blog placeholder

Je rijbewijs halen kost gemiddeld een paar duizend euro. Een behoorlijk bedrag voor iemand van 18. Vooral als je het zelf betalen moet is het dus zaak om je rijbewijs zo goedkoop mogelijk te halen. Dat kan nog steeds maar dit vergt wel een goede voorbereiding. Dit kost wat tijd maar die tijd betaalt zichzelf terug, want je bespaart eenvoudig honderden euro’s!

Snel rijbewijs halen, goedkoop rijbewijs halen

Het theorie examen:
Je kunt je theorie examen tot een aantal maanden van te voren reserveren. Plan je theorie examen dus in goed overleg met je instructeur. Je theorie-certificaat is namelijk maar 1 jaar geldig. Je rijschool regelt dit graag voor je. Je kunt eventueel,indien nodig, in overleg met je rijschool, een aangepast theorie-examen doen, bijvoorbeeld individueel of in een andere taal. Dit moet apart aangevraagd worden.

Om je theorie-examen goed te doen heb je het volgende nodig.
Theorieboeken, Oefenexamens en extra vragenboeken.
Theorieboeken: Koop geen oude theorieboeken. Die zijn wel goedkoop, maar niet up to date. Om toch goedkoop aan boeken te komen kun je bij het CBR of je rijschool vragen welke boeken geschikt zijn en deze tweedehands kopen.

In deze actuele theorieboeken staat de theorie, zoals deze getoetst wordt door het CBR. De extra vragenboeken en oefenexamens  helpen je om vertrouwd te raken aan de vraagstelling. Bovendien krijg je soms vragen op het examen die ook in de oefenexamens of vragenboeken staan. Dankzij je voorbereiding weet je het antwoord dan al!

Trek voldoenden tijd uit voor het leren van je theorie. Je hebt minimaal een week nodig maar één of twee maanden is nog beter, dan heb je meer tijd om de kennis goed vast te zetten in je hersenen. Zorg dat je ook tijd genoeg besteed aan extra oefenen en herhaling.

Als de examendag is aangebroken, zorg dan dat je ruim op tijd bij de examenruimte bent. Vergeet niet een geldig legitimatiebewijs mee te nemen, anders mag je niet eens aan het examen beginnen.

Je hoort direct na het maken van je theorie-examen of je geslaagd bent. Als het goed is ben je door je goede voorbereiding in één keer geslaagd. Ben je ondanks je goede voorbereiding toch gezakt, lees dan de uitslag heel goed door. In de uitslag staat namelijk precies vermeld welke onderdelen je goed beheerst en voor welke onderdelen nog oefening nodig is. Gebruik deze informatie bij de voorbereiding van een eventueel volgend examen.

Standaard procedure voor het behalen van je rijbewijs:
Je mag je autorijbewijs halen vanaf je 18de. Je kunt bij elke gecertificeerde rijschool je rijbewijs  halen. Meestal begint dit met een les waarbij de rijinstructeur inschat hoeveel rijlessen je nodig zult gaan hebben. Op basis van deze eerste les maakt hij een schatting van het aantal praktijk lessen dat je ongeveer nodig zult hebben. Vervolgens volg je elke week één of twee lessen. Een gemiddelde cursist heeft tussen de 25 en 40 rijlessen nodig. Hij plant ook je theorie-examen en je praktijkexamen. Deze examens gaan uit van het Centraal Bureau Rijvaardigheid, CBR. Je rijbewijs halen op deze manier is niet goedkoop, je moet rekenen op zo’n €1500,- tot €2000,- .

Spoedcursus rijbewijs:
Naast de standaard manier om je rijbewijs te halen, , is er ook een manier om snel je rijbewijs te halen. Hiervoor kun je een spoedcursus voor het autorijbewijs volgen. Deze spoedcursus rijbewijs duurt hooguit tien dagen en je bent niet eens meer geld kwijt dan bij een gewoon rijbewijs. Met een spoedcursus kun je je rijbewijs halen in tien dagen, dit kan bijvoorbeeld belangrijk zijn als je een rijbewijs nodig hebt voor een nieuwe baan.

Goedkoop je rijbewijs halen in curacao:
Je kan je roze papiertje op Curaçao halen voor minder dan 500 euro, je moet dan minimaal een half jaar woonachtig zijn op het eiland (en dat kunnen aantonen). LET OP!! Op Curacao slagen is meer een kwestie van de apentruc leren en daarna ga je ervaring opdoen,het is totaal niet te vergelijken met Nederland. Om in het bezit te komen van een rijbewijs in Curacao moet de aanvrager aan het navolgende voldoen. De leeftijd van 18 jaar hebben bereikt voor de categorieën “A en B”, en 21 jaar voor de categorieën “C.D. en E”. Betrokkene moet ingeschreven zijn in hetzij het bevolkingsregister of het verblijfsregister van het Eilandgebied Curaçao. Betrokkene moet de examenbescheiden kopen bij het Bevolkingsbureau t.w.: a. stortingsbewijsformulier ingezetene fl. 105,–   stortingsbewijsformulier niet ingezetene fl. 215,– b. uittreksel bevolkings- of verblijfsregister fl. 5,– c. Commissieverklaring fl. 10,–

De aanvrager moet zich met bovengenoemde examenbescheiden melden bij het Bureau Examen en Afgifte Rijbewijzen gelegen aan de Sta. Rosaweg 36 voor het aanvragen van een theoriedatum. Dit theorie-examen is een schrifteijke meerkeuzentoets in het Papiamentu of Nederlands, Engels of Spaans. Na dit theoretisch gedeelte met goed gevolg te hebben afgelegd komt betrokkene in aanmerking voor het praktisch gedeelte van het examen ter verkrijging van een rijbewijs. Na het praktijkexamen met goed gevolg te hebben afgelegd onvangt de aanvrager na betaling van fl. 95,– een rijbewijs met geldigheidsduur  van 5 achtereenvolgende jaren.

Rijbewijs omwisselen:
In bepaalde gevallen kunt u het rijbewijs dat u buiten Nederland heeft behaald, omwisselen voor een Nederlands rijbewijs. Dit is echter alleen mogelijk wanneer u in Nederland woonachtig bent en over een geldige verblijfstitel beschikt. Een geldig rijbewijs afgegeven in de volgende landen kunt u omwisselen: Aruba, België, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, IJsland, Italië, Jersey, (Staten van) Liechtenstein, Luxemburg, Man (eiland), Monaco, Nederlandse Antillen, Noorwegen, Oostenrijk, Portugal, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden en Zwitserland.