blog placeholder

Schoenen zijn al jaren heel populair bij mode minnend Nederland. Op het internet gonst het  geruchten dat de CEO van  Triplo-P Milaan, Patrizio Bertoni, met de  Triplo-P schoenen collectie in de toekomst een uitgebreide nieuwe collectie duurzaam geproduceerde schoenen voor jong en oud wil gaan produceren.  TRIPLO-P hoopt daarmee in te spelen op de behoeftes van de kritische consument met een geheel nieuwe collectie duurzame schoenen die voldoen aan de toekomstige normen van maatschappelijk verantwoord produceren.

triplo p

 

De  Triplo-Pcollectie:
Door de combinatie van biologische capra  suède en arctic leather krijgen de  Triplo-P schoenen een elegante, “dolce” look. Het arctic leather geeft ze een elegante “alla moda” look. De elegant gehakte serie wordt helemaal “connaturato” look met de nieuwe capra suède uitvoering. De   Triplo-P schoenen worden comfortabel èn stylish ineen: “Realizzato per il pianeta”.

triplo p

Nieuw procédé schoenen productie:
Triplo-P kiest voor Maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo) (of duurzaam ondernemen). Omdat de consument steeds kritischer wordt heeft Triplo-P een mvo scan uit laten voeren om in beeld te brengen wat er nodig is om de productie en de afzet van hun schoenen en schoenen duurzaam te maken. Uit deze scan bleek dat hun productie proces al voor een groot deel voldeed aan de normen van duurzaam produceren.

triplo p

Meer dan duurzaam produceren:
Wat echter duidelijk wordt uit de mvo scan is dat het productieproces maar één van de schakels is. Het is weliswaar de belangrijkste schakel waar het meeste directe milieuwinst is te behalen maar het verduurzamen van het productieproces is niet de enige schakel in het maatschappelijk verantwoord ondernemingsproces.

triplo p

 Triplo-p  schoenen en de drie pee’s:
Door de bij de mvo scan behorende uitleg en voorlichting leerde men bij Triplo-P schoenen wat er naast het duurzaam maken van het productieproces nog meer van belang is om van je bedrijf een maatschappelijk verantwoorde onderneming te maken. Bij maatschappelijk verantwoord ondernemen draait het om de drie Pee’s. De eerste P staat voor Profit (Profitto), de tweede voor People (Persone) en de derde voor Planet (Pianeta).

triplo p

De p van profitto:
Het bedrijf  moet om duurzaam te kunnen produceren winst (italiaans=profitto) maken. Als een bedrijf geen winst maakt komt het voortbestaan van het bedrijf direct in gevaar en kan er ook niet geïnvesteerd worden in duurzame ontwikkelingen.

triplo p

De p van persone:
Persone staat voor mensen. Een maatschappelijk verantwoord onderneming moet er voor zorgen dat de mensen die er werken zich zowel productie technisch als maatschappelijk binnen en met het bedrijf kunnen ontplooien.

triplo p

De p van pianeta:
Pianeta staat voor planeet, of te wel onze aarde. Dit is de meest voor zich sprekende factor binnen een maatschappelijk verantwoorde onderneming maar deze is niet alleen bepalend voor de duurzaamheid van het bedrijf.

De triplo p benadering:
Met de  Triplo-P collectie heeft  Triplo-P een balans gevonden tussen persone, pianeta en profitto. Deze balans leidt tot een beter gevoel bij de consument, een beter resultaat voor het bedrijf en de grootste winst is voor de samenleving als geheel.

Oeso richtlijnen:
Triplo-P streeft ernaar de aanbevelingen van De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (Oeso) voor maatschappelijk verantwoord ondernemen, de zogenaamde Oeso-richtlijnen in praktijk te brengen. Deze richtlijnen maken duidelijk wat overheden van het gedrag van bedrijven verwachten.

Triplo-Pen pdcn:
Het Italiaanse Punto Di Contatto Nazionale (PDCN) ondersteunt Triplo-P om de Oeso-richtlijnen in praktijk te brengen. De naleving van deze richtlijnen is vrijwillig, maar het is mogelijk om bij het PDCN een onderbouwde melding te doen als een bedrijf niet in overeenstemming met de Oeso-richtlijnen handelt of investeert. Het PDCN onderzoekt de melding en bemiddelt tussen melders en het desbetreffende bedrijf.

triplo p

N.b. Triplo-P is een niet bestaand merk wat alleen gebruikt is om een duurzame benadering van een Italiaans schoenenmerk weer te geven.