cel waarvan de opmaak moet veranderen. Let op! Alle opmaak wordt gekopieerd, ook randen vb.

De functie SOM

Als je een deel gegevens hebt kan je die optellen met behulp van de functie SOM. Je moet in de cel staan waar je uitkomst moet komen en op de autosom-knop (omgekeerde E) duwen, hij selecteert het bereik, als de juiste gegevens geselecteerd zijn moet je op enter duwen, anders moet je zelf de gegevens selecteren. De gegevens worden opgeteld. Nu kan je in de functiebalk zien hoe de formule gevormd is. Je kan de formule ook rechtstreeks typen.

Er is nog een manier om een formule te vormen. Je kan op de functieknop duwen links langs de functiebalk. Kies voor de functie SOM, selecteer het bereik en duw op enter. De som wordt berekend.

Je kan een som ook doortrekken op dezelfde manier als je bij tekst doet. De berekening wordt automatisch aangepast.

Gegevens tussenvoegen, sorteren en printen

Tussenvoegen rijen en gegevens uit andere werkmap kopiëren

Als je op een rij gaat staan (vb. 2) verschijnt een dikkere pijl, als je klikt selecteer je de hele rij. Wanneer je dan met de rechtermuisknop klikt kan je voor invoegen kiezen, er wordt dan een rij bovenaan ingevoegd. Als je meerdere rijen selecteert, wordt dat aantal rijen ingevoegd.

Om gegevens uit een andere werkmap te kopiëren moet je de gegevens die je wilt kopiëren selecteren en daarna via het menu of de knoppenbalk kopiëren. Je gaat dan naar de andere werkmap en je plakt.

Sorteren gegevens

Je kan gegevens oplopend of aflopend sorteren. Je selecteert de gegevens die je wilt sorteren en je klikt op de sorteerknop in de knoppenbalk of je kiest in het menu data voor sorteren als je op meerdere gegevens wilt sorteren.

Tussenvoegen kolommen

Dit is hetzelfde principe als rijen invoegen, de kolommen worden links ingevoegd.

Printinstellingen bepalen

In het menu bestand kan je de printerinstellingen terugvinden. Hierin kan je bv. instellen dat je pagina liggend moet afgedrukt worden, dat de Excel tabel gecentreerd wordt op je blad, …

Bij het tabblad kop -en voettekst kan je een koptekst en een voettekst ingeven en opmaken. Je zal deze niet zien op je werkblad, enkel bij het afdrukvoorbeeld.

Wat is een kop –of voettekst?

Een koptekst is wat bovenaan je pagina staat en wat op elke pagina terugkomt. De voettekst staat onderaan de pagina, vb. paginanummering.

Eenvoudige statistische functies

Functie MAX en MIN

Net zoals je de SOM berekent, kan je vele andere functies gebruiken. Je kan het minimum en het maximum uit een hele lijst halen.

Je gaat in de cel staan waar het resultaat moet komen. Dan klik je op de functieknop en kies je voor MIN of MAX je selecteert de gegevens waarop je de functie wilt toepassen en je duwt op enter.

Verwijzing naar een andere cel

Als je ergens hetzelfde getal, tekst, datum, … wilt gebruiken als in een andere cel dan moet je het “= teken” gebruiken. Vb. in cel A2 typ je =A1. A1 zal nu altijd dezelfde inhoud hebben als A2.

Functie AANTAL.ALS

Deze functie kan je gebruiken als je binnen een bereik het aantal cellen moet tellen dat aan een bepaalde voorwaarde voldoet. Als je vb. een lijst hebt met alle leerlingen en hun eindscore van een vak, en je wilt weten wie niet geslaagd is en dus minder dan de helft heeft gescoord, kan je dit met de AANTAL.ALS functie doen.

Je klikt de cel aan waar je uitkomst moet komen, klik op de Fx-knop en kies aantal.als. Selecteer het bereik waarin je wilt zoeken en geef dan een criterium op, dat is wat je wilt zoeken in je bereik. Let op! Het criterium moet ingegeven worden zoals je het in je bereik kan terugvinden!

Werken met afbeeldingen

Autovorm invoegen en opmaken

Om pijlen, lijnen, speciale vormen, … in te voegen moet je via het menu beeld en dan werkbalken, daarna tekenen.

Afbeelding invoegen en opmaken

Je kan in excel ook afbeeldingen invoegen via het menu invoegen en dan afbeelding. Je kan kiezen tussen illustratie, uit bestand, …

Het verschil is dat je bij “uit bestand” een afbeelding die op je pc staat kan invoegen en bij “illustraties” zijn dat afbeeldingen die in office zitten.

Meerdere lijnen en tekst draaien in één cel

In Excel kan je ook meerdere regels onder elkaar in één cel zetten. In plaats van enter in te drukken moet je Alt & Enter induwen. Je kan ook de tekst in een andere richting plaatsen via het menu opmaak-celeigenschappen-uitlijning.

Meer over rekenen in Excel

Operatoren

Machtsverheffing = ^

Vermenigvuldigen = *

Delen = /

Optellen = +

Aftrekken = –

Prioriteit van tekens

Excel doet eerst vermenigvuldigen, daarna delen en dan optellen.