blog placeholder

De naam scootmobiel wordt in Nederland gebruikt voor het aanduiden van een scooter met elektrische aandrijving met drie, vier of vijf wielen. De meeste scootmobielen hebben als aandrijving een 24 volt elektromotor en zijn voorzien van twee accu’s. De hedendaagse scootmobiel heeft een maximumsnelheid van ongeveer 20 kilometer per uur en een actieradius van meer dan 100 kilometer. Voor een scootmobiel is geen kenteken nodig. Wel is een verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid verplicht. Een verzekerde scootmobiel heeft een verzekeringsplaatje aan de achterzijde.

Gratis scootmobiel

Minimum leeftijd voor scootmobiel:
Bij de minimum leeftijdsgrens voor de scootmobiel wordt er een onderscheid gemaakt tussen scootmobielen die sneller gaan dan 10 kilometer per uur en scootmobielen die langzamer gaan dan 10 kilometer per uur. Iedereen die ouder is dan 16 jaar mag, zonder dat daar toestemming van de wegbeheerder voor hoeft te worden gevraagd, met een scootmobiel rijden die sneller gaat dan 10 kilometer per uur. Iedereen die nog geen 16 jaar oud is en op een scootmobiel wil rijden die sneller gaat dan 10 kilometer per uur dient hiervoor een ontheffing aan te vragen bij de wegbeheerder. Dit is meestal de gemeente of de provincie. Als je wilt weten onder welke wegbeheerder de wegen vallen waar jij met een scootmobiel op wilt rijden die sneller gaat dan 10 kilometer per uur kijk dan hier. http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/wegen/vraag-en-antwoord/wat-voor-wegen-zijn-er-in-nederland-en-wie-is-de-wegbeheerder.html Voor scootmobielen die langzamer gaan dan 10 kilometer per uur geldt geen minimum leeftijd.

Gratis scootmobiel

Toegestane maximumsnelheid scootmobiel:
Voor de scootmobiel gelden de verkeersregels voor gehandicaptenvoertuigen met motor. Met een de scootmobiel mag je op de stoep, het voetpad, het fietspad, het fiets/bromfietspad en op de rijbaan rijden. De enige wegen waar je dus niet mag rijden zijn de autoweg en autosnelweg. Voor de diverse paden en wegen gelden de volgende maximum snelheden. Op de stoep mag je maximaal 6 kilometer per uur, op het (brom)fietspad binnen de bebouwde kom mag je maximaal 30 kilometer per uur en buiten de bebouwde kom 40 kilometer per uur en op de rijbaan tenslotte mag je maximaal 45 kilometer per uur rijden, zowel binnen als buiten de bebouwde kom.

Gratis scootmobiel

Gratis scootmobiel:
Ouderen en gehandicapten die in aanmerking komen voor een scootmobiel kunnen er een in bruikleen krijgen van de gemeente in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De Wmo wordt uitgevoerd door de gemeente. Vanuit de Wmo is de gemeente verplicht een Wmo-loket te hebben. De burger kan via dit loket toegang krijgen tot alle Wmo-voorzieningen. In sommige gemeetntes voert een Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) deze gemeentelijke taken uit voor meerdere aangrenzende gemeenten.

Gratis scootmobiel