laarzen

Laarzen zijn helemaal hot in de winter. Daarom presenteert Sendra Amsterdam met de Sendra TRIPLE-P laarzen collectie in de toekomst een uitgebreide nieuwe collectie duurzaam geproduceerde laarzen voor de winter. Sendra speelt daarmee in op de behoeftes van de kritische consument met een geheel nieuwe collectie duurzame laarzen die voldoen aan de toekomstige normen van maatschappelijk verantwoord produceren.

Sendra TRIPLE-P

De Sendra TRIPLE-P collectie

Door de combinatie van suède en gepolijst leer krijgen de Sendra TRIPLE-P laarzen een elegante, zachte look. De antique leather geeft ze een stoere lifestyle look. De elegant gehakte serie wordt helemaal Natural look met de nieuwe goat suède uitvoering. De Sendra TRIPLE-P laarzen worden comfortabel èn stylish ineen: Made for the planet.

Sendra TRIPLE-P

Nieuw procédé laarzen productie

Sendra kiest voor Maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo) (of duurzaam ondernemen). Omdat de consument steeds kritischer wordt heeft Sendra een mvo scan uit laten voeren om in beeld te brengen wat er nodig is om de productie en de afzet van hun schoenen en laarzen duurzaam te maken. Uit deze scan bleek hun productie proces al voor een groot deel voldeed aan de normen van duurzaam produceren.

Sendra TRIPLE-P

Meer dan duurzaam produceren

Wat echter duidelijk wordt uit de mvo scan is dat het productieproces maar één van de schakels is. Het is weliswaar de belangrijkste schakel waar het meeste directe milieuwinst is te behalen maar het verduurzamen van het productieproces is niet de enige schakel in het maatschappelijk verantwoord ondernemingsproces.

Sendra TRIPLE-P

Sendra laarzen en de drie pee’s

Door de bij de mvo scan behorende uitleg en voorlichting leerde men bij Sendra laarzen wat er naast het duurzaam maken van het productieproces nog meer van belang is om van je bedrijf een maatschappelijk verantwoorde onderneming te maken. Bij maatschappelijk verantwoord ondernemen draait het om de drie Pee’s. De eerste P staat voor Profit, de tweede voor People en de derde voor Planet.

Sendra TRIPLE-P

De P van profit

Het bedrijf Sendra moet om duurzaam te kunnen produceren winst (engels=profit) maken. Als een bedrijf geen winst maakt komt het voortbestaan van het bedrijf direct in gevaar en kan er ook niet geïnvesteerd worden in duurzame ontwikkelingen.

Sendra TRIPLE-P

De P van people

People staat voor mensen. Een maatschappelijk verantwoord onderneming moet er voor zorgen dat de mensen die er werken zich zowel productie technisch als maatschappelijk binnen en met het bedrijf kunnen ontplooien.

Sendra TRIPLE-P

De P van planet

Planet staat voor planeet, of te wel onze aarde. Dit is de meest voor zich sprekende factor binnen een maatschappelijk verantwoorde onderneming maar deze is niet alleen bepalend voor de duurzaamheid van het bedrijf.

Sendra TRIPLE-P

De TRIPLE-P benadering

Met de Sendra TRIPLE-P collectie heeft Sendra een balans gevonden tussen people, planet en profit. Deze balans leidt tot een beter gevoel bij de consument, een beter resultaat voor het bedrijf en de grootste winst is voor de samenleving als geheel.

Sendra TRIPLE-P

Oeso richtlijnen

Sendra streeft ernaar de aanbevelingen van De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) voor maatschappelijk verantwoord ondernemen,de zogenaamde OESO-richtlijnen in praktijk te brengen. Deze richtlijnen maken duidelijk wat overheden van het gedrag van bedrijven verwachten.

Sendra TRIPLE-P

Sendra en NCP

Het Nederlandse Nationaal Contact Punt (NCP) ondersteunt Sendra om de OESO-richtlijnen in praktijk te brengen. De naleving van deze richtlijnen is vrijwillig, maar het is mogelijk om bij het NCP een onderbouwde melding te doen als een bedrijf niet in overeenstemming met de OESO-richtlijnen handelt of investeert. Het NCP onderzoekt de melding en bemiddelt tussen melders en het desbetreffende bedrijf.