blog placeholder

Overal zie je ze. Die opmerkelijk lange strepen hoog in de lucht. Deze witte strepen (condenssporen), zijn kunstmatige wolken die het zonlicht voor een deel kunnen temperen (zwakker maken van het licht). Deze zogenaamde contrails (condensation + trails) ontstaan doordat de uitlaatgassen van vliegtuigmotoren de hoeveelheid waterdamp en roetdeeltjes in de lucht op de vliegroute doen laten toenemen.

Hoe ontstaan contrails?

Meestal hangen de contrails op zo’n 10 km hoogte in de atmosfeer waar de druk laag is en de temperatuur ver onder het vriespunt ligt. De lucht is hier dus ijzig koud. Het kan op deze hoogten tot wel 45 graden Celsius vriezen (-45). De minimale hoogte voor het ontstaan van contrails moet 8 km zijn; in de troposfeer (luchtlaag van 0 km tot 12 km hoogte).

Koude lucht kan maar weinig waterdamp bevatten. De extra waterdamp die door de uitlaatgassen in de lucht wordt gevormd zorgt er daarom direct voor dat er wolken gaan ontstaan in de vorm van dergelijke vliegtuigstrepen. Er treedt namelijk condensatie op van de waterdamp waardoor het waar te nemen is hoog in de lucht. De kleine waterdruppels kunnen ook weer gaan transformeren in ijskristallen, wat vaak het geval is. Miljoenen van deze waterdruppels en ijskristallen gaan een condensspoor vormen.

De strepen beginnen zich meestal een eindje achter het vliegtuig te vormen. De warmte die vrijkomt met de uitlaatgassen belemmert namelijk enige wolkenvorming dichtbij de vliegtuigmotoren.

Wat kunnen contrails zeggen over het weer?

Vliegtuigstrepen kunnen veel zeggen over de atmosfeer op grote hoogte:

Als de strepen vrij snel oplossen en dus verdwijnen betekend dit de lucht erg droog is. De kans op een weersomslag is dan klein.

Als de vliegtuigstrepen heel langzaam oplossen betekent dit dat er een weersverandering in aantocht is die nog een aantal dagen op zich laat wachten.

Contrails als sluierbewolking

Als contrails langzaam oplossen kunnen ze enorm gaan uitgroeien tot heuse wolkensluiers. Deze wolkensluiers zijn vaak moeilijk te onderscheiden van de natuurlijke bewolking.

Het hangt van de atmosfeer of hoelang contrails zichtbaar blijven. Soms wordt er een streep gevormd die na enkele seconden alweer begint op te lossen. Sommige contrails blijven uren zichtbaar. Het is bekend dat de meeste condensstrepen in Nederland en België wel meer dan een dag blijven hangen in de lucht. Een kwart van deze strepen blijven zelfs meer dan 2 dagen zichtbaar.

In weerberichten worden contrails meestal niet vermeld. Als ze echter wel worden vermeld worden ze tot sluierbewolking gerekend.

Bijzon

De wolken in de atmosfeer op hoogten van boven de 8 kilometer bestaan geheel uit ijskristallen, bevroren waterdruppel. Contrails bestaan ook voor het overgrote deel uit ijskristallen. Deze wolken worden ook wel cirrus- of vederwolken genoemd. De ijskristallen van deze wolken breken deels het zonlicht of weerkaatsen het waardoor er soms bijzondere verschijnselen waar te nemen zijn in de lucht. Een voorbeeld is de bijzon.

Een bijzon of ‘parhelium’ is een optisch fenomeen of halo-verschijnsel in de atmosfeer van onze aarde. Deze kan worden waargenomen wanneer de zon laag staat en door losse cirruswolken (bestaand uit ijskristallen) schijnt.

Het zonlicht wordt gebroken en gereflecteerd door de ijskristallen, waardoor als het ware een dubbele zon is te zien. Een bijzon kan gezien worden als een gekleurde vlek of staaf. Meestal is er sprake van een tweede bijzon. Aan elke kant van de zon is er dan één te zien.

Onderzoek naar contrails

Het is nog de vraag of contrails echt invloed hebben op het aardse klimaat. De aarde weerkaatst het zonlicht en schijnt dus zo te zijn dat contrails in de vorm van sluierbewolking de weerkaatsende straling als het ware tegenhouden waardoor er warmte wordt vastgehouden. Hierdoor hebben ze wel degelijke invloed op het versterken van het broeikaseffect. Naast de contrails zorgt de hoge bewolking ook voor versterking van het broeikaseffect.

In de VS heeft het 3-daagse vliegverbod na de aanslagen op 11 september, tot nieuwe resultaten geleid. Het blijkt dat de vliegtuigstrepen daar invloed hebben op het temperatuurverloop van een dag met één graad. Overdag bleef het tijdens dit vliegverbod koeler en ’s nachts koelde het weer minder snel af.

Chemtrails: Complottheorie?

Over chemtrails wordt tot nog toe gezegd dat ze niet bestaan:

Een chemtrail is letterlijk een chemisch spoor. Hierbij zouden naast de uitlaatgassen die een contrail veroorzaken ook andere chemische en giftige stoffen worden uitgestoten door de vliegtuigmotoren. En dat ook nog ’s doelbewust: Sommige mensen beweren dat het hierbij gaat om de bevolking te besproeien met chemische stoffen waardoor men ziek of zwakker kan worden. 

Over deze chemtrails wordt gezegd dat ze minstens een aantal uren in de lucht blijven uitwaaien tot ze een groot oppervlak bestrijken. Contrails kunnen ook gemakkelijk een aantal uren in de lucht blijven hangen en flink uitgroeien, dus het verschil is nog wat onduidelijk.

Overheidsinstellingen en deskundigen op het gebied van atmosferische verschijnselen beweren dat chemtrails niet bestaan. Het zijn contrails die door bepaalde omstandigheden wat zijn afgeweken van normale contrails. Denk hierbij aan factoren als zonlicht, luchtvochtigheid en temperatuur.