blog placeholder

2015-11-29 Schets  aanrijding jpg

Mijn 18 jaar oude Toyota werd total loss gereden door iemand die geen voorrang gaf. Vanaf het moment dat je auto vervolgens weg wordt gesleept heb je op eens niets meer te zeggen maar bepalen de verzekeringsmaatschappijen de regels. Er wordt na een paar dagen gewoon doodleuk bepaald dat het te duur is om je beschadigde auto te laten repareren en dat de restwaarde van het wrak € 500,- is terwijl de eerste de beste opkoper die ik alle foto’s van de beschadigde auto stuur met de vraag* wat hij voor de beschadigde auto biedt direct € 900,- biedt.

*Bericht naar opkoper:
Goedemiddag,

ik zou graag van u willen weten voor hoeveel u mijn Toyota Corolla GSi wilt kopen.

Graag een bindend bod dat bij het ophalen van de auto contant betaald wordt met

een vrijwaringsbewijs. Ik heb alle terzake doende gegevens, factureren en foto’s bijgevoegd.

In afwachting van uw spoedige reactie verblijf ik,

m.vr.gr. Dik Laan

Dagwaarde van mijn auto:
Op dezelfde dwingende manier wordt  mij meegedeeld dat de dagwaarde van mijn auto € 1100,- is. Ik heb in de tussentijd zelf op internet twee vergelijkbare auto’s, maar dan een jaar ouder, gevonden die binnen een paar dagen waren verkocht voor respectievelijk € 2150,- en € 2275,-. Als je het daar niet mee eens bent hebben de verzekeringsmaatschappijen bepaald dat je op eigen kosten een contra-expertise kunt laten doen en dat als die hoger uitvalt een derde onafhankelijk expertise bureau het uiteindelijke oordeel velt. Als er echter slechts een gering verschil is tussen het bedrag waarop de expert uitkomt en dat waarop je zelf uitkomt, dan loont het veelal niet om een contra-expertise te laten verrichten.

 

Kosten van in en uitbouwen audio installatie:

De verzekeringsmaatschappijen houden geen rekening met allerlei extra dingen die je in je oude auto hebt ingebouwd zoals aan uitgebreide audio installatie. Uit frustratie over de hele gang van zaken heb ik daarom deze brief gestuurd aan de verzekeringsmaatschappij van de veroorzaker van mijn schade.

 

Brief aan verzekeringsmaatschappij:

Mijn auto (Toyota Corolla  RL-PG-13) is vorige week vrijdag avond 27 november door toedoen van een klant van u ,die geen voorrang gaf, total loss gereden. De auto is vervolgens weggesleept en tijdelijk naar het terrein van het sleepbedrijf gebracht. De auto is vervolgens maandagmiddag naar een autoschadeherstelbedrijf gebracht waar de expert van CED Automotive de schade zou komen vaststellen. Ik ben meteen die maandagmiddag naar het autoschadeherstelbedrijf toe gegaan om foto’s te nemen omdat ik zelf de schade auto wilde verkopen omdat ik er net een paar maanden geleden voor € 600,- een nieuwe audio installatie heb laten inbouwen. Dit werd mij echter ten stelligste verboden want ik moest wachten tot de schade expert geweest was. De medewerker van het autoschadeherstelbedrijf zou de expert op de hoogte stellen dat ik de auto zelf wilde verkopen. Meteen nadat woensdag 2 december de expert geweest was belde het autoschadeherstelbedrijf op dat deze had gezegd dat ik het “wrak” kon meenemen en dat de verzekeraar de waarde van het “wrak”, zijnde € 500,- van de uit te keren dagwaarde zou aftrekken. Ik heb vervolgens het “wrak” opgehaald om de audio installatie professioneel te laten demonteren.

Ik heb vervolgens die middag ook meteen contact opgenomen met de verzekeringsmaatschappij want ik wilde graag weten hoeveel geld ik nog kreeg na aftrek van de € 500,- van de waarde van het “wrak”. Een medewerker van de verzekeringsmaatschappij vertelde mij toen dat de medewerker van CED Automotive als hij weer op kantoor terug was de dagwaarde zou bepalen aan de hand van de actuele handelswaarde van 3 vergelijkbare auto’s op internet. Ik zou daarover aan het einde van de week uitsluitsel krijgen.

Ik zit dus nu al dagen te wachten op de waardebepaling. Vandaag ontving ik eindelijk per post een brief van CED Automotive maar daar zit alleen maar een formulier in waarmee ik moet verklaren afstand te doen van het wrak. Dat is echter helemaal niet meer van toepassing.

Ik zit dus nog steeds te wachten op de door CED Automotive bepaalde dagwaarde.

2015-12-02 marktplaats Toyota Corolla 1.6 GXi 1996 217.000 km

Ik heb in de tussentijd zelf op internet twee vergelijkbare auto’s, maar dan een jaar ouder, gevonden die binnen een paar dagen waren verkocht voor respectievelijk € 2150,- en € 2275,- (zie bijlages: 2015-12-02 marktplaats Toyota Corolla 1.6 GXi 1996 217.000 km en 2015-12-02 marktplaats Toyota Corolla 1.6 GXi Sedan Airco 1996 123.231 km)

2015-12-02 marktplaats Toyota Corolla 1.6 GXi Sedan Airco 1996 123.231 km

Ik zit nu al een week zonder auto dus ik zou graag zo spoedig mogelijk weten hoeveel geld ik nog krijg uitgekeerd.

Bovendien wil ik graag een vergoeding voor de kosten van het uit laten bouwen, ± € 100,- en het weer in laten bouwen, € 140,-(zie bijlage Rekening inbouwen stereo set Toyota Corolla  RL-PG-13) , van de audio installatie.

In afwachting van uw spoedige reactie verblijf ik.

M.vr.gr. Dik Laan