blog placeholder

Ondanks dat we in een tijd leven dat de gemiddelde leeftijd van  de bruidjes in Nederland steeds hoger wordt neemt het aantal sexy bruidjes toch nog steeds toe. Goed beschouwd is dit fenomeen een contradictio in terminis dus verdient dit fenomeen een nadere beschouwing. Tijd dus voor een klein onderzoekje op internet. Om te beginnen heb ik een aantal foto’s van bruidjes van 50 jaar, 25 jaar, 10 jaar geleden en foto’s van bruidjes van de laatste tijd bestudeerd. Wat daarbij als eerste opvalt is dat de bruidjes in de loop der jaren gemiddeld gaandeweg ouder zijn op het moment van trouwen maar dat ze er toch steeds jonger uit zien. Dit komt door de manier waarop de bruidjes opgemaakt werden en de bruidskleding die ze droegen.

de mooiste bruidjes

Trouwen toen:

De reden hiervan is dat trouwen begin jaren zestig iets totaal anders was als tegenwoordig. Vrouwen waren toen nog in grote meerderheid afhankelijk van de man. Een man vinden was niet vooral bedoelt om in haar behoeftes aan liefde, aandacht, warmte en seksuele bevrediging te voorzien maar vooral  voor de voortplanting en om financiële zekerheid te verkrijgen voor haar en haar kinderen. Het huwelijk was toen dus vooral een serieus contract om de vrouw zekerheid te bieden en de man verwachte in ruil daarvoor dat de vrouw hem seksueel bevredigde, het huishouden deed en voor zijn nageslacht zorgde. Dit alles zie je dus terug in foto’s van bruidjes uit die tijd. Een bruidje van net 20 zag er uit als een volwassen moeder die zich kuis kleedde omdat haar man met het huwelijk het alleenrecht op haar lichaam verwierf.

Trouwen nu:

Het fenomeen trouwen is in 50 jaar tijd verandert van een serieus, belangrijk contract, dat de vrouw nodig had, tot een romantisch fenomeen. Tegenwoordig heeft een vrouw geen man meer nodig voor haar financiële zekerheid en die van haar kinderen. Ze kiest nu een man om in haar behoeftes aan liefde, aandacht, warmte en seksuele bevrediging te voorzien en pas als het samenwonen met die man haar goed bevalt zal ze, omdat ze trouwen romantisch vindt, met hem willen trouwen.

Waarom trouwen:

Ze trouwt om haar familie en vrienden te laten zien hoe gelukkig ze is met de man die ze heeft gekozen. Daarom moet de trouwerij een hele speciale mooie gebeurtenis zijn waar de romantiek van af spat. Het verschil met de bruidjes van vroeger is echter dat voor de onafhankelijke bruidjes van rond de 30 jaar de trouwerij alleen maar een feest is voor de show en niet van wezenlijk belang is voor hun verdere leven.

Sexy maakt onafhankelijk:
Om te benadrukken dat de vrouw voor de man met wie ze trouwt kiest maar dat de man daardoor niet het alleenrecht verwerft op het lichaam van zijn bruid kleedt ze zich tegenwoordig juist heel sexy en uitdagend zodat iedereen kan zien dat ze dan wel gekozen heeft voor deze man maar dat haar lichaam haar eigendom blijft waarmee ze, als haar echtgenoot niet aan haar verwachtingen blijft voldoen, als zij dat wil, zo weer een andere man kan krijgen.